Až 17 % českých řidičů za volantem dobře nevidí | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Až 17 % českých řidičů za volantem dobře nevidí

27. 5. 2016

Mezinárodní sdružení optiků i v letošním v měsíci dubnu prověřovalo stav zraku řidičů na českých silnicích. Alarmující je, že počet řidičů se špatnou kvalitou zraku neubývá, ba naopak – 17 % řidičů kolem nás má nedostatečnou zrakovou ostrost, což je o 10 % víc, než v loňském roce. 3 % z nich by řídit neměli vůbec. Cílem kampaně je upozornit řidiče na nutnost péče o svůj zrak, proto bude akce pokračovat i na podzim na přelomu měsíce září a října. Cenné údaje o stavu zraku řidičů na silnicích v ČR máme k dispozici jako jediní v Evropě.

Jakou máte zrakovou ostrost?

Screening probíhal ve 14 krajích České republiky a celkově se jej zúčastnilo 758 řidičů, kteří měli chuť a nebáli se zjistit, jak jsou na tom se svým zrakem. „Řidiči si mohli nechat otestovat svůj zrak na speciálním přístroji zvaném Visiotest, který určoval nejen kvalitu zrakové ostrosti, ale také kvalitu zraku při zhoršených viditelnostních podmínkách, např. při mlze, dešti či za šera, jak vidíme do dálky, na blízko, ukáže nám, jak jsme na tom s barvocitem, ostrostí, zdda nemáme skyté šilhání a také jak jsme na tom s prostorovým viděním,“ říká prezidentka MSOO Iva Urválková.

Měření zrakové ostrosti

Měření spočívalo v rozlišení znaku v odpovídající vzdálenosti každým okem zvlášť a poté oběma dohromady, a to s odpovídající korekční pomůckou, která je používána při řízení motorového vozidla. „Řidiči byli s naměřenými výsledky ihned seznámeni a ti s horší rozlišovací schopností (pod 70 %) byli upozorněni na nevhodnost usednutí za volant,“ říká Urválková. Česká norma určuje, že na silnice mohou vyrazit řidiči se zrakovou ostrostí do 70 %. Do zrakové ostrosti 50 % jsou způsobilí na základě odborného vyšetření a se zrakovou ostrostí pod 50 % by za volant určitě usednout neměli.

Ve vidění za volantem se nelepšíme

V roce 2015 MSOO pořádalo screening zraku v ČR obdobné měření, které probíhalo pod záštitou Dopravní policie ČR. Otestováno bylo na 900 řidičů, z nichž zrakovou ostrost menší než 70 % mělo 7 % z vyšetřovaných. Je vidět, že bohužel na silnicích osob se špatnou kvalitou zraku neubývá, ale jejich počet se zvyšuje, neboť v letošním roce byl počet těchto osob dokonce až 17 %, což je o celých 10 % vyšší než v loňském roce! A zbylých 3 % (cca 23 osob ze 758 otestovaných řidičů) by nemělo vůbec řídit motorové vozidlo!!!

Alarmující je, že ze zmíněných 17 % řidičů se zrakovou ostrostí menší nebo nedostačující neměl nikdo odpovídající optickou pomůcku. Někteří si svou vadu vůbec neuvědomovali a byli překvapeni výsledky screeningu. V každém případě tito řidiči by se v silničním provozu neměli vůbec vyskytovat a svým špatným zrakem jsou nebezpeční nejen sobě, ale i svému okolí. V takovém případě je vhodné co nejdříve navštívit očního lékaře či optometristu a nechat si odborně změřit zrak. Takové snížení zrakové ostrosti, i při nošení optické pomůcky, může ukazovat buď na nedostatečně změřený zrak či na možnou přítomnost závažného očního onemocnění.

Proč by podzimní kampaň měla zajímat i vás?

Hlavním cílem kampaně „Bezpečně za volantem – péče o zrak“ je upozornit české řidiče, pokud se chtějí účastnit silničního provozu, musí mít v pořádku i svůj zrak a starat se o něj dříve, než bude pozdě. Pokud totiž člověk se zrakovou ostrostí odpovídající 100 procentům uvidí překážku a začne brzdit, ten, který má zrakovou ostrost 80 %, ji uvidí mnohem později a jeho reakce jsou tak značně opožděné. Každý sám by se měl zamyslet, jestli chce sebe a své okolí vystavovat takovému riziku. Péče o váš zrak je investicí do budoucna, tak se o něj nebojte starat už nyní a šetřit tak sebe i své okolí.

Závěr screeningu

Letošní testování bylo zcela dobrovolné a oslovený měl možnost jej odmítnout. Nejvíce osob bylo otestováno v Královéhradeckém kraji a v Praze, zde se dohromady nechalo otestovat 132 osob, nejméně potom ve Středočeském kraji, kde si svůj zrak nechalo otestovat pouhých 36 osob. Jejich průměrný věk činil 42,5 let, nejmladšímu bylo 18 a nejstaršímu řidiči bylo 88 let.

Je důležité si uvědomit, že ze 758 testovaných osob celých 17 % nemělo zrakové schopnosti takové, aby se mohli zúčastnit silničního provozu bez toho, aniž by měli zrak úplně v pořádku a přesto na čerpací stanici přijeli motorovým vozidlem. Dále je potřebné poukázat na alarmující 3 % řidičů, kteří by neměli v žádném případě usednout za volant. Nesprávnost zvolené korekce, která zrakovou ostrost dostatečně nelepší, žádný problém neřeší.


publikováno: 27. 5. 2016, v rubrice Medicína
Štítky: auto, oči, zrak

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+