Naučte své děti správně pít | Výživa a gastronomie | Trendy zdraví


Naučte své děti správně pít

14. 9. 2017

Voda je základní složkou našich tkání, významným prostředníkem metabolických reakcí, součástí oběhového, detoxikačního a dalších systémů našeho organizmu. Bez vody není život, přijímáme ji a opět se jí zbavujeme. Nedostatečný příjem vody způsobuje dehydrataci. Už mírná dehydratace je provázena horší výkonností. Více MUDr. Petr Tláskal, CSc. Ústavní nutriční lékař FN Motol, předseda Společnosti pro výživu, člen AquaLife Institutu

Horší výkon ve škole

Například u školních dětí byly v době výuky prokázány výpadky krátkodobé paměti, horší koncentrace, snížená schopnost reaktivity na vyučovací proces. Při závažné dehydrataci postupně dochází k suchosti sliznic, omezení tvorby potu a moče, zrychlení srdeční činnosti, snížení krevního tlaku, selhání krevního oběhu a životních funkcí.

Žízeň je již projevem nedostatku vody v organizmu, dehydratace

Nejvíce ohroženou skupinou jsou děti a starší lidé, protože většinou nemají intenzivní pocity žízně. Základem prevence je dostatečný pitný režim. Pravidelný a vhodný pitný režim významně podporuje všechny životně důležité funkce organizmu a je nezbytnou součástí prevence celé řady onemocnění včetně těch velice závažných.

Nedostatek vody u starších školáků

Z několika studií zaměřených na dětskou populaci vyplynulo, že děti, respektive jejich rodiny pitný režim často podceňují. Příjem tekutin se ukázal jako nedostatečný zejména u dětí školního věku (nejvíce u 10–14letých), hlavně ráno s omezením příjmu tekutin při snídani, ale dále i ve škole. Výsledky studií ukázaly u dětí ve věku kolem 10 let, že pokud ráno nepřijmou alespoň 250 ml tekutin nebo v průběhu dopoledne (včetně snídaně) konzumují méně tekutin než 400 ml, jsou ve škole často dehydratované, což může mimo jiné vést ke zhoršené schopnosti soustředit se a následně k horším školním výsledkům.

Fyziologickým potřebám organizmu by měl odpovídat i výběr nápojů k zajištění správného pitného režimu. Vhodným zdrojem tekutin je přírodní pramenitá voda, čistá a neupravená, která je velmi kvalitní a neobsahuje chemické přídatné látky. Součástí každodenního pitného režimu by měly být také přírodní minerálky, které doplňují tělu důležité minerální látky (např. hořčík, vápník, draslík a fluor).

Moc sladkostí

Analýza jídelníčků včetně konzumace nápojů v rámci zmíněných studií prokázala, že je u dětí častá vyšší konzumace cukrů, které děti přijímají i prostřednictvím nápojů, a to zejména během školní výuky. Ze všech doma zkonzumovaných nápojů děti vypily 72 % slazených a ve škole 79 %. Celková konzumace cukrů byla ve všech věkových skupinách podstatně vyšší, než je doporučováno. V rámci prevence rozvoje chronických nezánětlivých onemocnění by měly být v naší výživě, včetně výživy dětí, především přirozeně se vyskytující sacharidy bez jejich zbytečného navyšování slazením. Cukry by měly tvořit méně než 10 % celkového energetického příjmu. Redukce příjmu cukrů je proto nezbytná, ve stravě stejně jako v nápojích.

Pamlsková vyhláška

Redukovat příjem cukrů u dětí je cílem i tzv. pamlskové vyhlášky, uvedené v roce 2016 ve Sbírce zákonů s platností pro potraviny, které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních. Kromě jiného pamlsková vyhláška omezuje prodej a propagaci nápojů s vyšším obsahem cukru – nejvyšší přípustná hodnota jsou 4 g cukru/100 ml nápoje. Jak se tato vyhláška uplatňuje v praxi, zjišťoval AquaLife Institute prostřednictvím dotazníkového průzkumu. Z průzkumu je zřejmá z lékařského pohledu pozitivní reakce na pamlskovou vyhlášku, protože 16 % hodnocených dětí z 1. stupně základních škol omezilo příjem slazených nápojů ve škole a nahradilo je vodou z kohoutku nebo neslazenou balenou vodou.

DOPORUČENÍ LÉKAŘŮ

Pro rodiče:

Dbejte na to, aby se vaše dítě před odchodem do školy dostatečně napilo.

Připomínejte svému dítěti, že by se mělo napít nejen při obědě, ale i v průběhu dopolední a odpolední výuky, minimálně 6× denně.

Zajímejte se o výběr vhodných nápojů pro své dítě s omezováním konzumace cukrů.

Pro školy:

Věnujte se ve výuce o zdravém životním stylu pitnému režimu a výběru konzumovaných nápojů.

Vnímejte tzv. pamlskovou vyhlášku tak, že nemá omezovat pitný režim, ale regulovat výběr nápojů, které si děti volí k pití.

V rámci školního stravování dbejte na přípravu vhodných nápojů – se zdrojem vody včetně slabě až středně mineralizovaných vod, neslazených bylinných a ovocných čajů, vodou ředěných zeleninových nebo ovocných šťáv, s případným ochucením citrónem, mátou apod.


publikováno: 14. 9. 2017, v rubrice Výživa a gastronomie
Štítky: dítě, nápoje, prevence, svačina, školák, školka

Další články v rubrice Výživa a gastronomie:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+