Není CZECH MADE jako CZECH MADE | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Není CZECH MADE jako CZECH MADE

9. 4. 2021

Česká společnost pro jakost (ČSJ) je správcem značky kvalitních výrobků a služeb CZECH MADE. V poslední době, kdy v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 platí přísná protiepidemická omezení a s tím související nařízení používat osobní ochranné pomůcky jsme zachytili případy zneužití značky CZECH MADE. Zaznamenali jsme protiprávní jednání několika prodejců ochranných pomůcek. V internetovém prodeji uváděli neoprávněně logo značky CZECH MADE u vybraných ochranných roušek a respirátorů.

Značku CZECH MADE zatím nezískay roušky ani respirátory

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Ing. Petr Koten k celé záležitosti uvádí: „Snaha přiživit se na dobré pověsti značky je zvláště v této nelehké době a u tohoto druhu sortimentu, kdy české roušky a respirátory jsou vyhledávaným zbožím, zvláště amorální a rovněž potenciálně nebezpečná. Proto jsme se rozhodli v tomto případě varovat všechny spotřebitele a vymezit se proti tomuto chování.“

V současné době žádný výrobce, distributor, prodejce ani dodavatel roušek a respirátorů v České republice značku CZECH MADE zatím nezískal. Pokud se tedy zákazník setká s logem značky CZECH MADE u zmíněného sortimentu, jedná se o neoprávněné užití značky a klamání spotřebitele. „Jedná se o ojedinělé, ale přesto závažné případy. Situaci monitorujeme a v konkrétních případech ji řešíme právní cestou,“ komentuje Petr Koten.

Pokud si zákazníci nejsou jisti pravostí označení výrobku nebo služby značkou CZECH MADE, mohou si tuto informaci ověřit na internetové stránce www.czechmade.cz, na které kromě všech informací o této značce kvality naleznou také seznam jejích oprávněných držitelů. Na celý proces řádného udělení značky dohlíží nejvyšší orgán, kterým je Řídicí rada značky.

Ve svém vyjádření Řídící rada značky CZECH MADE uvádí: Značka CZECH MADE má za dobu svého působení na českém trhu vytvořenu výbornou reputaci a silné jméno, z tohoto důvodu je tato skutečnost velmi zarážející a nepřípustná. U tohoto druhu ochranných pomůcek vnímáme zneužití jako protiprávní a silně neetické.“

CZECH MADE je značkou kvality s nejdelší tradicí v České republice. Vznikla s cílem usnadnit spotřebitelům orientaci v dostupných výrobcích a službách na českém trhu. Poskytuje spotřebiteli jednoduchý návod, jak vybrat opravdu kvalitní český výrobek nebo službu. Zároveň je jejím smyslem podpora odpovědných českých výrobců a poskytovatelů služeb, kterým záleží na celkové a prokazatelné kvalitě vlastních produktů, chtějí poskytovat zákazníkům vysokou přidanou hodnotu, chovají se eticky a ekologicky, investují čas i finance do zlepšování technologií výroby, zajištění služeb a kontinuálně se vyvíjí. Označení značkou CZECH MADE je zárukou vysoké kvality produktu. Značku CZECH MADE mohou získat pouze české výrobky nebo služby, které úspěšně absolvují vícekriteriální hodnocení zaměřené na šetření všech zainteresovaných stran.


publikováno: 9. 4. 2021, v rubrice Domácnost
Štítky: COVID-19

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+