Antikoncepce ovlivňuje naše životy | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Antikoncepce ovlivňuje naše životy

26. 9. 2013

Světový den antikoncepce se každoročně koná 26. září a možná vás překvapí, že je stále víc než 41 % ze všech těhotenství na celém světě neplánovaných a z toho 49 % z nich končí potratem. V Evropě je to alarmujících 64 % potratů ze všech neplánovaných těhotenství. U nás je situace o něco lepší.

Důsledky neplánovaných těhotenství

Každý rok na celém světě porodí 14 až 16 miliónů dívek ve věku 15 až 19 let. Právě úmrtí, spojená s těhotenstvím jsou nejčastější příčinou smrti dívek v tomto věku. Každým rokem zabrání antikoncepce 188 miliónům neplánovaných těhotenství, následkem čehož je provedeno o 112 miliónů méně potratů, zemře o 1,1 miliónu méně novorozenců a 150 000 matek.

Neplánovaná těhotenství představují komplexní problém, spojený jak s vysokými náklady na zdravotní a sociální služby, tak s obrovským emocionálním stresem pro těhotně ženy, jejich rodiny a celou společnost.

Situace v České republice

Průzkum na reprezentativním vzorku 499 respondentek starších 15 let s názvem „Hormonální antikoncepce“ ukázal, že s užíváním hormonální antikoncepce má nějakou zkušenost téměř šest českých žen z deseti (59 %). A v současné době užívá antikoncepci 35 % žen starších 15 let. Zkušenosti s užíváním hormonální antikoncepce má ve věku 15 – 29 let 77 % žen, 30 až 44 let 84 % žen, 45 až 59 let 63 % žen a 60 a více let 13 % žen.

V současné době užívá hormonální antikoncepci ve věku 15 až 29 let 70 % žen, 30 až 44 let 50 % žen a ve věku 45 až 59 let 22 % žen. Čtyři ženy z deseti s hormonální antikoncepcí žádné zkušenosti nemají, 37 % žen antikoncepci nikdy neužívalo a ani to v budoucnu neplánuje (jedná se především o ženy vyššího věku), 4 % žen sice doposud zkušenosti nemají, ale plánují hormonální antikoncepci v budoucnosti užívat.

Informovanost o nehormonální antikoncepci je horší

K současné situaci o informovanosti mladých lidí o možnostech antikoncepce se vyjádřila Mgr. Zuzana Prouzová, výkonná ředitelka Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu (SPRSV): „Jak vyhodnotil i průzkum Barometr, který proběhl v deseti zemích EU, v naší republice jsou mladí lidé velmi dobře informováni o hormonální antikoncepci. Mnohem horší je ale informovanost o ostatních antikoncepčních metodách, vhodných pro ženy, které hormonální antikoncepci nemohou nebo nechtějí používat.“

Internetové stránky www.antikoncep­ce.cz obsahují aktuální údaje, napomáhající mladým lidem diskutovat se svými lékaři o volbě vhodné formy antikoncepce pro sebe i partnera


publikováno: 26. 9. 2013, v rubrice Medicína
Štítky: antikoncepce

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+