První antikoncepce | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

První antikoncepce

15. 5. 2012

Hormonální antikoncepce (HAK) patří k objevům moderní medicíny, které začaly od druhé poloviny 20. století zásadním způsobem ovlivňovat životní styl. Přípravky HAK prodělaly během tohoto období řadu změn (úprava dávky, složení, dávkování, způsob podání). V současné době je skupina přípravků HAK již natolik obsáhlá, že je schopna pokrýt celé reprodukční období ženy až po období klimakteria. Nezbytným předpokladem pro využití všech benefitů dané HAK a minimalizaci zdravotních rizik vyplývajících z jejího užívání, je správně odebraná anamnéza, nasazení vhodného přípravku a dlouhodobé sledování ženy gynekologem. Neméně významné je také správné užívání HAK ze strany ženy. Více se dozvíte od gynekologa MUDr. Jaroslava Jeníčka, CSc.

Návštěva u gynekologa

Pokud se dívka nebo žena rozhodne užívat HAK, prvním krokem, ke kterému by měla přistoupit, je návštěva gynekologa. Gynekologická prohlídka zpravidla začíná odběrem anamnézy (předchorobí). Lékař se pacientky mimo jiné dotazuje na onemocnění, která prodělala nebo jsou u ní přítomna (a která se mohla vyskytnout u jejích sourozenců nebo rodičů). Jeho pozornost se soustřeďuje zejména na závažná onemocnění, jejichž průběh může být v důsledku užívání HAK ovlivněn. Jedná se zejména o kardiovaskulární onemocnění (včetně hluboké žilní trombózy a hypertenze), karcinom prsu a jiné malignity, migrénu, diabetes mellitus, onemocnění jater a slinivky, vysokou hladinu krevních tuků. Gynekolog zároveň zjišťuje, zdali pacientka trpí nějakou formou alergie, jaké léky užívá a zdali je kuřačka (např. léky na léčbu epilepsie nebo antibiotika snižují účinek HAK, naproti tomu kouření spolu s užíváním HAK zvyšuje riziko vzniku trombózy, zejména u žen starších 35 let). Nezbytnou součástí anamnézy je také získání informací týkajících se charakteru menstruačního cyklu (začátek, pravidelnost, intenzita, délka krvácení), počtu těhotenství, případně gynekologických operací. V rámci vstupní prohlídky je ženě změřen krevní tlak a zhodnocena tělesná hmotnost, resp. Body Mass Index (BMI) – BMI ≥ 30 zvyšuje riziko vzniku trombózy.

Standardní gynekologické vyšetření

Při první návštěvě se žena podrobí také standardnímu gynekologickému vyšetření, kdy lékař provede vyšetření vnějších a vnitřních pohlavních orgánů pohledem a pohmatem. Pomocí speciálního mikroskopu (kolposkopu) zkontroluje stav děložního čípku a odebere z něj buňky na cytologické preventivní vyšetření, zdali u nich nedochází k přednádorovým změnám. Na základě získaných informací a vyšetření gynekolog rozhodne, zdali žena podstoupí ještě další vyšetření, např. odběr krve nebo vyšetření ultrazvukem.

Důležité informace

Informace získané v anamnéze a během vyšetření pak pomohou lékaři v rozhodování, která HAK je pro danou ženu nejvhodnější. Gynekolog by měl zároveň pacientku seznámit s příznivými „neantikoncepčními“ účinky HAK, poučit ji o zdravotních rizicích a kontraindikacích HAK, o ostatních metodách antikoncepce, nevhodnosti kouření při užívání HAK a o způsobu užívání HAK.

Pravidelné kontroly

Po nasazení HAK by se žena měla dostavit ke gynekologické kontrole po třech měsících (nebo i dříve, pokud to vyžaduje zdravotní stav). Gynekolog během této návštěvy zhodnotí snášenlivost HAK (výskyt zdravotních komplikací, nežádoucích účinků), vliv HAK na menstruační cyklus, příznaky premenstruačního syndromu, bolestivost menstruace, případně stav akné, aj. Změří pacientce krevní tlak. Pokud je HAK ze strany ženy dobře snášena a nevyskytnou se u ní žádné zdravotní komplikace, dostavuje se pacientka na další pravidelné preventivní prohlídky 1× do roka. V případě špatné snášenlivosti HAK je frekvence návštěv u gynekologa častější, záleží na obtížích každé ženy.

Přidaná hodnota HAK

Hormonální perorální přípravky (COC) mají vedle antikoncepčního účinku také řadu účinků neantikoncepčních, které představují tzv. přidanou hodnotu hormonální antikoncepce. Řadíme k nim schopnost léčit poruchy menstruačního cyklu (dlouhé a/nebo silné krvácení), zmírnění bolesti během menstruace, zmírnění příznaků premenstruačního syndromu (fyzických i psychických), snížení rizika mimoděložního těhotenství, pánevních zánětů, tvorby ovariálních cyst, karcinomu vaječníků a endometria, a léčbu akné (přípravky s antiandrogenním gestagenem).

