Současné trendy v plastické chirurgii | Kosmetika | Trendy zdraví

Hlavní strana » Kosmetika » Článek

Současné trendy v plastické chirurgii

3. 5. 2018

O současných trendech v plastické chirurgii od dětí po starší ročníky se dozvíte v rozhovoru s MUDr. Dušanem Zárubou, primářem Ústavu estetické medicíny

1) Které zákroky patří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější u mužů? Které zákroky patří mezi nejnavštěvovanější a nejvyhledávanější u žen?

Vždy musíme rozdělit i věkové skupiny. V mladším věku jsou u mužů nejčastější operace nosu(60%) nebo odstálých boltců, později pak operace víček (70%) a operace obličeje a krku(face lift). U žen v mladším věku operace nosu, zvětšení prsů, liposukce, ve středním věku nejvíce odstraňujeme nežádoucí změny po těhotenství – modelace prsů, abdominoplastiky a liposukce, v pozdějším věku jsou nejčastější operace víček, obličeje (face lift a minilifting) a také změny postavy kolem menopauzy – modelace či zmenšení prsů a operace břicha.

2) Jak věkově byste rozdělil zájem o plastické zákroky? Jaké věkové kategorie, jaké zákroky využívají?

Věkově od dětských let operace odstálých boltců více u holčiček než u kluků, ti k tomu většinou dospějí později, kolem 18 –20 let. V 18 letech naopak již u dívek operujeme nosy, zvětšujeme prsa, zejména tam, kde je žláza minimálně vyvinutá a začíná se s liposukcí především u geneticky předurčených partií boků a horní poloviny stehen. Pánové si obvykle s operací nosu, často z důvodů poúrazových změn spíše počkají do 25–30 let věku. To již u žen obvykle začínáme řešit změny postavy po těhotenství. Povolená prsa se buď zpevňují modelací, nebo se objem doplňuje implantáty, provádí se abdominoplastiky pokud dojde k výraznému povolení břišní stěny a liposukce, pokud se nedaří dostat se na předporodní váhu. Když se přehoupneme mezi 4 a 5 dekádu, začínají se projevovat problémy s očními víčky, zde bez rozdílu pohlaví. Zejména v posledních 10 letech je patrný posun povolování kůže víček pod 50 let věku díky velké zátěži očí. No a po padesátce až šedesátce u žen nejen díku věku, ale i postupným změnám souvisejících s klimakteriem již přistupujeme k operacím obličeje a krku. Časté jsou i operace formující postavu, nejčastěji operace prsů, břicha či liposukce. 3) Nedávno jsme v médiích zaslechli, že senioři často vyhledávají estetické kliniky. Jaký je váš pohled? A jaké zákroky se u nich nejčastěji provádí?

Že senioři vyhledávají estetické operace je známo od vzniku estetické chirurgie, takže média – tuším, že to byla ČT 1– objevila Ameriku trochu opožděně. V estetické chirurgii je celý soubor operací, který se shrnuje pod název „Operace řešící problematiku stárnutí“ a tyto operace se provádějí zejména u seniorů. Nejčastěji se provádějí asi operace na obličeji – face lift a operace víček, ale operací řešící tuto problematiku je celá řada a nelze je shrnout jednou větou.

4) Pokud jde o seniorskou obec, zákroky jsou cenově nákladné, šetří si na ně pacienti, či hradí něco pojišťovna?

Se seniorskou obcí jsem toto neřešil, ale řada seniorů jsou stále velmi aktivní a pracovně plně zapojení lidé, kteří nemají problém s financováním těchto operací. Možná mnohdy mají lepší finanční zázemí, než např. matky na mateřské dovolené či rodiny s malými dětmi. Hrazení estetických zákroků zdravotní pojišťovnou je minimální, jedinou operací, která má v seniorském věku jednoznačně i zdravotně funkční význam, je operace víček.

5) Pane primáři, kdy pacienta a jeho požadavek na zákrok odmítnete? Stalo se vám to již někdy?

Odmítnout požadavky pacienta na estetickou operaci není nic neobvyklého, občas se to stává. Někdy je to pouhé nedorozumění, kdy si pacient přečte mnoho informací, které si nedokáže správně zpracovat a má požadavky a představy, které nelze splnit. Když si vše vysvětlíme a já mu nabídnu reálné možnosti či jinou variantu zákroku, která by řešila jeho problém, mnohdy najdeme zákrok, který tyto požadavky splní. Pokud však vím, že operace požadavek pacienta nesplní, nezbývá než zákrok odmítnout.

6) Jaké kuriózní zákroky se v současnosti provádějí a co nás ještě čeká?

