Mezinárodní den muzeí | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Mezinárodní den muzeí

11. 5. 2018

U příležitosti Mezinárodního dne muzeí si Muzeum hl. m. Prahy 18. května také připomene své 135. výročí volným vstupem do těchto objektů: hlavní budova muzea Na Poříčí, dům U Zlatého prstenu, Podskalská celnice na Výtoni, Zámecký areál Ctěnice a Novomlýnská vodárenská věž. Mezinárodní den muzeí vyhlašuje Mezinárodní rada muzeí při UNESCO (ICOM).

Muzeum uačínalo v bývalém kavárenském pavilonu

Dne 12. května 2018 to bude 135 let, kdy se poprvé otevřely veřejnosti dveře Městského muzea Pražského v bývalém kavárenském pavilonu. Výsledkem více než roční snahy členů kuratoria Pražského městského muzea (sdružovalo věhlasné muže se zájmem o pražské kulturní a umělecké památky) a zejména kustoda muzea Břetislava Jelínka, proběhlo v roce 1883 slavnostní zpřístupnění expozic veřejnosti.

Základní dokument muzea, ve kterém byl mimo jiné deklarován jeho účel, cíle a prostředky k nim vedoucí, vznikl 3. října roku 1881 schválením Pravidel stálého Komitétu Městského muzea Pražského sborem obecních starších. Nepříliš veliké prostory kavárenského pavilonu získal Komitét rozhodnutím městské rady v polovině roku 1882. První expozice muzea se nacházela pouze ve čtyřech místnostech pavilonu. Břetislav Jelínek vykonával funkci kurátora a ředitele po dobu třiceti let a podílel se na zakládání nejhodnotnějších muzejních sbírkových fondů, kterým se toho času dostalo vysoce kvalitní konzervátorské a evidenční péče.

Vstupem do muzea se návštěvníkovi otevíraly prostory centrální místnosti, tzv. skulpturní oddělení. Z tohoto prostranství byla možnost vstoupit do dvou postranních místností, v levé menší místnosti se nacházelo oddělení archeologické. V pravé bylo prezentováno oddělení historické. Dále se nacházela obrazárna, ve které byl vystaven nejcennější majetek pražské 135. obce a největší chlouba městského muzea: obrazy K. Škréty, J. Brandla, V. Reinera, N.Grunda a K. Hirschellyho. Nejváženějšími exponáty tohoto zárodku obrazárny byly drobnější práce J. Mánesa. V té době muzeum spravovalo na 3 000 sbírkových předmětů.

K připomínce tohoto významného dne a zároveň v rámci účasti na Mezinárodním dni muzeí otevře zdarma Muzeum hl. m. Prahy své objekty s expozicemi, a to konkrétně hlavní budovu muzea Na Poříčí, Zámecký areál Ctěnice, Podskalskou celnici na Výtoni a Novomlýnskou vodárenskou věž.

www.muzeumpra­hy.cz


publikováno: 11. 5. 2018, v rubrice Rodina
Štítky: akce

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+