Pojistné podvody se nevyhýbají ani životním pojišťovnám | Domácnost | Trendy zdraví

Hlavní strana » Domácnost » Článek

Pojistné podvody se nevyhýbají ani životním pojišťovnám

28. 12. 2020

Česká asociace pojišťoven každoročně prověřuje tisíce případů podezření na pojistný podvod, celkové škody obvykle přesahují miliardu korun. Větší část pojistných podvodů se týká majetku, v posledních letech však vzrůstá také množství podvodů na pojištění úrazovém a životním. Jak uvádí pojišťovna MetLife, objevují se dokonce organizované skupiny podvodníků účelově zneužívající uzavřené pojistky.

Množství každoročních pojistných podvodů postupně klesá

Řada pojišťoven kontroluje případné rizikové chování svých klientů ještě před uzavřením pojistné smlouvy. I přesto však zůstává jejich množství i vyčíslení celkových škod vysoké. Jak vyplývá z dat za loňský rok, téměř polovina pojistných podvodů (zhruba 45 %) se týká pojištění vozidel, dále jsou zastoupeny podvody na pojištění majetku (17 %) a odpovědnosti (10 %), necelá třetina případů se vztahuje k pojištění osob (28 %). I přesto, že pojištění majetku a odpovědnosti se na celkovém počtu pojistných podvodů podílí pouze čtvrtinou, připadá na něj více než polovina celkové částky vzniklých škod. Naopak pojistné podvody v případě pojištění osob se na celkové sumě podílejí pouhými 15 %. Je to nicméně právě úrazové a životní pojištění, na jehož zneužívání se nejčastěji zaměřují organizované skupiny.

„S pojistnými podvody se setkáváme i u nás v oblasti životního a úrazového pojištění, často jde dokonce o podvody celkem nápadité,“ uvádí František Špulák, Marketing and Communication Executive pojišťovny MetLife. „Setkali jsme se například s organizovanou skupinou složenou z členů klubu bojových sportů, kteří opakovaně nahlašovali různě těžké úrazy, k nimž došlo v jejich volném čase – třeba důsledkem pádu ze schodů nebo na kolečkových bruslích. Většina z nich se přitom nikdy nestala. Ukázalo se dokonce, že klient nahlásil zlomeninu, nicméně pár dní nato se účastnil oficiálního zápasu v ringu, a to viditelně bez jakýchkoliv zdravotních omezení.“

František Špulák navíc uvádí i případy z oblasti životního pojištění: „Podvody na úrazovém pojištění jsou častější, nicméně objevují se také snahy o podvody v oblasti životních pojistek. Na Slovensku jsme zaznamenali případy, kdy klient údajně uzavřel a podepsal návrh pojistné smlouvy, přestože zpětně bylo dokázáno, že toho nebyl schopen, protože v inkriminované době ležel v nemocnici v kómatu.“


publikováno: 28. 12. 2020, v rubrice Domácnost
Štítky: pojištění

Další články v rubrice Domácnost:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+