Velmi nízké dávkování estrogenů

Jako první volba se zpravidla předepisuje přípravek s nízkým, případně velmi nízkým dávkováním. Užívání COC nemá horní věkovou hranici, je nutné řídit se informacemi uvedenými v Souhrnu údajů daného přípravku. COC není vhodná u kojících žen, u kterých lze předepsat nitroděložní systém s hormonem (IUS) nebo čistě gestagenní HAK. U kuřaček volíme hormonální antikoncepci s gestageny s minimální androgenní nebo antiandrogenní aktivitou a nízkým nebo velmi nízkým dávkováním estrogenů.

Menší kolísání hladiny hormonů

Klasický dávkovací režim 21/7 začíná být postupně nahrazován režimy, jejichž hlavním rysem je zkrácení tzv. „hormone-free intervalu“, tedy intervalu bez užívání aktivních tablet obsahujících hormony. Tento inovativní dávkovací režim 24/4 nebo harmonický režim 26/2 s sebou přináší řadu benefitů. Dochází k menšímu kolísání hladin hormonů v organismu v průběhu cyklu a také se snižuje výskyt symptomů ze spádu hormonů (bolesti hlavy, pánevní bolesti, napětí v prsou, poruchy nálady). Mezi poslední trendy v oblasti HAK patří přípravky obsahující gestageny s přidanou hodnotou (s antiminera­lokortikoidním účinkem – potlačuje zadržování vody v těle ženy, nebo zmírňující psychickou nepohodu), nebo HAK s estradiol-valerátem, který se v těle metabolizuje na estrogen vlastní ženskému tělu.

Rizikové faktory při užívání kombinované COC

Mezi nejčastější komplikace užívání hormonální antikoncepce patří nepravidelné menstruační krvácení. Pro nepravidelnosti cyklu platí, že je vhodné vyčkat minimálně tři cykly, zda nedojde k nápravě. Častější nežádoucí účinky COC mají charakter diskomfortu bez dlouhodobého ohrožení zdraví ženy. Patří sem bolesti hlavy, napětí v prsou, nervozita, podrážděnost, zvýšení hmotnosti. Mezi vzácné komplikace jsou řazeny migrény, kožní změny, zvracení apod. Velmi vzácnými, ale závažnými nežádoucími účinky jsou tromboembolická nemoc (TEN), arteriální komplikace a cévní mozkové příhody. Pečlivě odebraná anamnéza může odhalit ženy ve vyšším riziku TEN.

Rizikové skupiny žen a užívání HAK

U určité podskupiny žen je nutné kvůli jejich zdravotnímu stavu věnovat volbě antikoncepce velkou pozornost. Jedná se zejména o ženy, u kterých jsou přítomny srdečně-cévní rizikové faktory, jako je obezita (BMI ≥ 30), kouření, hypertenze, diabetes s poruchou cév, poruchy tukového metabolizmu, nebo které trpí epilepsií, migrénami či poruchami jaterních funkcí např. v důsledku nedávno prodělané hepatitidy nebo mononukleózy. U těchto rizikových pacientek by nasazení COC mohlo zvýšit riziko vzniku TEN, zhoršit stav onemocnění nebo vést ke snížení účinku COC vlivem užívaných leků. Volbou číslo jedna se u těchto žen stává antikoncepce ve formě nitroděložního systém (IUS), z něhož se do děložní dutiny uvolňuje pouze gestagen, který působí pouze v děloze. IUS je vhodný pro ženy po celý plodný věk a při plné účinnosti může zůstat v děloze pět let.

Vyloučit poruchu štítné žlázy

IUS je možnou formou antikoncepce také pro ženy postižené poruchou funkce štítné žlázy (hyperfunkce nebo hypofunkce), u kterých se nedaří dobře zvládat léčbu. Vyšetření na hormony štítné žlázy se v rámci standardního gynekologického vyšetření neprovádí. Pokud si ovšem žena stěžuje na nepravidelný menstruační cyklus, je před nasazením antikoncepce nutno vyloučit poruchu štítné žlázy (odběr krve), kterou právě poruchy menstruačního cyklu doprovází. Při dobře léčené poruše štítné žlázy nejsou kontraindikovány ani COC. Estrogeny obsažené v COC sice zvyšují hladinu bílkovin tvořených v játrech, na které se hormony štítné žlázy váží, nicméně na samotnou tvorbu hormonů štítné žlázy mají spíše zanedbatelný vliv.

Individuální potřeby každé ženy

Jsou ženy, u nichž je nutné kvůli jejich zdravotnímu stavu věnovat volbě antikoncepce velkou pozornost. Vždy musíme individuálně zvažovat, zda případné těhotenství (nechtěné a neplánované) nepředstavuje mnohem větší riziko než užívání individuálně zvoleného antikoncepčního přípravku. Pro většinu z nich lze nalézt vhodnou antikoncepci.

Současná hormonální antikoncepce se zaměřuje na individuální potřeby každé ženy. Při správném užívání přináší uživatelkám benefity jako například zkrácení doby a intenzity krvácení. Z hlediska zdravotních aspektů snižuje hormonální antikoncepce riziko vzniku ovariálních karcinomů, karcinomů děložní sliznice a v neposlední řadě má preventivní účinek proti vzniku mimoděložního těhotenství.


publikováno: 15. 5. 2012, v rubrice Medicína
Štítky: antikoncepce, diabetes, gynekologie, nemoci, sex, těhotenství

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+