Nebojte se zachránit život. Více se dozvíte v lékárnách | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Nebojte se zachránit život. Více se dozvíte v lékárnách

9. 9. 2019

Na druhou sobotu v září každoročně připadá Světový den první pomoci. Přestože alespoň základní znalost může v mnoha případech zachránit život, nemalá část populace ji neumí v krizových situacích použít. Se svou kampaní „Nebojte se zachránit život“ se proto k akci již potřetí připojí také lékárníci z celé České republiky. Od 9. do 15. září si mohou zájemci z řad veřejnosti v lékárnách osvojit základy první pomoci.

Přes 500 lékáren

Letošní Světový den první pomoci připadá na 14. září a  díky České lékárnické komoře (ČLnK) se do ní zapojí také 535 tuzemských lékáren. „Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy bude první pomoc potřebovat nebo ji bude ve vyhrocené situaci poskytovat. Potenciální zachránce by měl znát základní pravidla, jak při poskytnutí adekvátní pomoci nejlépe postupovat, a přitom neohrozil sebe či další osoby. Kampaně ‚Nebojte se zachránit život‘ v předchozích dvou letech ukázaly, že s osvojením základů první pomoci mohou široké veřejnosti poradit také lékárníci,“ uvádí ke třetímu ročníku prezident ČLnK PharmDr. Lubomír Chudoba, podle něhož se zapojení lékáren nabízí také z důvodu, že jsou pro pacienty nejdostupnějším zdravotnickým zařízením.

Znalosti v oblasti první pomoci jsou základ

Zdravotnická záchranná služba zasahovala v minulém roce u 7 937 resuscitací. Česká lékárnická komora proto také v letošním roce pokračuje ve spolupráci s firmou Teva Pharmaceuticals CR a pro své členy a farmaceutické asistenty připravila 45 seminářů praktického nácviku první pomoci. „První pomoc patří mezi základní dovednosti všech zdravotnických povolání, tedy i lékárníků. Je součástí nejen jejich pregraduálního i postgraduálního vzdělávání, ale také celoživotního v rámci garantovaných kurzů Komory,“ vysvětluje Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., viceprezident ČLnK, s tím, že obsah seminářů byl nově rozšířen o nácvik aplikace adrenalinového autoinjektoru a zástavy masivního zevního krvácení. Nedílnou a základní částí zůstává od roku 2017 osvojení základních technik kardiopulmonální resuscitace (KPR) včetně použití externího defibrilátoru.

„Jsme rádi, že společnost Teva Pharmaceuticals CR už třetí rok podporuje kampaň ‚Nebojte se zachránit život‘. V tyto dny apelujeme na veřejnost, že poskytnutí první pomoci v situacích ohrožujících život je i laikem zvládnutelný výkon. Jsme rádi, že i touto formou můžeme přispět nejen k edukaci lékárníků, ale zejména k záchraně toho nejcennějšího, čím život jako takový je. Věříme, že třetí ročník kampaně přinese potřebnou osvětu a jsme rádi, že se na této kampani můžeme opět podílet,“ doplňuje Ing. Beáta Melichová, tisková mluvčí společnosti Teva Pharmaceuticals CR.

Zákonná povinnost

„V případě, že zachránci nehrozí smrt či vážné poškození zdraví, je poskytnutí první pomoci dokonce zákonná povinnost. Pokud má dotyčný alespoň základní teoretické znalosti a ovládá několik resuscitačních dovedností, není poskytnutí první pomoci, a to včetně kardiopulmonální resuscitace, příliš složité. Postupy první pomoci by proto měly patřit k základnímu vzdělání každého z nás,“ dodává MUDr. Jiří Pokorný, Ph.D., lékař se specializací anesteziologie-resuscitace a urgentní medicína, který je zároveň také odborným lektorem se zaměřením na poskytování neodkladné péče.

Lékárník, váš rádce ve zdraví i nemoci a také první pomoci

ČLnK se o rozvoj poradenství v českých lékárnách zasazuje dlouhodobě. „Lékárníci jsou nedílnou součástí primární zdravotní péče, proto se do podobných akcí zapojujeme pravidelně. Nechat si od lékárníků vysvětlit základy první pomoci je skvělá příležitost, jak se naučit zachránit to nejcennější co máme – život,“ říká Mgr. Michaela Bažantová, tisková mluvčí ČLnK. V lékárnách zapojených do letošního ročníku kampaně bude pro veřejnost k dispozici praktická brožurka, v níž jsou popsány první kroky při záchraně života: jak vyhodnotit situaci a myslet na vlastní bezpečí, a jak správně postupovat při kompresi hrudníku a umělém dýchání. Seznam zapojených lékáren naleznete na této stránce. Nejbližší lékárnu zapojenou do kampaně Nebojte se zachránit život můžete vyhledat i prostřednictvím mobilní aplikace Lékárny v ČR.

  • Praktické rady k první pomoci během různých krizových situací zájemci naleznou také na pacientském webu www.lekarnicke­kapky.cz v sekci „Nebojte se zachránit život″.

publikováno: 9. 9. 2019, v rubrice Medicína
Štítky: lékárna

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+