Anorexie. Když se vám začne blízký ztrácet před očima | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Anorexie. Když se vám začne blízký ztrácet před očima

13. 10. 2014

Anorexií trpí modelky i „obyčejná“ děvčata. Stále častěji je zaskočí už v době, kdy sotva nastoupí do školních lavic. Ovšem není výjimkou, že zaútočí i na zralé ženy a dokonce i na muže. Lidé, které postihne, jí zpočátku považují za kamarádku. Po čase se ale rádoby milá společnice změní na bezcitnou a zákeřnou vražedkyni. „Porucha příjmu potravy je mnohdy řešením zcela jiného problému, než stravování. V první řadě je u osob s anorexií potřeba pracovat s jejich postojem k sobě sama i k vlastnímu tělu, paralelně s úpravami stravovacích zvyklostí,“ upozorňuje PhDr. Ing. Jana Sladká, zakladatelka a ředitelka Občanského sdružení Anabell, které pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým.

Anorexie je vážné psychiatrické onemocnění

Úmrtnost se u anorexie pohybuje okolo 5 %. Příčinou úmrtí jsou nejčastěji srdeční zástava, běžná infekce nebo sebevražda. Své o tom ví i dnes 35letá Míša, kterou anorexie málem zabila: „Drtila mě dvacet let. Ve svých 32 letech jsem vážila 32 kilo. Cítila jsem, že umírám. Právě ve chvíli, kdy jsem si sáhla na samotné dno, se ve mně probudily všechny síly a zabojovala jsem. Z té hrůzy jsem se vypsala do knihy, která pro mě znamená zrcadlo, pomocnou hůl i očistnou psychoterapii.“

Už je to za mnou – zpověď (bývalé?) anorektičky

Právě Míša popisuje v knize „Už je to za mnou – zpověď (bývalé?) anorektičky“ to, jak přemýšlela v období, kdy ji anorexie zcela ovládala. „Každý, kdo normálně jedl, se mi téměř hnusil. Jak se může tolik cpát?! Copak se neovládne?! Jak nechutné! Bylo mi příjemné usínat s kručením v břiše. Pak se ale přidaly bolesti žaludku. Jestli vsugerované, nebo opravdové, nevím. Každopádně posloužily jako výmluva, že nemůžu pozřít nic víc než jablko, které mi pomáhalo v trávení.“ Později Míša po jídlu zatoužila, ale bylo již pozdě: „Tolik jsem toužila jíst, snila jsem o skutečných hodech. Ale vložit cokoliv do úst jsem nedokázala. Kdyby mi do nich někdo zkusil násilím něco nacpat, byla bych schopná si je vypláchnout jarem, abych se zbavila veškerého tuku a mastnoty. Nevěděla jsem, co se to se mnou děje. Nerozuměla jsem sama sobě. Jen jsem vnímala, že mě cosi ďábelského ovládá.“

Maskování nedojedeného jídla

Míša také popisuje, jak maskovala nedojedené jídlo: „Obědy jsem vracela netknuté. Aby to nebylo tak nápadné, maso jsem zahrabávala. Rozkrájet na malé kousíčky a nenápadně zamíchat pod bramborovou kaši nebo do brambor. Jen tak, mezi řečí, aby si spolustolovníci nevšimli.“ K anorexii patří paradoxně i pravidelné sportování. V knížce Míša píše: „Hodně sportuji. Nemůžu si pomoci. Dvakrát denně procházka a dvě hodiny na kole. Za každého počasí. I v bouřce. Prostě musím!“

Někoho vám to připomíná?

Takhle se chová typický člověk s anorexií. Možná jste se ocitla v podobné situaci. Ať už na vlastní kůži, nebo jen přihlížíte, jak se vám před očima ztrácí někdo blízký. Pak jistě víte, jak obtížné je s takovým člověkem žít a komunikovat. Zkusíme vám ze zkušeností těch, kteří s anorexií bojují, poradit, jak můžete podat pomocnou ruku.

Návrat do života

Základem léčby je nejprve samotné rozhodnutí pacientky, že má o léčbu zájem. Pokud nebude chtít nemocná sama spolupracovat, nikdo ji o nutnosti léčby nepřesvědčí. I proto se na léčbě většinou podílí psychiatr.

Následně je důležitý důsledný stravovací režim při hospitalizaci, jehož cílem je obnovení normální váhy. I když v tomto ohledu bývá nemocniční léčba poměrně úspěšná, změnit nezdravý postoj pacientek k příjmu potravy se daří již méně. Po propuštění mnoho z nich pokračuje ve svých původních stravovacích návycích a dokonce zhruba polovinu je nutné znovu hospitalizovat v průběhu jednoho roku od ukončení předchozí léčby. Podstatnou roli hraje opět psychika pacientky.

Pravidelná strava v dostatečných dávkách

Na počátku léčby se většina pacientek s anorexií cítí plná a přejedená, mohou trpět otoky nebo zácpou. I přes tyto nepříjemné příznaky je základem léčby anorexie pravidelná strava v dostatečných dávkách, to znamená pět denních jídel obsahujících ve vyváženém poměru všechny důležité látky. Normální strava je kombinována se speciální tekutou výživou, tzv. nutričními drinky. Ty se používají nejen v obdobích nemocí, ale i tehdy, když nemůžete jíst klasickou stravu, např. po zubních zákrocích atp. Nutriční drinky totiž představují snadno stravitelný příjem energie, navíc nezatěžují trávicí systém a obsahují všechny potřebné živiny ve vyváženém poměru.

Bulimie – věrná sestra anorexie

Velmi těsný vztah s anorexií má bulimie, jedna nemoc často vede k druhé, nebo existují vedle sebe. Postižení bulimií si uvědomují svou ztrátu kontroly nad vlastním stravováním. Velmi často se přejídají a hned poté se s pocitem viny, že je jídlo přemohlo, snaží zkonzumovaných potravin zbavit jakýmkoli způsobem. Využívají k tomu nejrůznějších nebezpečných a drastických diet, přehnaného cvičení, zvracení, hladovění nebo užívaní projímadla. Bulimie může způsobovat například výrazně zkažený chrup nebo problémy se srdečním rytmem.

Kde můžete najít pomoc?

Občanské sdružení Anabell pomáhá lidem s poruchami příjmu potravy i jejich blízkým. www.anabell.cz

CENTRUM PRO PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY nabízí ambulantní péči, denní stacionář i klinickou léčbu. www.psychiatri­e.lf1.cuni.cz

na www.vyzivavne­moci.cz je pacientkám nebo jejich rodinám k dispozici poradna s odborníkem


publikováno: 13. 10. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: anorexie, hubnutí, mládež, nemoci, pacient

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+