Amerika jako první kontinent eliminovala na svém území spalničky | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Amerika jako první kontinent eliminovala na svém území spalničky

22. 11. 2016

Americký kontinent jako první kontinent světa deklaroval koncem září 2016 eliminaci spalniček ze svého území. Toto vysoce infekční a potenciálně velmi nebezpečné až smrtelné onemocnění bylo eliminováno díky 22letému intenzivnímu úsilí zahrnujícímu plošné očkování. Před začátkem masivní vakcinační kampaně v roce 1980 si spalničky každoročně ve světě vyžádaly 2,6 mil. životů ročně. Na americkém kontinentu mezi roky 1971 a 1979 způsobily více než 100tisíc úmrtí. Jedna ze studií odhadla, že plošné očkování a následná eliminace zabránila a zabrání nákaze jen v Latinské Americe a Karibské oblasti od r. 2000 do 2020 více než 3mil. případům nákazy a 16 tisícům úmrtí.

V Evropě je nízká proočkovanost

Jedná se o čtvrté onemocnění, které bylo komplexním preventivním přístupem a plošným očkováním z tohoto kontinentu eliminováno – po pravých neštovicích v r. 1971, přenosné dětské obrně v roce 1994 a zarděnkách v roce 2015. Dosažení vysoké proočkovanosti nad 95 % populace a její udržení po dobu několika let by mohlo časem vést i k úplné eradikaci tohoto onemocnění ze všech zemí světa.

„Evropa zaznamenala v nedávné době vlivem různých nepodložených informací, fám a pomluv pokles proočkovanosti proti spalničkám, v některých zemích dokonce pod úroveň kolektivní imunity. K eliminaci spalniček na území našeho kontinentu proto v brzké době zřejmě nedojde,“uvádí Doc. MUDr. Rastislav Maďar,Ph.D., MBA, FRCPS., Prezident Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny.

Za předchozích 12 měsíců, přesně od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 bylo v zemích EU a EEA (evropský ekonomický prostor zahrnující vedle zemí EU i Norsko a Island) zaznamenáno celkem 2266 případů spalniček, nejvíce v Itálii (647), Rumunsku (554), Velké Británii (475) a v Německu (241). Vysoké počet hlášení byl zaznamenaný i z Irska a epidemie spalniček i v Dánsku.

Více než tři čtvrtiny těchto případů (78 %) se vyskytly v druhé polovině uvedeného období mezi březnem a srpnem 2016. Hlášené byly 3 případy úmrtí na spalničky, z toho 2 v Rumunsku a 1 ve Velké Británii. Všechny tři oběti byly ve věku do jednoho roku věku, kdy ještě nemohly být očkovány podle národního imunizačního programu a měla je chránit kolektivní imunita.

36 % (826) případů se vyskytlo u dětí do 5 let věku, až 34 % (760) případů bylo u dospělých ve věku 20 let a starších. 97 % z nakažených dětí do 1 let věku nebyly očkovány ani jednou dávkou spalničkové vakcíny. Ve většině zemí se začíná s očkováním až v druhém roce života, v ČR např. ve věku 15 měsíců, děti do jednoho roku věku má proto chránit očkování jiných dětí a díky tomu efekt kolektivní imunity vznikající při proočkovanosti alespoň 95 %.

Z nakažených ve věkové kategorii od 1 do 4 let, která má být standardně proti spalničkám očkována, neobdrželo ani jednu dávku vakcíny 82 % dětí, 10 % bylo očkováno jednou dávkou, u 6 % nebyl známý údaj o očkování nebo o počtu dávek a 1 % dětí obdrželo 2 dávky vakcíny (ref. 2). Mimo EU se za uvedené období vyskytly epidemie spalniček i v Bělorusku, Japonsku a v Austrálii.

Nákazy spalničkami na hudebních festivalech ve Velké Británii

Zdravotnické úřady ve Velké Británii (Anglie, Wales) nalezly v létě spojitost mezi více než 4násobným nárůstem spalniček, zejména u ado­lescentů a mladých dospělých, a jejichpřítomností na hudebním festivalu, ať už jako návštěvníků nebo pracovně. Jednalo se nejméně o 8 festivalů hudby a umění, které se konaly v různých místech jako např. Glastonbury (Somerset Festival), nebo Green Gatheringenvi­ronmental festival v Chepstow (Ref. 3,4). K přenosu vysoce infekčního viru spalniček tam došlo při vysoké koncentraci osob velmi lehce vzdušnou cestou na malou vzdálenost. Prů­měrný věk nakažených byl 20 let, většina z nich nebyla proti spalničkám v minulosti očkována, případné jen nedostatečně jednou dávkou.

Místní orgány veřejného zdravotnictví mají informace min. o 3 osobách, které festival navštívily, přestože už měly příznaky infekce. Jedná se tedy i o problém nezodpovědných lidí, které se s vyrážkou a horečkou pohybovaly v místech s vysokou koncentrací osob.

Všechny osoby plánující návštěvu jakékoliv hromadné akce nebo cestu do rozvojové ciziny by si měly ověřit své očkování alespoň 2 dávkami spalničkové vakcíny a případně absolvovat další dávku. Podání trojvakcíny proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím je možné i v dospělém věku. Ne však těhotným ženám ani osobám s výrazněji oslabeným imunitním systémem.

Podezření na přenos spalniček na hudebních festivalech zaznamenali letos i v Japonsku. V ČR se vloni vyskytlo nejméně případů spalniček za posledních 5 let a poměrně příznivá je situace zatím i v letošním roce – viz níže

  Rok 2016 Leden až září: 5 případů Přesto však vzhledem k epidemiologické situaci v Evropě, klesající proočkovanosti u nás i v dalších zemích našeho kontinentu, v souvislosti s narůstajícím počtem cestovatelů všech věkových kategorií včetně nejmenších děti i se stále vysokým počtem imigrantů na území EU existuje obava z návratu této nemoci ještě ve větší intenzitě. Klesající proočkovanost proti spalničkám v ČR se dostává na úroveň, která může narušit efekt kolektivní imunity a tím ochranu osob, které být očkovány nemohou, např. děti s poruchou imunity, závažným onemocněním, nebo do 9 měsíců věku. Podle údajů z průzkumu MZ ČR obdrželo z dětí narozených v roce 2011 (7686 dětí, 6,45 % věkové specifické populace) 2 dávky vakcíny MMR 96,12 %, na druhé straně ani jednu dávku 1,33% dětí. U dětí narozených v roce 2012 však dostalo 2 dávky jen 87,52 %, ani jednu dávku až 3,91 % s tímto rokem narození (7445 dětí, 6,86 % věkově specifické populace v daném roce) (ref. 6) „Spalničky jsou nemocí, kterou lze při dodržení proočkovanosti na úrovni alespoň 95 % po dobu několika let globálně eradikovat, což by mohlo vést k zastavení vakcinace proti této nemoci. Rodiče, kteří své děti nenechají očkovat,však dosažení tohoto cíle brání a riskují zdraví svých potomků i dalších lidí,“ uzavírá docent Maďar.


publikováno: 22. 11. 2016, v rubrice Medicína
Štítky: cestování, dítě, mládež, nemoci, očkování, prevence, těhotenství

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+