Co nás ještě čeká snad raději nechci vědět. Některé zákroky, které se nám zdají být kuriózní, jsou jinde celkem běžné a naopak. Vzhledem k tomu, kdo všechno dnes provádí estetické operace bez ohledu na svoji odbornost, jsou občas k vidění zákroky, které s estetickými operacemi nemají mnoho společného, ale jsou opravdovými kuriozitami.

7) Co se zatím plastikou nedá řešit?

Nedá se toho řešit mnoho. Když se podíváte na nabídku estetických operací, tak máte to, co se řešit dá. To, co tam nenajdete, se obvykle řešit nedá, nebo jen s velkými obtížemi a minimálním efektem.

8) Na čem se třeba vědecky pracuje?

Již mnoho let se pracuje na využití kmenových buněk, v posledních letech se zkouší i jejich využití v estetické medicíně. Nevím, zda je to vhodné a zda nezacházíme v pokoušení přírodních a biologických zákonů příliš daleko.

9) Jaký neobvyklý zákrok jste prováděl vy?

Občas se setkáme s trochu neobvyklým požadavkem na výsledný efekt operace. Nedávno jsem operoval nos u starší pacientky, která měla téměř odlišné požadavky na svůj tvar nosu, než je obvyklé. Požadovala kulatý, širší a mírně spadlý hrot nosu, tedy to, co většinou odstraňujeme a čeho se obvykle snažíme vyvarovat v období pooperačního hojení. Obrácený postup operace i pooperační péče se nám podařilo dobře zvládnout, takže paní s výsledkem velmi spokojena.

10) Setkal jste se za své praxe s požadavkem rodičů ohledně plastické operace u svých dětí pod 18 let – aniž by to byla plastika po úraze?

Není zase nic tak neobvyklého. Jsou to operace odstálých boltců, u dívek někdy přistupujeme k operaci nosu již před 18 rokem věku – tady je to ale spíše na žádost dívek než rodičů. Operace prsů, zejména výrazně vyvinutých se občas také provádí před 18 rokem, zde je to obvykle problém s velkou zátěží pro celkové držení těla a páteře. Požadavek rodičů je v těchto případech většinou vyslyšením přání jejich dětí s řešením nějakého problému, který je trápí.

11)  Jaké jsou nejčastější prováděné zákroky u dětí a čeho jsou důsledkem?

Zmiňovali jsme operace odstálých uší, které se provádějí již v předškolním věku. Je to jedna z nejmírnějších vrozených vad, která se řeší poměrně často. Samozřejmě, že vrozených vad, od těchto nejjednodušších až po těžké vrozené vady a deformace, je celá řada a zabývají se tím specializovaná klinická pracoviště plastické chirurgie i jiných medicínských oborů. Jinak u dětí se obvykle řeší spíše jizvy po úrazech, ale dětských pacientů je v estetické chirugii poměrně málo.

12)  Na základě špatných implantátů u pacientek, které si nechaly zákrok provést na jiných klinikách, vzrostl na vaší klinice počet pacientek s žádostí o předělání?

Mírný nárůst žádostí o výměnu implantátů u pacientek operovaných na jiných pracovištích jsme zaznamenali. Řada těchto pacientek je ze zahraničí, na našich pracovištích je ve většině případů velmi dobrý a vstřícný přístup k těmto pacientkám, takže pacientky nemají důvod hledat pomoc na jiném pracovišti.

13)  Patříte mezi průkopníky plastické medicíny v ČR, je vývoj v této lékařské oblasti rychlý třeba jako v očním lékařství? 

Pokud mě řadíte mezi průkopníky, tak zejména v oblasti estetické chirurgie, které se věnuji 25 let. V očním lékařství k velkým změnám a novým možnostem došlo hlavně díky velkému technickému rozmachu a možnosti využití zcela nových operačních metod.

V plastické i estetické chirurgii máme také díky rozvoji medicínské techniky řadu nových možností, které dříve nebyly možné. Jsou to například možnosti mikrochirurgické a transplantační. V estetické chirurgii však určitě k tak převratným změnám nedošlo. Je zde řada nových metod a postupů v estetické medicíně jako takové – dermatologie, laserová terapie a řada tzv. miniinvazivních metod (aplikace botulotoxinu a injekčních výplní), ale pokud hovoříme konkrétně jen o estetické chirurgii, stále zde velkou roli hraje zkušenost a zručnost a operační technika chirurga.


publikováno: 3. 5. 2018, v rubrice Kosmetika
Štítky: dítě, estetická chirurgie, estetické kúry, krása, muž, senior

Další články v rubrice Kosmetika:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+