V září přibývá dětských úrazů | Rodina | Trendy zdraví

Hlavní strana » Rodina » Článek

V září přibývá dětských úrazů

1. 10. 2012

V České republice jsou úrazy nejčastější příčinou úmrtí dětí. Každé páté dítě ročně prodělá minimálně jeden úraz, který vyžaduje lékařské ošetření, a bohužel více než 200 dětí a dospívajících každoročně v důsledku úrazu umírá. Ve srovnání s vyspělými zeměmi, jako je např. Švédsko či Lucembursko, jde téměř o dvojnásobně vyšší počet úrazových úmrtí. Tento negativní trend se snaží zvrátit projekt Nadace České pojišťovny Prevence rizikového chování dětí a mládeže, ve kterém je již zapojeno na 230 základních škol, 75 tisíc žáků a 50 tisíc rodičů. Projekt se na základních školách setkal s velmi kladným přijetím, a proto se Nadace ČP rozhodla jej v budoucnu rozšířit také do mateřských škol.

Učebnice o prevenci úrazů

„Již rok poskytuje Nadace ČP základním školám zdarma interaktivní učebnici, metodické pokyny pro učitele a pracovní listy pro žáky, které zároveň slouží i k domácí přípravě s rodiči. V drtivé většině škol se setkáváme s pozitivními reakcemi,“ říká koordinátorka projektu Dana Brandejská.

Spokojení učitelé i žáci

Učebnici si pochvalují například na základní škole v Markvarticích na Děčínsku: „Učebnici používáme od listopadu loňského školního roku a jsme za ni opravdu vděční. Doposud totiž nebyla žádná ucelená učebnice k dispozici. V oblasti úrazové prevence si tak učitelé museli vyhledávat a sestavovat svůj učební materiál. I žáky toto vyučování více baví a zaujme. Věříme, že i úrazovost díky novým zajímavým hodinám bude nadále klesat,“ říká zástupkyně ředitele Mgr. Magda Petrášková.

Nově i pro školky

Vzhledem k velkému úspěchu mezi učiteli, dětmi i rodiči bude program nově a samozřejmě opět zdarma nabídnut i mateřským školám, které o něj projevily zájem. „Ve spolupráci s odborníky učebnici nyní upravujeme a zjednodušujeme pro potřeby předškolních dětí. Ty se tak zábavnou a odlehčenou formou prostřednictvím her a omalovánek naučí základním bezpečnostním pravidlům,“ vysvětluje Brandejská.

Moderní učebnice, která nezestárne

Interaktivní učebnice České pojišťovny si vysloužila nejen chválu učitelů a žáků, ale také pozornost odborné veřejnosti. Odborný posudek proděkana 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D., k učebnici uvádí, že se jedná o jednu z nejlepších publikací na dané téma, a to i z pohledu mezinárodního srovnání. Jednou z velkých výhod této interaktivní učebnice je její velmi snadná a rychlá aktualizace a tím pádem i možnost následovat nejnovější vývoj. Problematika úrazové prevence se totiž každým rokem výrazně vyvíjí a rozšiřuje. Dochází ke změnám v legislativě, mění se zvyklosti společnosti a v neposlední řadě přibývá rizik, kterým jsou děti vystaveny. Jedním z nejnovějších problémů je například kyberšikana – podle statistik se s ní v minulosti setkalo téměř každé druhé dítě v České republice.

Září patří k rizikovým měsícům

Zatímco v minulosti lékaři ošetřovali nejvyšší počet úrazů v období letních prázdnin, v současnosti patří mezi nejrizikovější měsíce září, leden, únor a březen. Podle informací Státního zdravotního ústavu připadá na září téměř 16 % všech dětských úrazů. Nejrizikovější skupinou dětí jsou školáci ve věku 13 a 14 let – v této věkové kategorii dle statistik SZÚ úraz postihne každého třetího chlapce a každou čtvrtou dívku.

Nejvíc úrazů při sportu

Nejčastěji dochází ke vzniku úrazu ve školním (28,9 %) a v domácím prostředí (25,8 %). Ve školách dochází k úrazům nejčastěji při tělesné výchově, tyto úrazy představují přibližně polovinu školních úrazů. Z hlediska druhu činnosti je nejvyšší počet úrazů zjišťován při organizovaném sportu, při němž dojde k téměř 38 % všech úrazů, a dále při neorganizovaném sportu. Na hru bez dohledu a výlety připadá přibližně 34 % úrazů. Pokud jde o druh zranění, tak nejvyšší počet je zlomenin a zhmožděnin (64,5 % všech zranění u školních dětí). Poranění povrchu těla představují celkem 27,8 % všech úrazů. Pobyt v nemocnici v důsledku úrazu se týká každého šestého dítěte.

www.ceskapojis­tovna.cz

http://www.fa­cebook.com/ces­kapojistovna

http://twitter­.com/ceskapojis­tovna


publikováno: 1. 10. 2012, v rubrice Rodina
Štítky: banka, bezpečný, cvičení, dítě, mládež, prevence, úraz, zábava

Další články v rubrice Rodina:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+