Jaké můžete očekávat následky svého kouření? | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Jaké můžete očekávat následky svého kouření?

31. 5. 2019

Na celém světě kouří až 1,3 miliardy lidí, přičemž z toho téměř 5 milionů lidí zemře na následky kouření. Česko si ve spotřebě cigaret mezi zeměmi Evropské unie drží čtvrté místo. Pomyslné zlato ve spotřebě tabáku drží Slovinsko, následované Belgií a Lucemburskem. Upozornit na rizika a důsledky kouření má Světový den bez tabáku, který se koná 31. května.

Až 60 % žen jsou celoživotními nekuřačkami

U nás ročně vykouří každý Čech celkem 1978 cigaret, což denně znamená 5,4 cigaret na obyvatele. Ze studie Státního zdravotního ústavu „Užívání tabáku v České republice“ vyplývá, že kuřáků je mezi námi celkem 25,2 %, což oproti předchozímu roku 28,6 % představuje značný pokles. Tři čtvrtiny představují denní kuřáci. Více než 60 % žen jsou celoživotními nekuřačkami, oproti 50 % celoživotních nekuřáků.

Štíhlí nekuřáci ušetří až 28 % na pojistném

I přesto, že podíl kuřáků klesá, jeho následky mají stále závažný dopad na zdravotní stav populace. Státní zdravotní ústav uvádí, že ročně zemře na následky kouření 17 – 19 % české populace. Na tento fakt reagují také pojišťovny. „Změnil se systém slev a přirážek podle kouření a BMI. Nejvýhodnější sazbu dostanou štíhlí nekuřáci, ti ušetří na pojistném asi 28 %, naopak kuřáci musí počítat s tím, že zaplatí až dvojnásobek nejvýhodnější sazby,“ udává Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA s tím, že kuřáka posuzují podle toho, zda dotyčný klient kouřil v posledních 12 měsících. Pojišťovna Kooperativa zahrnuje dotaz na kouření ve zdravotním dotazníku a v rámci vybraných produktů také poskytují slevu za zdravý životní styl. Na slevu má nárok nekuřák s dobrým BMI. U délky doby nekouření je však o něco přísnější. „Za nekuřáka považujeme člověka, který nekouřil během posledních 24 měsíců před sjednáním pojištěním“, doplňuje Milan Káňa z pojišťovny Kooperativa.

Elektronické cigarety

I přes všechna rizika, vysokou úmrtnost a neustále se zvyšující poplatky, trh s tabákovými produkty roste zejména v podobě elektronických cigaret. Ze studie Státního zdravotnického výzkumu vyplývá, že více než polovina uživatelů e-cigaret kouří současně i klasické cigarety. Na druhou stranu více než pětina kuřáků e-cigaret přešla z klasických cigaret a jiné než elektronické už nekouří a celkem 22,2 % před užíváním elektronických cigaret vůbec nekouřila. Tři čtvrtiny kuřáků elektronických cigaret používá cigarety s nikotinem. „Aktuálně se elektronické cigarety považují za kouření. Vzhledem k tomu, že se však jedná o relativně novou věc, nemůžeme prozatím statisticky doložit nějaký pozitivní efekt nebo případně nějaké nové vedlejší škodlivé účinky,“ říká Eva Svobodová. Její slova doplňuje také Milan Káňa: „Za kouření považujeme aktivní konzumaci nikotinu v jakémkoli množství a podobě, ať už se jedná o cigarety, doutníky, e-cigarety nebo žvýkací tabák."

Světový den bez tabáku

Na poslední květnový den připadá již tradičně Světový den bez tabáku, který vyhlašuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Letošní kampaň nese název „Tabák a zdravé plíce“. Cílem je zvýšit povědomí o základní funkci plic, rizicích kouření, včetně toho pasivního a zdůraznit jeho negativní vliv na lidské zdraví. U příležitosti Světového dne bez tabáku připravil Státní zdravotní ústav ve spolupráci se školami a úřady dny zdraví zaměřené na problematiku kouření. Do akce se zapojují velká města jako je Praha, Brno, Plzeň, Liberec, Jihlava a Karviná.


publikováno: 31. 5. 2019, v rubrice Rodina
Štítky: kouření

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+