Poruchy příjmu potravy jsou závažné psychiatrické onemocnění | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Poruchy příjmu potravy jsou závažné psychiatrické onemocnění

22. 3. 2013

Chaotický jídelní režim, anorexii a bulimii, ale i noční a psychogenní přejídání, které vede k obezitě, by měli léčit psychiatři. Onemocnění se objevují především v dospívání, někdy ale už v dětství, nebo naopak ve středním věku. Za nejzávažnější je považována anorexie (zvláště s bulimickými symptomy), protože u ní hrozí až 12krát vyšší úmrtnost, než u běžné populace. Život ohrožuje i bulimie (4 %) a atypické formy onemocnění (5,2 %). V těchto dnech se na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK koná již 9. konference zaměřená na léčbu a prevenci poruch příjmu potravy, které se účastní zástupci 7 evropských zemí, spolupracující na mezinárodním projektu PRO-YOUTH. V sobotu 23. 3. 2013 bude ve 12.30 hod. otevřena posluchárna Psychiatrické kliniky i PRO VEŘEJNOST a za přítomnosti režiséra V. Olmera a S. Chytrové bude uveden nový film „LEHKÁ JAKO DECH“ s tématikou poruch příjmu potravy.

Prodleva ve vyhledání vhodné léčby

V posledních desetiletích sice vědomosti o onemocnění v populaci narůstají, ale postoj společnosti i některých odborníků i samotných postižených k nim se příliš nemění. Strach ze stigmatizace, stud ze selhání v dosažení ideální krásy nebo ideálního zdravého životního stylu vede k vyhýbavému chování pacientek, dlouhé prodlevě ve vyhledání vhodné léčby, zatajování symptomů. Komerčně zaměřené programy se ověřením účinnosti nezabývají. Neprofesionální zásahy mohou výrazně negativně ovlivnit průběh onemocnění.

Internetové chaty pro rodiče

Strach ze stigmatizace psychiatrického onemocnění u pacientů a jejich rodin a pocity studu vedou k utajování nemoci, odmítání vhodné léčby a tím zhoršení šance na vyléčení. Proto nové technologie – internetové chaty pro rodiče dívek s poruchou příjmu potravy mohou usnadnit první kroky k získání informací o nemoci a podpory ve vyhledání specializované péče. Naše Centrum v rámci mezinárodní spolupráce PRO-YOUTH (WWW.PRO-YOUTH.EU) vytvořilo komplexní internetový program pro dospívající dívky, studenty s anorexií či bulimií, které mají problémy s vyhledáním pomoci.

Na konferenci prezentujeme první výsledky z těchto specializovaných preventivních programů, které anonymně pomáhají studentům v riziku, jejich učitelům, spolužákům i rodině onemocnění odhalit a podle závažnosti problému najít rychle pomoc (zprvu chaty, diskuzní fóra, poté individuální psychologicko-psychiatrickou pomoc, nebo rodinou intervenci). Během konference budou prezentovány internetové preventivní programy, nové materiály zaměřené na rizikovou populaci (léčebné manuály), manuály pro učitele, které v roce 2010 a 2011 podpořila grantem VZP.

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., vedoucí Centra pro poruchy příjmu potravy Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK


publikováno: 22. 3. 2013, v rubrice Medicína
Štítky: akce, anorexie, nemoci, student

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+