Zavedení zálohového systému na obaly nápojů v ČR | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Zavedení zálohového systému na obaly nápojů v ČR

28. 7. 2020

Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že by bylo až o 95 % méně odhozených PETek a plechovek v přírodě poté, co by se staly zálohovaným obalem.

OMEZENÍ LITTERINGU

Více PETu vytříděného k recyklaci, méně odpadu pohozeného v přírodě. Finanční zátěž tzv. litteringu, tedy odpadu pohozeného v přírodě, se sníží o dvě miliardy Kč ročně. Jedná se přitom o umírněný odhad počítající pouze s odpady na souši. Náklady na úklid litteringu jsou nyní hrazené především z rozpočtů obcí a dalších veřejných zdrojů. Zkušenosti ze zahraničí ukazují až o 95 % méně odhozených PETek a plechovek v přírodě poté, co se staly zálohovaným obalem.

VÍCE CENNÉHO MATERIÁLU K RECYKLACI

Ročně kvůli nedokonalosti stávajícího systému přicházíme o více než 30 000 tun cenného materiálu. (24 000 tun PETu, 7 000 tun hliníku). Z něj by se dalo vyrobit cca 600 milionů lahví a 270 milionů nápojových plechovek. Díky zálohování bychom mohli vytřídit o cca 20 % více PETu a o cca 53,5 % více nápojových plechovek.

KOLOBĚH RECYKLACE

Z PET lahve se vyrobí nová PET lahev, z ní zase další a tak stále dokola. V současnosti se většina PETu z lahví využívá k výrobě vláken, jež jsou zpracována do dětských plen či textilu. Takové výrobky již znovu recyklovatelné nejsou, vzniká tak po jejich použití nerecyklovatelný odpad, který končí na skládkách a ve spalovnách. U recyklace z lahve do lahve (lahev je rozemleta a roztavena a z recyklovaného granulátu je vyrobena nová lahev), je ale zaručený koloběh materiálu a odpad tak téměř nevzniká.

PET ZBYTEČNĚ NECESTUJE PO EVROPĚ

Lokální uzavření smyčky nápojového PET materiálu. PET lahev se v ČR vyrobí, použije, vytřídí a zrecykluje, tj. vyrobí se z ní opět nová PET lahev pro český trh. V ČR je dostatek kapacit na vločkování všech PET nápojových obalů, jenž se každoročně uvedou na trh, přesto se část PETu z ČR prodává do zahraničí a pro potřeby ČR zase nakupuje ze zahraničí.

SYSTÉM NEZATÍŽÍ STÁTNÍ KASU

Zálohový systém nepotřebuje žádné peníze z veřejných rozpočtů. Financuje ho průmysl.

ŽÁDNÉ DALŠÍ POPELNICE V ULICÍCH

Momentálně kapacita žlutých kontejnerů nestačí, v případě zavedení zálohového systému nebude potřeba umisťovat více žlutých popelnic do měst a obcí, kde hyzdí veřejný prostor a ubírají parkovací místa. Ministerstvo životního prostředí a společnost EKO-KOM navíc plánují společný sběr plastů kovů do žlutých kontejnerů. Ty jsou ale již nyní zcela přeplněné. Pokud bychom ze společného sběru tedy vyjmuli PET lahve a plechovky, bude v kontejnerech více místa na sběr ostatního materiálu, který není určený pro recyklaci do potravinářské kvality.

SNÍŽENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zavedení zálohového systému by vedlo k mnohem vyšší míře opakované recyklace a dle výpočtů VŠCHT by tak došlo k významnému snížení dopadů výroby, spotřeby a recyklace nápojových obalů o cca 28 %. Znamenalo by to nižší environmentální dopady zejména v následujících kategoriích: klimatické změny/globální oteplování, spotřeba fosilních surovin, radiace, spotřeba kovů, tvorba prachových částic, tvorba foto-oxidantů, půdní acidifikace, půdní eko-toxicita a spotřeba vody.

ÚSPORY

Zálohový systém by přinesl úspory za sběr a likvidaci odpadu v hodnotě až 199 milionů Kč ročně. Snížení emisí skleníkových plynů vypočítaných pro rok, kdy má být zálohový systém spuštěn, studie ohodnotila na 94 milionů Kč.

Zdroje:

• Zalohujme.cz

• Analýza nákladů a výnosů (Cost Benefit Analysis, CBA) Eunomia Research & Consulting (Eunomia) pro pracovní skupinu Zálohujme?

• Posouzení životního cyklu (Life Cycle Analysis, LCA), vypracoval doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, pro pracovní skupinu Zálohujme?

• Analýza materiálových toků (Material Flow Analysis, MFA), vypracoval Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) pro pracovní skupinu Zálohujme?


publikováno: 28. 7. 2020, v rubrice Domácnost
Štítky: ekologické, odpad

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+