Bulovka vyšetřuje pacientky nejmodernějším 3D mamografem | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Bulovka vyšetřuje pacientky nejmodernějším 3D mamografem

21. 2. 2019

Mamodiagnostické centrum v Nemocnici Na Bulovce vyšetřuje pacientky od 20. února špičkovým mamografickým přístrojem Hologic, který umožňuje velmi přesné a šetrné 3D vyšetření prsu (tomosyntézu) a vyšetření s použitím kontrastní látky (kontrastní mamografii). Takto vybavený moderní mamografický přístroj je v současnosti jediný v Praze a druhý v České republice.

Zvýšená přesnost mamografického vyšetření

“Klasické mamografy mají citlivost zhruba 85%, což znamená, že v 15% případů ložisko nezobrazí. Nový 3D mamograf s kombinací klasické digitální mamografie, tomosyntézy a kontrastní mamografie výrazně zvyšuje přesnost mamografického vyšetření,” popisuje přínos nového přístroje pro pacientky a lékaře vedoucí lékařka Mamodiagnostického centra Nemocnice Na Bulovce MUDr. Livia Večeřová, MBA.

Součástí přístroje je také nová metoda – kontrastní mamografie, ke které se individuálně přistupuje především u podezřelých ložisek. Cílem je po podání kontrastní látky zjistit zvýšené prokrvení ložisek, které způsobuje přítomnost nově vytvořených cév v nádoru.

Biopsie jen u patologických ložisek

“Vyšetření s kontrastní látkou budeme využívat při podezření na patologické ložisko, abychom předešli zbytečnému zákroku ověřovací biopsií a nezatěžovali tak pacientku. Kontrastní mamografie nám upřesní, zda je biopsie skutečně nutná či nikoliv,” doplňuje Večeřová.

“Naše nemocnice pacientům poskytuje komplexní onkologickou péči na velmi vysoké úrovni, a to jak z hlediska personálu, tak přístrojového vybavení. Těší nás, že po dvou lineárních urychlovačích, uvedených do provozu na začátku letošního roku, má naše radiodiagnostické pracoviště pro naše pacientky k dispozici také nejmodernější mamograf současnosti,” komentuje zahájení provozu nového mamografu ředitel Nemocnice Na Bulovce Mgr. Jan Kvaček.

Nový unikátní mamografický přístroj byl pořízen z fondů EU pro onkogynekoligii a jeho cena byla osm milionů korun.

MAMODIAGNOSTICKÉ CENTRUM Nemocnice Na Bulovce

Chladící čepice zabrání úplně ztrátě vlasů při chemoterapii V případě onkologických onemocnění prsu navazují v Nemocnici Na Bulovce na radiodiagnostiku a radioterapii další služby a obory. Ústav radiační onkologie poskytuje například podpůrné terapie na zmírnění následků léčby – ztrátu vlasů způsobenou chemoterapií. Řešením je tzv. chladící čepice, která ochladí pokožku a dojde tak ke zpomalení metabolismu. Vlasový kořínek je zavřený a nepřijímá cytostatikum. Touto technikou se zcela nebo alespoň částečně zabrání ztrátě vlasů, což je pro pacientku obrovská psychická podpora. Nemocnice Na Bulovce má tzv. chaladící čepici jako jediné státní zdravotnické zařízení v České republice. Špičkovou péči poskytuje onkologickým pacientkám také Klinika plastické chirurgie, kde bylo v roce 2005 zřízeno Centrum chirurgické péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu.

6 otázek pro vedoucí lékařku Mamocentra NNB MUDr. Livii Večeřovou, MBA

Eliminuje nový mamograf lidský faktor, resp. chybovost lékaře?

Nový mamografický přístroj s tomosyntézou a kontrastní mamografií sníží počet nediagnostiko­vaných, v podstatě ještě neviditelných, ve žláze skrytých malých nádorů.

Jaký má mamograf přínos pro lékaře a jaký pro pacientky?

Nový mamografický přístroj s tomosyntézou a kontrastní mamografií zkrátí lékařům čas ke stanovení diagnózy. Pro pacientky je zásadní, že odhalí i malé či nehmatné nádory, které mohou být u mladších žen zamaskované v syté, bohaté žláze. Přístroj pomáhá s odhalením nádorů také u starších žen, kde fyziologické stárnutí žlázy, čili její přestavbana tukovou tkáň, probíhá minimálně.

Kolik vyšetření lze každý měsíc provést?

V současnosti provádíme měsíčně zhruba 1200 screeningových mamografií a 300 diagnostických mamografií. Z počtu 1200 preventivních mamografií předpokládáme, že 20–25% žen budeme vyšetřovat tomosyntézou.

Lze se na preventivní vyšetření objednat bez doporučení?

Mamografické vyšetření probíhá pomocí rentgenového záření a proto by i samoplátkyně měly mít na vyšetření žádanku od svého gynekologa nebo praktického lékaře.

Má vyšetření nějaké nežádnoucí účinky na pacientky?

Mamografické vyšetření je v podstatě rentgenové vyšetření s minimální dávkou měkkého ionizačního záření na prsní žlázu. Toto vyšetření nicméně není vhodné jako preventivní u žen , které nerodily, ani u kojících žen.

Jaké jsou čekací doby na vyšetření novým mamografem?

Obvyklá čekací doba na preventivní mamografické vyšetření u bezpříznakových žen je něco málo přes měsíc. U žen s hmatným problémem vyšetření děláme ihned, na základě doporučení klinického lékaře. Na preventivní vyšetření se lze objednat přes internet, nebo telefonicky. Na screeningové mamografické vyšetření má nárok žena od 45 let, každé dva roky. U mladších žen s významnou rodinnou zátěží je možné vyšetření provádět na doporučení klinického lékaře. V mezidobí se lze na vyšetření objednat jako samoplátce


publikováno: 21. 2. 2019, v rubrice Medicína
Štítky: nemoci, nemocnice, prevence, prsa, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+