Světová zdravotnická organizace uznala lupénku jako závažnou nemoc | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Světová zdravotnická organizace uznala lupénku jako závažnou nemoc

2. 7. 2014

Jedna z přijatých rezolucí 67. Světového zdravotnického shromáždění (WHA) v oblasti prevence a kontroly chronických a nepřenosných onemocnění se věnuje onemocnění psoriáze (lupénce). Lidé s tímto onemocněním mají tak oficiálně stvrzeno, že lupénka patří mezi závažná neinfekční onemocnění, která způsobuje značnou psychosociální zátěž. „Rezoluce upozorňuje také na fakt, že mnoho lidí s psoriázou trpí zbytečně, protože o nemoci nemají dostatek informací, onemocnění je jim diagnostikováno nesprávně nebo opožděně a zároveň se jim nedostává odpovídající léčby“, říká Dr. Alena Šteflová, ředitelka Kanceláře WHO v ČR.

Lepší znalost nemoci

Díky větší informovanosti potenciálních nemocných se mohou celosvětově snížit dopady tohoto onemocnění. Hlavní roli v procesu přijetí rezoluce o psoriáze hrála Mezinárodní federace psoriatických asociací (IFPA). Její prezident Lars Ettarp s úlevou prohlásil: „Konečně bylo vyslyšeno 125 miliónů lidí nemocných psoriázou. Tento den má pro celosvětovou psoriatickou komunitu historický význam.“ Zároveň WHO vyzývá členské státy, aby se více zapojily do projektu o zvýšení povědomí o lupénce a napomohly v boji se stigmatizací tohoto onemocnění.

Mobilní aplikace

V České republice například aktuálně probíhá projekt Nadačního fondu pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením – NFOZP, který upozorňuje na situaci pacientů s lupénkou u nás. Záměrem však není pouze osvěta, ale konkrétní pomoc nemocným s lupénkou prostřednictvím mobilní aplikace, která obsahuje tipy a doporučení jak lépe překonávat úskalí nemoci. „Nejeden pacient jistě ocení i možnost zaznamenávání svého zdravotního stavu pomocí jednoduché auto-diagnostické pomůcky. Ti, kteří si v průběhu kampaně stáhnou aplikaci do chytrých telefonů, nebo se zaregistrují na www.navzdy.info mají navíc šanci soutěžit o zajímavé ceny a týdenní pobyty v lázních zaměřených na léčbu lupénky.“ říká manažer projektu Filip Zoubek.

Často špatná léčba

Psoriáza (lupénka) je chronické zánětlivé progresivní autoimunitní onemocnění, které se pojí se závažnými doprovodnými onemocněními. V České republice postihuje 2 až 4 % osob. „To je téměř třísettisícová armáda našich obyvatel. Patnáct procent z nich trpí těžkou formou s rozsáhlým postižením, které často není z různých důvodů dostatečně léčeno“, řekl předseda České dermatovenero­logické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenero­logické kliniky FN Královské Vinohrady, prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA. Pro Českou republiku to znamená 264 828 pacientů s lupénkou. Pokud budeme předpokládat počet nově diagnostikovaných pacientů ročně ve výši 60,4/100 000 obyvatel, docházíme pak k ročnímu počtu 6 322 nově diagnostikovaných pacientů. Pacienti s lupénkou, obzvláště pokud není jejich nemoc pod kontrolou, mají vysokou míru pracovní neschopnosti a invalidity. Na jednoho pacienta v rámci pracovní produktivity tak přicházíme o více než 60 tis. Kč ročně a na celou Českou republiku je toto číslo odhadováno na 4 miliardy Kč ročně.

„Kožní zánět, který je s rozsáhlou neléčenou lupénkou spojen, je doprovázen zvýšenou přítomností zánětlivých mediátorů v celém organizmu. Ty pak vyvolávají zánětlivé pochody i v jiných orgánech a urychlují například rozvoj aterosklerózy se zvýšeným rizikem infarktu myokardu a další přidružená onemocnění", doplnil prof. Petr Arenberger. Pokud není pacient včas a dobře léčen, vede to ke zkrácení délky života, rozvoji přidružených onemocnění, ztrátě produktivity a tedy i zatěžování nejen zdravotního, ale i sociálního systému (invalidní důchod, nemocenská, soc. příspěvky atd.). Při včasné léčbě dochází k udržení soběstačnosti, práceschopnosti, zlepšení kvality života a prevenci komorbidit. Pouze zahájení včasné a vhodné léčby může těmto ztrátám zabránit.

Fakta o lupénce

  • Psoriáza je závažné chronické autoimunitní onemocnění postihující každého

padesátého člověka ve všech částech světa.

  • Nepostihuje „pouze“ kůži, ale zasahuje i vnitřní orgány organismu (mnoha aspektové

systémové onemocnění). Onemocnění „nad“ a „pod“ kůží, onemocnění, které je „zrcadlem“ jiných vnitřních chorob.

  • U 30–40% pacientů s psoriázou se rozvine psoriatická artritida a další závažná

doprovodná onemocnění jako metabolický syndrom, kardiovaskulární onemocnění, diabetes, Crohnova nemoc, deprese a další.

  • Není nakažlivá, nepřenáší se dotykem od jiné osoby.
  • Může být bolestivá, nevzhledná a velmi stresující.
  • Psoriáza se může objevit všude, dokonce může pokrývat celé tělo.
  • Psoriáza není zatím vyléčitelná, ale léčitelná. Pro každého pacienta dnes existuje možnost léčby, záleží na její dostupnosti.
  • Před více než 100 lety se pro léčbu používal dithranol, uhelný dehet, kyselina

salicylová, sluneční záření, soli Mrtvého moře, změkčovadla.

  • Nové možnosti pro pacienty přináší využití biologické léčby.

publikováno: 2. 7. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: biologická léčba, léčba, lupénka, nemoci

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+