Alkohol není kamarád | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Alkohol není kamarád

31. 12. 2013

Alkohol zvedne náladu, odstraní úzkost a depresi. Zdá se, že s alkoholem jde všechno lépe. Možná chvíli, možná rok dva. Předem se nedá odhadnout, kdy se z „kamaráda“ stane problém. Kdy bez sklenky neusneme, kdy nám už jedna nestačí, kdy potřebujeme celou lahev vína a kdy pijeme každý den. Přestože nejde o opíjení, jde už o závislost. Pravidelné pití poškozuje nejen duši, ale i tělo. Pokud se chcete začínající závislosti zbavit, přihlaste se na kurz Krátké intervence přímo na Klinice adiktologie 1. LF UK a VFN nebo na webové adrese www.adiktologi­e.cz.

Nemoci doprovázející pití alkoholu

I poměrně malé dávky, pokud se konzumují pravidelně – denně (WHO udává 20 g čistého alkoholu u žen (cca 200 ml vína, 40 ml destilátu, 500 ml piva) a 40 g čistého alkoholu u mužů – tedy dvojnásobné dávky alkoholických nápojů), mohou vést k jaternímu poškození (steatóza, cirhóza, karcinom), změnám v mozku a nervové soustavě, ke zvýšení rizika některých onkologických chorob. Tím však výčet možného poškození alkoholem nekončí. Podle posledních závěrů WHO neexistuje s ohledem na individuální riziko bezpečná dávka alkoholu, která člověku nemůže uškodit. (Global Strategy to Reduce Harmful Use of Alcohol. WHO, 2011)

Úlevové pití je často příznakem duševní poruchy

MUDr. Petr Popov, MHA předseda Společnosti pro návyková onemocnění ČLS JEP uvádí: "Úlevové pití je často příznakem duševní poruchy (úzkost, porucha nálady, deprese, porucha osobnosti). Přítomnost jedné duševní poruchy (zvýšená konzumace alkoholu a jiná duševní porucha) zvyšuje riziko vzniku druhé více než dvojnásobně. Velmi často nelze určit, co byla příčina a co je důsledek (deprese, úzkost nebo alkohol?) Rizikové pití zvyšuje riziko deprese 3,7krát, úzkosti 2,2 – 3,1krát, výskyt poruch osobnosti (asociální, hysterická apod.) 7krát.

POZOR na samoléčbu!

Alkohol patří k nejsilnějším depresogenním látkám! Ženy jsou 6× více než muži ohroženy tím, že u nich alkohol vyvolá depresi. U mužů je vyšší riziko sebevražednosti v rámci akutní intoxikace alkoholem.

Nemáte alkohol pod kontrolou?

Existuje několik způsobů, jak ověřit, zda pijeme rizikově, či zda jde dokonce o závislost (dotazníky AUDIT-C, CAGE a další). I když nám vyjde, že by bylo vhodné „problém alkohol“ řešit, neznamená to, že je vždy nezbytně nutné podrobit se detoxifikaci a ústavní léčbě. Jistě, jsou nemocní, kteří takovou terapii potřebují. Pro jedince, kteří nepotřebují detoxifikaci, nemají abstinenční příznaky a jsou motivováni snížit, či zcela vynechat konzumaci alkoholu, existuje i ambulantní léčba.

Prvním krokem (v ordinaci adiktologa – odborníka na léčbu závislostí – či psychiatra) je monitorovací stadium. Pacient si denně po dva až čtyři týdny zapisuje, co vypil a za jakých okolností. Může k tomu použít speciální formulář, ale stačí i diář, nebo mobilní aplikace. Záznam bývá mnohdy překvapením pro samotného pacienta. Druhým krokem je dohoda, zda je cílem úplná abstinence, nebo významná redukce vypitých dávek alkoholu, a „kontrakt“ terapeuta a pacienta, na kolik se do příští kontroly množství vypitého alkoholu sníží. Ukáže-li se, že toho pacient není vlastními silami schopen dosáhnout, může mu lékař předepsat i farmakologickou podporu – lék, který odstraní touhu, bažení (craving) pít alkohol. V praxi to znamená, že pacient po vypití jedné sklenky nedostane obvyklou chuť na další.

