Počet nevidomých na světě má opět narůstat | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Počet nevidomých na světě má opět narůstat

12. 10. 2017

U příležitosti Světového dne zraku zveřejnila Mezinárodní agentura pro prevenci slepoty (IAPB) nové údaje, které ukazují, že cíle globálního tažení proti slepotě jsou ohroženy. Vážně hrozí, že počet lidí s léčitelnou slepotou opět poroste.

Celosvětově poklesl celkový počet nevidomých

V posledních 25 letech se boj s léčitelnou slepotou vyvíjel velmi dobře: mezi lety 1990 a 2015 se díky včasné léčbě u přibližně 90 milionů lidí podařilo zabránit ztrátě zraku nebo jeho prudkému zhoršení. V uvedeném období celosvětově poklesl i celkový počet nevidomých, a to z 4.58% na 3.37%. Přesto vážně hrozí, že globální akční plán Světové zdravotnické organizace (WHO), který si klade za cíl redukovat do roku 2019 výskyt slepoty a těžkých a středních případů postižení zraku o 25%, nebude dosažen.

Hlavní příčiny zrakových onemocnění

IAPB dnes vydává Atlas zraku, který podrobně situaci mapuje. Podle nejnovějších dat, vztahujících se k roku 2015, je na světě 253 milionů nevidomých, silně a středně silně zrakově postižených osob. Hlavními příčinami problémů jsou nekorigované refrakční vady (123,8 milionu lidí) a šedý zákal (65,2 milionů), následované věkem podmíněnou makulární degenerací a glaukomem.

Některé oční choroby lze jednoduše léčit či operovat

Oční lékař a člen spolku nevládní organizace Světlo pro svět Jiří Blažek, který má s pomocí zrakové postiženým v rozvojových zemích, například v Indii, Ghaně a Keni, mnohaleté zkušenosti, k tomu poznamenává: „Téměř 90% procent nevidomých a slabozrakých žije v zemích, které postrádají fungující lékařskou péči. Jako oční lékař se tak často dostávám k případům, kterým by šlo poměrně snadnou prevencí předejít. Některé oční choroby lze rovněž relativně jednoduše léčit či operovat. Například i taková pro nás ´obyčejná´ diagnóza jako šedý zákal, pokud není chirurgicky léčena, vede postupně ke slepotě. Přitom samotná operace není vůbec nákladná,“ vysvětluje Jiří Blažek.

  • na světě je 36 milionů nevidomých osob
  • dalších 217 milionů lidí trpí středně závažnou nebo těžkou poruchou zraku
  • 124 miliónů lidí trpí nekorigovanými refrakčními vadami, 65 miliónů šedým zákalem
  • více než 75% všech případů lze předejít
  • 253 milionů lidí nevidomých nebo zrakově postižených (2015)
  • 1,1 miliardy lidí má nějaký druh refrakčního postižení
  • došlo k poklesu výskytu slepoty a poškození zraku z 4,58% (1990) na 3,37% (2015)
  • 89% lidí se zrakovým postižením žije v zemích s nízkým a středním příjmem
  • 55% mírně nebo těžce zrakově postižených osob jsou ženy

Atlas zraku k nahlédnutí zde: http://atlas.i­apb.org

Zhoršení situace

Dle IAPB má v porovnání s daty za rok 2015 dojít ke zhoršení situace. S využitím nových údajů a jejich projekcí do roku 2020 předvídá Atlas zraku celosvětově zvýšení výskytu případů léčitelné slepoty o 5,6%. Hlavní příčiny, které dle zprávy IAPB povedou ke zhoršení situace, jsou stárnutí obyvatelstva a globální nárůst populace, spolu s nárůstem výskytu krátkozrakosti a diabetické retinopatie. Navzdory existujícímu úsilí tak hrozí, že do roku 2050 počet nevidomých vzroste až trojnásobně. Atlas zraku IAPB má za cíl pomáhat všem organizacím – státním, soukromým i neziskovým, i samotným tvůrcům politik porovnávat trendy a vývoje. Má pomoci přesvědčit jednotlivé vlády a mezinárodní organizace, že situace je vážná a je potřeba zvýšit úsilí v zajištění péče o zrak.

Podle Jiřího Blažka jsou budoucím vývojem ohroženy zejména děti: „Co se týká dětí, situace je ještě vážnější. Neléčená dioptrická vada může mít pro dítě dalekosáhlé následky, včetně například zamezení přístupu ke vzdělání. Přitom by řešení spočívalo pouze v nošení dioptrických brýlí,“ uzavírá Jiří Blažek.

www.svetlopros­vet.cz a www.iapb.org/.

Světlo pro svět

Light for the World je nevládní organizace, která se zaměřuje na léčbu slepoty, zlepšování kvality života a advokační činnost ve prospěch lidí s postižením v nejméně rozvinutých částech světa. V České republice byla založena v srpnu 2007 jako sesterská organizace nevládních organizací sítě Light for the World, která v oblasti pomoci nevidomým úspěšně funguje již od roku 1988. V současné době Light for the World působí rovněž v Rakousku, Velké Británii, Německu, Švýcarsku, Belgii, Nizozemí a Spojených Státech.


publikováno: 12. 10. 2017, v rubrice Medicína
Štítky: oči, zrak

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+