Nové připojištění u ING při onemocnění nezaniká | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

Nové připojištění u ING při onemocnění nezaniká

20. 9. 2012

ING Životní pojišťovna nabízí připojištění pro případ závažných onemocnění, které nemusí ani při pojistné události zaniknout. Na výběr jsou přitom hned dva produkty: připojištění pro případ závažných onemocnění, které kryje 67 diagnóz včetně rakoviny, a připojištění pouze pro případ rakoviny. Obě novinky přitom hradí také rakovinu in situ (nepropuklou rakovinu) a rakovinu v terminálním stádiu a kryjí i opakovaná onemocnění.

Peníze lze čerpat po částech

Dosud připojištění pro případ závažných onemocnění s pojistnou událostí zanikalo, to se však nyní mění. Novým modelem, kdy pojistnou částku lze čerpat po částech až do vyplacení její plné hodnoty, vycházíme vstříc potřebám klientů mít flexibilní produkt,“ vysvětluje Marcela Pekárková, manažerka produktového oddělení ING Životní pojišťovny.

Ani při dalším onemocnění nezaniká

Diagnózy, které připojištění pro případ závažných onemocnění kryje, se odlišují podle závažnosti. Podle toho je pak odstupňované i plnění. V případě vyplacení 10 % pojistné částky (méně závažné choroby), klientovi stále zbývá 90 %. Pokud pak následně onemocní nějakou další nemocí, připojištění nezaniká, ale procenta se vypočítávají už jen ze zbylých 90 %. To se zároveň vztahuje i na pojistné.

Závažné choroby i rakovina

ING Životní pojišťovna nově nabízí výběr ze dvou připojištění, a to pro případ rakoviny a pro případ i dalších závažných onemocnění včetně rakoviny. „Závažné onemocnění znamená pro nemocného, ale i jeho rodinu, značnou finanční zátěž. A to nemluvíme jen o nákladech spojených s léčbou, rehabilitací, ale i pokrytí základních potřeb pro zajištění chodu domácnosti. Během nemoci se rodina může dostat do úzkých, protože nemocenské dávky představují jen zlomek mzdy,“ uvádí Marcela Pekárková. ING Životní pojišťovna navíc neomezuje výplatu pojistné částky pouze na nová onemocnění, ale kryje i takové onemocnění, které se může opakovat.

Kryje na 70 diagnóz

Připojištění pro případ závažných onemocnění ING Životní pojišťovny kryje celkem 67 diagnóz. Součástí jsou nejen nádorová onemocnění a turistické nemoci, ale například také infarkt, mozková mrtvice, encefalitida, borelióza či žloutenka i připojištění rakoviny in situ, neboli nepropuklé rakoviny, která se po diagnóze již dále nešíří, a u pacienta lze očekávat plné uzdravení. Zajímavostí je i krytí onemocnění v terminálním stádiu, tedy takového, které je postupující, nevyléčitelné a jehož prognóza je počítána v několika měsících. V tom případě je vyplaceno klientovi dokonce 150 % pojistné částky. Připojištění pro případ rakoviny je zaměřeno na diagnózu rakovina. I tento produkt hradí stadium in situ a terminální fázi, což není na trhu obvyklé.

Uvědomují si Češi výhody pojistné ochrany?

Podle průzkumu ING Životní pojišťovny je mezi Čechy nejčastějším důvodem sjednání připojištění závažných onemocnění zajištění rodiny (na 57 %), celkem 46 % Čechů pak zmínilo potřebu finanční nezávislosti. Češi však nepojišťují jen sebe, myslí také na své potomky a za ideální dobu pro sjednání pojištění dětí považují dobu narození dítěte (odpověděla třetina respondentů). Podle průzkumu není důležité jen pojištění samotné, ale také počet diagnóz, na které se vztahuje. „Výsledky průzkumu ukazují, že si Češi uvědomují význam životního pojištění a ochrany, kterou jim poskytuje. Jejich podpojištěnost však zatím stále svědčí o opaku. Ve srovnání se západním evropským trhem je průměrné pojistné zhruba třetinové,“ uzavírá Marcela Pekárková.

Výhody ING připojištění závažných onemocnění

  • Nejširší připojištění závažných nemocí na českém trhu – kryje 67 diagnóz včetně rakoviny
  • Při pojistné události pojištění nezaniká, dokud není vyplaceno 100 % pojistné částky
  • Jediné pojištění rakoviny in situ (nepropuklé rakoviny)
  • Vyplacení pojistného plnění již v okamžiku diagnózy
  • Bonus 50 % pojistné částky při terminálním stádiu onemocnění
  • Možnost výběru ze dvou variant připojištění

Průzkum pro ING Životní pojišťovnu realizovala nezávislá výzkumná agentura Factum Invenio. Dotazování probíhalo on-line formou ve dnech 7. až 14. prosince 2011. Průzkumu se zúčastnilo celkem 500 respondentů ve věku od 18 do 65 let.


publikováno: 20. 9. 2012, v rubrice Rodina
Štítky: banka, bezpečný, nemoci, pojištění, rakovina

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+