Adiktologie ve VFN slaví 75 let boje se závislostmi | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Adiktologie ve VFN slaví 75 let boje se závislostmi

13. 9. 2023

Léčba závislostí má v Česku pestrou a velice úspěšnou historii. Od pouhých 12 lůžek pro pacienty v roce 1948, kdy bylo založeno protialkoholní oddělení U Apolináře v čele s legendárním MUDr. Jaroslavem Skálou, dosáhlo toto pracoviště (nynější Klinika adiktologie) výsledků, na které je právem hrdé. Přes všechny úspěchy a modernizace zůstává na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN i po 75 letech nepřítelem číslo jedna alkohol. Ovšem máme i dobrou zprávu: Ve srovnání se zahraničím je v České republice výrazně nižší počet pacientů závislých na nelegálních drogách.

V počátcích léčby závislosti na alkoholu u Apolináře, kde bylo v září 1948 otevřeno první samostatné protialkoholní oddělení se dvanácti lůžky, byla používána apomorfinová kůra na podkladě Pavlovova učení o podmíněných reflexech. Jednalo se o podkožní injekci (aplikaci apomorfinu, který vyvolával zvracení) ve spojení s podmiňováním takto vyvolaného dávivého reflexu výpary a chutí alkoholu. „Legendou se stal MUDr. Jaroslav Skála i léčba, kterou spolu s doktorem Jandou v roce 1950 zavedli – Antabus,“ uvádí primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN MUDr. Petr Popov a pokračuje: „Během čtyř let se oddělení rozrostlo na čtyřicet lůžek. Bylo původně krátce koedukované, ale záhy začalo sloužit pouze pro léčbu mužů. Doba léčby se v průběhu let měnila, doktor Skála zkoušel různé léčebné modely a délky léčby, až se ustálila na 13–16 týdnech.“

Kombinace biologické léčby s psychoterapií, prací a pohybem

Nejčastějším důvodem pro přijetí k léčbě v Apolináři (a později v Lojovicích, což bylo další pracoviště kliniky, kde se léčily ženy) byla a zůstává v první řadě závislost na alkoholu. Věkové rozpětí pacientů bylo už od počátku velmi široké, ale v průběhu let se ještě rozšiřovalo. Dnes se U Apolináře léčí i děti a adolescenti (dětská adiktologie) stejně jako senioři (gerontoadikto­logie). Terapie stále dodržuje kombinaci biologické (lékové) formy s pracovní terapií, psychoterapií a pohybem. Výsledky mohou návštěvníci kliniky vidět nejen na výzdobě samotné budovy a pokojů, ale i na zahradě, která slouží pro relaxaci klientů i jejich návštěv.

Proměny léčebných metod v čase

„Některé metody, například averzivní terapie – takzvané blinkačky – kdy po užití alkoholu naši pacienti nekontrolovaně zvraceli, jsme zcela opustili, některé, třeba užívání Antabusu, používáme stále,“ hodnotí MUDr. Popov a doplňuje: „Výrazně se zvýšila intenzita psychoterapie a také přibyla léčba duálních poruch. Ty mají naši respondenti poměrně často, týkají se poruch nálad, osobnosti, schizofrenie…Díky lékům (antidepresiva, antipsychotika), které v počátcích protialkoholního oddělení v roce 1948 ještě neexistovaly, máme větší šanci je řešit. Zásadní změnu v léčbě závislostí přinesla substituční léčba, konkrétně u závislosti na nikotinu a závislosti na opioidech.“

Co ženy? Historie jejich léčby je mladší

„Závislým ženám jsme se začali věnovat o 25 let později, léčebnými metodami se péče neliší, ale zásadně se liší délkou,“ vysvětluje primář Popov s tím, že základní cyklus trvá 16 týdnů, u mužů jen 13. Důvodem jsou častější některé komorbidity, například poruchy příjmu potravy, posttraumatické poruchy v souvislosti se zneužíváním. Větší důraz kladou lékaři na rodinnou terapii, atmosféru na oddělení, na zpětnou vazbu, doléčovací program nebo svépomocnou organizaci pro abstinující závislé ženy. Takto vybudovaný komplexní program funguje nepřetržitě padesát let a dosud jím prošlo skoro šest tisíc pacientek.

Největší pokrok a úspěchy v léčbě?

„Rozhodně rozšíření spektra používaných metod a léků, které více odpovídají pestré skladbě pacientů a jejich potřebám,“ uvažuje primář Popov a dodává: „A také rozšíření spektra pomáhajících profesí – vedle psychiatrů, psychologů, zdravotních sester a sociálních pracovníků jsou to dnes také adiktologové.“


publikováno: 13. 9. 2023, v rubrice Medicína
Štítky: závislosti

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+