Alkohol a jeho vliv na zdraví podle odborníků | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Alkohol a jeho vliv na zdraví podle odborníků

3. 6. 2014

Společnost pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně se znepokojením zaznamenala v poslední době v mediích opakovanou informaci o domnělých prospěšných účincích pravidelné konzumace alkoholu na lidský organismus. Dokonce se objevují i doporučení, že se s alkoholickými nápoji mají „kontrolovaně“ seznámit i děti či dospívající. Tyto informace jsou podávány jako výsledky lékařských výzkumů, nebo jako vyjádření lékaře odborníka. Jde však o zkreslené a nepřesné informace.

Už velmi mírná pravidelná konzumace alkoholu je nebezpečná

S výjimkou ojedinělého průkazu např. na omezeném počtu francouzských mužů (nad 50 let) po infarktu, nebylo žádnou relevantní kontrolovanou a nezávislou klinickou studií prokázáno, že pravidelné pití alkoholu působí léčivě či preventivně proti konkrétnímu onemocnění. Naopak i velmi mírná pravidelná konzumace alkoholu (včetně piva a vína) několikanásobně zvyšuje riziko onkologických onemocnění (karcinom prsu, slinivky, zažívacího traktu), jaterních onemocnění (jaterní steatóza, steatohepatitida, cirhóza), akutního i chronického zánětu a následného poškození slinivky. Výsledky (metaanalýza) studií např. z roku 2010 a (Roerecke et Rehm) nepotvrdily ochranný vliv alkoholu na srdečně cévní systém, což znamená, že ani malé dávky alkoholu obecně nechrání před srdečním infarktem a mozkovou mrtvicí. Naopak, negativně alkohol působí u lidí s hypertenzí, srdečními arytmiemi a u nemocných, kteří prodělali mozkovou mrtvici. Alkohol vede k zvýšenému riziku úrazů, pod vlivem alkoholu dochází k rizikovému chování (abusus dalších návykových látek, rizikové sexuální chování, dopravní nehody, agresivita, domácí násilí apod.)

Je opakovaně prokazována skutečnost, že nízký věk prvního kontaktu člověka (dítěte) s alkoholem je významným rizikovým faktorem pro následný rozvoj závislosti na alkoholu, případně na dalších psychoaktivních látkách.

Individuální citlivost na alkohol

Podle zprávy a současného postoje Světové zdravotnické organizace z roku 2011 nelze žádnou dávku alkoholu považovat za bezpečnou vzhledem k velmi individuální citlivosti, resp. dalším chorobám u konkrétních osob. Za škodlivou je v tomto smyslu považována jakákoli pravidelná konzumace alkoholu v denní dávce nad 60g čistého alkoholu u mužů a 40g čistého alkoholu u žen (20g odpovídá přibližně dvěma dcl vína či 50cl destilátu). V EU alkohol ročně zapříčiní kolem 120 000 úmrtí. V ČR na intoxikaci alkoholem zemře kolem 300 lidí, do čehož nejsou započítána úmrtí na onemocnění vyvolaná/zhoršená alkoholem.

Za výbor SNN ČLS JEP

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, předseda

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., místopředseda

Zdroje:

  1. Rehm, J. et al. (2013). Modeling the impact of alcohol dependence on mortality burden and the effect of available treatment interventions in the European Union. European Neuropsychophar­macology; 23/2 : 89–97.
  2. Rehm et al. (2012). CAMH. Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe.
  3. WHO. (2011). Global satus report on alcohol and health, Geneva
  4. Roerecke, M., Rehm, J. (2010). Irregular heavy drinking occasions and risk of ischemic heart disease: a systematic review and meta‐analysis. Am J Epidemiol, 171: 633–644.

publikováno: 3. 6. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: alkohol, prevence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+