Skoro půl milionu Čechů je invalidních…Myslíte na zadní kolečka? | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Skoro půl milionu Čechů je invalidních…Myslíte na zadní kolečka?

25. 12. 2017

Určitě vás teď napadá minimálně deset příjemnějších aktivit, než si číst o invalidních důchodech. Život ale nepřináší jen příjemné události, a tak není od věci mít alespoň hrubou představu, jaké následky může mít vážný úraz nebo onemocnění na stav vaší peněženky. A taky na vztahy s vašimi blízkými.

Dlouhodobá pracovní neschopnost

Ačkoli vás rozhodně nechceme strašit tím, že pokud se vám něco vážného stane, zůstanete na to sami, tak výsledky studie Národního ústavu duševního zdraví o našem charakteru nemluví kdovíjak pozitivně. Dvanáct procent Čechů uvedlo, že by pro ně vážné duševní onemocnění partnera znamenalo konec vztahu. Přátelství s takovým člověkem by pak zachovalo jen osm procent z nás.

Pracovat s duševně nemocným by nevadilo pouze pětině

Dlouhodobá pracovní neschopnost může mít dost nepříjemný dopad na váš život. Vysoké náklady na léčbu společně se sníženými příjmy zvyšují napětí v domácnosti. Zvlášť pokud máte rodinu a děti, splácíte hypotéku, auto apod. Pod pojmem invalida si většina lidí představí člověka po vážném úrazu, nejčastěji vás do invalidity uvrhne ale spíš vážná nemoc nebo psychická choroba (až 95 % případů). Invalidní důchody navíc vůbec nejsou jen záležitostí dříve narozených, ve skutečnosti více než čtvrtina invalidů spadá do kategorie do 44 let. V loňském roce u nás pobíralo invalidní důchod přes 420 tisíc lidí. Ale co vlastně znamená invalidita a jaké její formy rozlišujeme?

Kolik máte stupňů?

Invaliditou rozumíme snížení schopnosti pracovat po dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu. Kdysi se u nás invalidita rozlišovala jen na částečnou a plnou, od roku 2010 platí nové rozdělení na stupně podle toho, jak moc vám zdravotní stav znemožňuje pracovat. U I. stupně se jedná o pokles minimálně o 35 procent, u II. stupně nejméně o 50 procent a u III. o 70 procent a více.

Máte na to nárok?

Invalidní důchod by vám měl alespoň částečně nahradit částku, kterou si teď třeba následkem vážného úrazu nejste schopni vydělat. Pokud v důsledku zhoršení vašeho zdravotního stavu máte omezenou schopnost pracovat a měli byste tím pádem mít na důchod nárok, musíte splnit tři základní podmínky. Potřebujete získat lékařský posudek o uznání stupně invalidity, mít potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění (ta se liší v závislosti na věku žadatele, např. pokud je vám nad 28 let, vychází to na 5 let za posledních 10 let) a nedosahovat penzijního věku. Účast na důchodovém pojištění se nevyžaduje pouze v případech, kdy invalidita vznikla následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Jak dostat razítko

Lékařský posudek vám nemůže napsat váš ošetřující lékař, ale musí ho vystavit přímo k tomu určený posudkový lékař. Posudkové lékařství je specializovaný obor kombinující klinickou medicínu se znalostí práva sociálního zabezpečení. U takové prohlídky nemusíte být osobně, posudkový lékař vychází z vámi zaslaných zpráv a proběhlých vyšetření. Nehodnotí však diagnózu jako takovou, ale pokud, popř. jak vás bude omezovat ve výkonu vaší práce. Jeho úkolem je postarat se o to, aby se peníze určené na invalidní důchody dostaly k těm, kdo je opravdu potřebují.

20 % INVALIDIT JE ZPŮSOBENO DUŠEVNÍMI NEMOCEMI

Když se blýskne na lepší časy

Zdravotní stav se může časem změnit, v ideálním případě k lepšímu, ale pochopitelně někdy i naopak. Může dojít k nějakému lékařskému objevu, který přispěje k léčbě závažných onemocnění, popř. zlepší možnosti postižených (např. nové moderní protézy). Přiznání invalidního důchodu tak nemusí být trvalé a v takových případech posudkový lékař stanovuje i termín další kontrolní lékařské prohlídky. Pokud se váš zdravotní stav zhorší před tímto termínem, můžete samozřejmě kdykoli podat žádost o uznání vyššího stupně invalidity.

Kolik dostanu?

Invalidní důchod má dvě složky: tzv. základní výměru, která je pro všechny stejná, a procentní výměru. Výše procentní výměry závisí na vašich dřívějších příjmech a době, po kterou jste se podíleli na důchodovém pojištění. Co se týče vyplácených částek, důchody prvního a druhého stupně jsou výrazně nižší, než dosahují vyplácené částky u invalidity třetího stupně. Průměrně se jedná o částky kolem sedmi tisíc korun měsíčně. Počítá se totiž s tím, že budete stále vykonávat nějakou výdělečnou činnost a odvádět z ní sociální pojištění. Přitom vaše pozice na trhu práce bude výrazně obtížnější.

Pro drtinou většinu lidí bude invalidní důchod nedostačující a hlavně lidi s vyššímu příjmy čeká znatelný pokles životní úrovně. Průměrný invalidní důchod je u nás něco málo přes deset tisíc měsíčně, což je 58 % průměrné mzdy. Takže pokud živíte rodinu a něco se vám stane, můžete se dostat do celkem nepříjemných finančních problémů. Ideální je mít ještě vlastní pojištění a nespoléhat se pouze na pomoc státu. A nevyplatí se to moc odkládat, protože čím dříve pojistnou smlouvu uzavřete, tím lepší podmínky můžete získat.

Invalidní důchod – 10 424 Kč

Minimální mzda – 11 000 Kč

Průměrná mzda – 27 889 Kč

Víte že: více než ¼ invalidů je mladších 40 let?

1/4 invalidů

Další informace a články na téma psychických chorob a jejich léčby najdete na http://patali­e.cz/ včetně možnosti zdarma si stáhnout příručky „Kapesní průvodce psychickými poruchami“, „Jak si udržet zdravý rozum“, nebo „Psychické poruchy u dětí“ a další.


publikováno: 25. 12. 2017, v rubrice Medicína
Štítky: invalida, nemoci

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+