Alkohol do období těhotenství a kojení nepatří | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Alkohol do období těhotenství a kojení nepatří

21. 2. 2022

I občasná sklenička může mít zásadní vliv na vývoj dítěte. Nová kampaň Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze vybízí nastávající maminky, aby alkohol ze svého života dočasně zcela vyřadily.

Fetální alkoholový syndrom

Každoročně přijde v České republice na svět zhruba 300 novorozenců s diagnózou Fetálního alkoholového syndromu (FAS). Další odhady uvádějí, že se až 3 tisíce dětí ročně narodí s Poruchou fetálního alkoholického spektra. Ročně přitom v naší zemi porodí zhruba 116 tisíc žen, a rozhodně se tak nejedná o zanedbatelná čísla. Odborníci mají o viníkovi jasno, je jím alkohol. Vytvořili proto osvětovou kampaň, která na rizika užívání alkoholu v těhotenství a při kojení všechny maminky neodsuzující formou upozorňuje. Akci připravili odborníci z Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze (KAD), spolu s kolegy z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze a Státního zdravotního ústavu. Zásadně ji podpořilo také Ministerstvo zdravotnictví ČR.

„Jsem rád za tuto aktivitu a chtěl bych poděkovat všem, kteří se na ní podíleli. Dlouhodobě považuji za velmi důležité hovořit o negativních dopadech pití alkoholu, zvláště pak v zemi, kde bývá tento fenomén marginalizován. Chtěl bych, aby všichni věděli, jaká rizika s sebou nese pití alkoholu v těhotenství, a právě tato kampaň by mohla v osvětě výrazně pomoci,” řekl ministr zdravotnictví profesor Vlastimil Válek. Ministerstvo zdravotnictví ČR přitom osvětu v oblasti závislostí dlouhodobě propaguje a jeho finanční podpora byla pro realizaci kampaně klíčová.

Těhotné ženy se ze strany nejbližšího okolí často setkávají se zlehčováním nutnosti abstinence během těhotenství. „Ochráním tě! I proti „jedné skleničce“, i proti pití ze slušnosti, i proti společenským přípitkům“ – hlavní slogany kampaně mají svůj důvod.

„Když jsme hledali ústřední motiv celé kampaně, nejčastěji se ozývalo, že těhotné cítí určitý tlak svého sociálního okolí. Zvolili jsme proto apel na budoucí maminky, respektive rodiče, které dítě chrání před alkoholem a vytváří pro něj bezpečné a láskyplné prostředí. Úkolem kampaně není a nebylo moralizovat nebo zastrašovat, ale působit osvětově a zároveň preventivně. Léčba FAS není možná, ale lze jí stoprocentně předejít tím, pokud alkohol nebude v těhotenství vůbec konzumován,“ uvedla spoluautorka kampaně Anna Jarmarová z KAD VFN a 1. LF UK.

„Neužívat alkohol v těhotenství a během kojení by mělo být zcela běžné. Nenechte si od svého okolí vnutit opak“, apeluje na každou těhotnou ženu profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie VFN a 1. LF UK. U těhotných žen totiž neexistuje žádné bezpečné množství alkoholu a nic na tom nemění ani druh alkoholu. Stejně škodlivý je veškerý alkohol, včetně vína nebo piva. „Existuje celá řada studií, které jasně prokázaly poškození vývoje plodu při chronickém užívání alkoholu. U nižších dávek (1–4 sklenice/ týden) se sice výsledky výzkumů různí, zároveň však existují takové studie, které tvrdí, že i malé dávky alkoholu mohou mít negativní vliv na vývoj dítěte“, zdůraznil profesor Michal Miovský s tím, že adiktologové rozhodně doporučují těhotným ženám úplnou abstinenci a apelují především na ambulantní gynekology, aby jim konzumaci alkoholu během těhotenství nedoporučovali ani v minimálním množství.

„Nenarozené dítě, plod nebo nitroděložně uložené dítě přijímá velmi rychle alkohol z krve matky prostřednictvím placenty. Je prokázáno, že alkohol v krvi plodu dosahuje stejné nebo o něco nižší koncentrace, než je hladina alkoholu v krvi matky. Současně mu ale trvá dvakrát pomaleji, než jej ze svého organismu vyloučí. Odbourání alkoholu totiž umožňují jaterní enzymy, které ale dítě nemá. Dítě je nejvíce citlivé na příjem alkoholu v prvním trimestru těhotenství. Ani po této době nemá ale ještě své orgány (játra a ledviny) vyvinuty natolik, aby se dokázalo bezpečně vyrovnat s přítomností alkoholu v těle“, vysvětlil profesor Antonín Pařízek, vedoucí perinatologického centra Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze (GPK).

Cílem kampaně od počátku bylo upozornit na rizika konzumace alkoholu ženami během těhotenství a kojení nenásilnou a neodsuzující formou. „Na internetu a sociálních sítích jsme postupně zveřejnili video, bannery a několik příspěvků a článků. Příspěvky o užívání alkoholu v těhotenství patří tradičně mezi hojně komentované, takže diskuse pod nimi byla hodně živá. Otázkou jakékoliv kampaně je, jak ovlivní své cílové skupiny,“ upřesnila Jarmarová s tím, že jejich primární cílovou skupinou sice byly ženy a maminky, ale nechtěli, a ani nemohli, vynechat muže a tatínky, kteří by měli své partnerky v těhotenství a mateřství v neužívání alkoholu podporovat.

Pití alkoholu v těhotenství může znamenat pro dítě řadu rizik

Pití alkoholu matky může způsobit mentální retardaci dítěte. Při zvýšeném požívání alkoholu jsou matka i plod od počátku těhotenství vystaveni nebezpečí. U dítěte může alkohol ohrozit především správný vývoj orgánů a centrální nervové soustavy. Pravidelné a nadměrné užívání alkoholu v těhotenství vede u dítěte k fetálnímu alkoholovému syndromu (FAS). Syndrom může mít na svědomí take poruchy chování, vznik neurologických a psychických poruch nebo mentální retardaci. U dětí se dále objevuje zvýšená impulzivita a agresivita nebo problémy s učením a porozuměním v sociálních situacích. “Z fyzických obtíží se u dětí matek, které konzumují v těhotenství alkohol, může vyskytnout nízká porodní váha a poruchy růstu, abnormality v oblasti hlavy a mozku, srdeční a cévní vady nebo poruchy týkající se motorických dovedností a koordinace pohybů”, doplňuje lékařka Veronika Vaisová z GPK, která se problematice alkoholu v těhotenství dlouhodobě věnuje.

Nejčastější důvody, proč těhotné užívají alkohol?

  • Nevědí, že jsou těhotné.
  • Nemají informace o tom, jak může být pití alkoholu v těhotenství nebezpečné.
  • Domnívají se, že pijí bezpečně.
  • Podceňují riziko, které může alkohol jejich dítěti způsobit, protože ve svém okolí znají ženy, které během těhotenství pily a jejich děti vypadají zdravě.
  • Pití alkoholu je v jejich okolí běžné a abstinence by je přiváděla do nepříjemných situací.
  • Pijí alkohol proto, že mají těžký život a své těžkosti jím řeší.

Jsou na alkoholu závislé a nedaří se jim ani přes těhotenství s pitím přestat.

Kampaň je dostupná veřejnosti na www.alkoholpodkontrolou.cz


publikováno: 21. 2. 2022, v rubrice Medicína
Štítky: alkohol, miminko, těhotenství

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+