Třetí interní klinika VFN slaví 75 let | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Třetí interní klinika VFN slaví 75 let

24. 9. 2020

III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu VFN vznikla zcela revolučně: v květnových dnech roku 1945 profesor Josef Charvát obsadil se svým týmem lékařů část prostor v josefinském traktu Všeobecné nemocnice na Karlově náměstí. A stejně převratně se za 75 let své existence III. interní klinika vyvíjela v jedno z nevýznamnějších pracovišť svého typu v ČR. Specialisté se zde věnují jak léčbě vzácných onemocnění, tak častým metabolickým chorobám jako je cukrovka, poruchy metabolismu krevních tuků nebo arteriální hypertenze.

Specializace kliniky

„Ze vzácných onemocnění v endokrinologii se specializujeme na onemocnění nadledvin a podvěsku mozkového, například na akromegalii či Cushingův syndrom,“ uvádí prof. MUDr. Michal Kršek, CSc., MBA, přednosta III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu VFN a pokračuje: „Výjimečnost našeho pracoviště spočívá v nejdelší tradici léčby vzácných endokrinních onemocnění, v jejím propojení s výzkumem, v multioborové péči o pacienty a zavádění nových diagnostických a terapeutických postupů. Naše know-how je v počtech pacientů se vzácnými hormonálními onemocněními. Jsme totiž největší centrum pro jejich léčbu v ČR.“

Diagnóza, se kterou se léčí jen 600 až 800 pacientů

Akromegalie je onemocnění způsobené nadměrnou sekrecí růstového hormonu, kterou vyvolává nádor podvěsku mozkového. Projevuje se typicky zvětšováním koncových částí těla (uší, nosu, rtů, dolní čelisti, nadočnicových oblouků, charakteristické je zvětšení paty). Choroba postupně ovlivňuje fungování celého organismu, pacienty trápí bolesti hlavy, zad a kloubů, mají postižené srdce a cévy, vysoký krevní tlak, cukrovku (diabetes mellitus). Ročně se objevují 2–4 nové případy tohoto vzácného onemocnění na 1 milion obyvatel. Odhaduje se, že v ČR žije 600–800 pacientů, u kterých byla akromegalie diagnostikována. Problém je, že choroba se často odhalí pozdě, řadu let od prvních příznaků, kdy už došlo k nevratným změnám na řadě orgánů. „Pacient, kterého nyní léčíme, je typickým příkladem. Diagnóza mu byla potvrzena až ve 38 letech,“ konstatuje prof. Kršek a vysvětluje: „Podařilo se nám vystopovat, že se u něj první příznaky objevily asi o 10 let dřív. Měnil se mu vzhled, později jsme mu diagnostikovali poruchu metabolismu cukrů a vysoký krevní tlak. Tato onemocnění spolu s dalšími faktory mu poškodily ledviny natolik, že došlo k jejich selhání.“ Pacient měl v té době už velký nádor na hypofýze, takzvaný makroadenom. V současné době je po dvou operacích hypofýzy a ozařování Leksellovým gamanožem na kombinované medikamentózní léč­bě.

Vysoká úroveň obecné interní péče

Klinika endokrinologie a metabolismu je jedinečná svou šíří záběru v endokrinologii i metabolické medicíně. Tímto komplexním diagnosticko-léčebným zařízením projde ročně více než 65 tisíc ambulantních pacientů z celé ČR a okolo tří a půl tisíce nemocných je zde hospitalizováno. „Přes veškerou specializaci považujeme za veliký úspěch, že se nám na klinice daří udržovat vysokou úroveň obecné interní péče,“ zdůrazňuje další unikátnost pracoviště prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., 1. zástupce přednosty s vysvětlením: „Třetí interní klinika zajišťuje téměř dvě třetiny interní lůžkové péče pro Společný příjem interních pacientů (SPIN) Všeobecné fakultní nemocnice. Mluvíme přibližně o 1500 pacientech ročně.“

Propojení vědy, klinické medicíny a výuky

Specialisté III. interní kliniky VFN si vždy zakládali na úzkém propojení mezi vědou, klinickou medicínou a výukou na svém pracovišti. Díky tomu se mohou pyšnit řadou výzkumných projektů a grantů, například unikátní českou studií COMISAIR, která výrazně posunula léčbu diabetu 1. typu. Špičkoví odborníci kliniky stojí v čele řady českých i mezinárodních odborných společností, klinika spolupracuje nejen s ostatními předními pracovišti VFN a 1. LF UK, ale i s dalšími pracovišti v Praze (například IKEM, Fakultní nemocnice v Motole, Nemocnice Na Homolce). „Díky komplexnosti naší péče mohou pacienti z celé republiky řešit své problémy v řadě našich odborných center a ambulancí takříkajíc pod jednou střechou,“ připomíná prof. Michal Vrablík. Klinika jich má celou řadu, například Centrum pro léčbu srdečního selhání, preventivní kardiologie, pro léčbu obezity, pro cévní přístupy… „Jsme rádi, že dál rozvíjíme záměr profesora Charváta i jeho následovníků (prof. Vladimíra Pacovského, prof. Josefa Marka a prof. Štěpána Svačiny) a posouváme možnosti diagnostiky a léčby poruch metabolismu a s ním spojených zdravotních rizik stále dál,“ uzavírá přednosta kliniky prof. Michal Kršek.


publikováno: 24. 9. 2020, v rubrice Medicína
Štítky: nemocnice

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+