Podle doporučení Evropské psychiatrické společnosti EPA (kongres EPA 2012) je totiž významným zdravotním přínosem redukce vypitého množství. Možnost zvolit si jinou alternativu než úplnou abstinenci, otevírá cestu k léčbě mnoha lidem, pro něž je trvalá abstinence (zatím) nepřijatelná.

Jak dlouho léčba trvá?

Prim. MUDr. Marian Koranda (Dětské a dorostové detoxifikační centrum Nemocnice milosrdných sester Karla Boromejského, Praha) tvrdí, že je nutné pacienta provést celým rokem, kdy se setkává průběžně se všemi typy rizikových situací, s nimiž měl alkohol spojen. Pokud se podaří rok dodržovat domluvený režim, existuje předpoklad (nikoli jistota), že si nemocný dále povede dobře. Alkoholismus je totiž chronická choroba (podle mezinárodní klasifikace nemocí F 10), která má tendenci se vracet.

Ke snížení konzumace alkoholu má pomoci nová publikace

Česká adiktologie přináší konkrétní návod, jak smutnou českou prioritu ve spotřebě alkoholu „léčit“. Za přítomnosti předního světového odborníka a experta WHO, prof. Thomase Babora, byla 13. září pokřtěna příručka pro pracovníky v oblasti veřejného zdraví: Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence: metodika SBI (screening and brief intervention).

Na Ministerstvu zdravotnictví ČR proběhl 13. září 2013 křest publikace, která by se měla stát významným každodenním pomocníkem jak zdravotníků, tak sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří se setkávají s lidmi, jejichž pití se stává rizikovým, či dokonce škodlivým – Screeningové vyšetření na problémové užívání alkoholu a navazující krátká intervence. Provádění tzv. krátké intervence dokonce ukládá i současný zákon (379/2005 Sb.)

Snížení konzumace alkoholu by mělo být jednou z priorit

Ministr zdravotnictví, Martin Holcát v této souvislosti prohlásil: „Nedoporučuji nikomu pít šest sklenic vína a pár panáků, jak mě obviňuje bulvární tisk“ a vzápětí dodává, že snížení konzumace alkoholu by mělo být jednou z priorit českého zdravotnictví a celé společnosti. Jeho náměstek Ferdinand Polák k tomu říká, že česká spotřeba a tolerance k pití alkoholu je alarmující a je nutné učinit konkrétní kroky a opatření, abychom snížili spotřebu alkoholu, a tak minimalizovali důsledky nejen zdravotní, ale také společenské, rodinné i ekonomické. Léčba a likvidace důsledků nadměrného pití zatěžuje celou společnost. Podle kvalifikovaných odhadů pije rizikovým nebo škodlivým způsobem 500 až 700 tisíc Čechů.

Čím méně pacient vypije, tím lépe

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA, předseda Společnosti pro návykové nemoci s tím, doplnil informace, že v současnosti může adiktologie nabídnout i novou léčebnou strategii pro lidi, kteří pijí škodlivým způsobem (více než 60 g čistého alkoholu denně u mužů, tj. asi více než 3 půllitry piva, nebo více než 40 g čistého alkoholu u žen, tedy zhruba 400 ml vína). Primář Popov připomněl, že již zakladatel léčby závislosti na alkoholu, doc. Jaroslav Skála uplatňoval princip snižování množství vypitého alkoholu u vhodných pacientů. „Čím méně pacient vypije, tím lépe. Některé lidi představa úplné abstinence odrazuje od začátku léčby a raději problém popřou. Motivovaným pacientům, kteří nepotřebují detoxifikaci a nemají abstinenční příznaky, můžeme nabídnout obě alternativy – jak snížení konzumace alkoholu, tak abstinenci. Možnost volby zvyšuje compliance a setrvání v léčbě. U některých pacientů můžeme dojít cestou snižování konzumace k abstinenci. To jsou pacienti, které bychom dříve ztratili,“ vysvětluje Dr. Petr Popov. V současnosti máme i možnost farmakoterapie, která snižuje craving (bažení) po alkoholu a která představuje účinnou pomoc v redukci konzumovaného alkoholu.

Zdroj: Medical Tribune 18/2013, 23. 9. 2013


publikováno: 31. 12. 2013, v rubrice Medicína
Štítky: alkohol, muž

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+