Asistenti onkologické péče na Bulovce | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Asistenti onkologické péče na Bulovce

11. 11. 2021

Fakultní nemocnice Bulovka, která je provozovatelem největšího Komplexního onkologického centra v ČR, zahájila přípravu projektu asistentů onkologické péče. Pacientům by měli od jara příštího roku poskytovat veškerou potřebnou pomoc a podporu v celém procesu mnohdy náročné a zdlouhavé léčby.

Pacienti se závažným zdravotním problémem se často cítí ve zdravotnickém systému ztracení. Po stanovení diagnózy si musejí zajistit mnoho vyšetření na různých pracovištích. Objednací lhůty mohou být delší, pacientům není zřejmá návaznost jednotlivých vyšetření, mnohdy se v problematice hůře orientují a nechtějí v ordinaci a v čase věnovaném odbornému vyšetření lékaře zatěžovat dotazy souvisejícími s organizací léčby. V takové chvíli se pacienti nemají na koho obrátit s žádostí o pomoc a dostávají se do stresových situací v už tak psychicky náročné životní fázi. Nový projekt asistentů zdravotní péče, který má být pilotně spuštěn v rámci Mamodiagnostického centra FNB, si klade za cíl tento stav změnit.

Přínosy pro pacienty

„Asistenti pacientům pečlivě vysvětlí posloupnost všech kroků v léčebném procesu, zajistí objednání na potřebná vyšetření či zákroky, vše s pacientem společně naplánují,“ popisuje záměr projektu ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček. „Pacienti získají větší pocit jistoty a ujištění, že je o vše perfektně postaráno. Asistenti jim budou plně k dispozici a v souladu s postupem stanoveným lékařem jim pomohou zorientovat se v problematice. V každé fázi léčebného procesu budou asistenti připraveni pacientovi poskytnout pomocnou ruku. Pacient si vždy musí být jistý, že přesně ví, kdy a kam se má dostavit na další vyšetření či zákrok, kdo se o něj postará a co bude následovat,“ doplňuje ředitel Kvaček.

Přínosy pro nemocnici

Plánování termínů vyšetření bude personalizované pro každého pacienta a budou tak efektivně využity kapacity jednotlivých pracovišť FNB. Optimalizací objednávacích termínů se zkrátí čekací lhůty na požadovaná vyšetření. Asistent na sebe vezme velké množství administrativní činnosti a tím uleví zdravotnickým pracovníkům, především pak zdravotním sestrám. Ty se budou moci více věnovat svému hlavnímu poslání – péči o pacienty.

Pilotní projekt v Mamodiagnostickém centru

Pro spuštění projektu byla záměrně vybrána oblast onkologické péče, protože onkologičtí pacienti absolvují velké množství vyšetření a zákroků v dlouhém časovém úseku. Po stanovení diagnózy jsou v obrovském stresu, jsou nejistí a mnohdy mají sníženou schopnost přijímat informace, plně se soustředit a cokoliv organizovat. „Vyslovení finální diagnózy může nastolit v hlavě pacienta zmatek, šok a spustit různé reakce,“ popisuje psychický stav diagnostikovaných onkologických pacientů psycholožka Mgr. Marcela Braunová. „Někdy se také stává, že sdělovaným informacím pacienti nerozumějí, jelikož lékaři mohou nevědomky používat příliš odborný jazyk. Také se stává, že v akutní stresové reakci po sdělení diagnózy člověk najíždí do tunelového myšlení a mnoho informací není schopen vnímat či je rychleji zapomene,“ doplnila psycholožka svou zkušenost s onkologickými pacienty.

Z celého spektra onkologické péče poskytované ve FNB bude projekt asistentů pilotně realizován v Mamodiagnostickém centru, a to u pacientek starších padesáti let s nově diagnostikovaným nádorem prsu. Každoročně v mamocentru na Bulovce lékaři vyšetří zhruba 12 000 pacientek, přičemž více než 8 000 je ve věku 45–69 let. Z celkového počtu vyšetřených žen je se zhoubným nádorem diagnostikována necelá stovka pacientek.

Po zapracování asistentů v rámci mamocentra bude nemocnice tuto službu rozšiřovat také pro pacienty s jinými onkologickými diagnózami. „Během letošního podzimu proběhne nábor zájemců o práci asistenta. Z nich pak vybereme nejvhodnější uchazeče a zajistíme jim potřebná interní školení, aby poznali systém práce v naší nemocnici. Asistenti by měli v mamocentru začít pracovat na začátku jara příštího roku,“ vysvětluje vedoucí projektu MUDr. Kateřina Vacková. „Asistent onkologické péče nemusí být zdravotník. Jeho role nespočívá v léčbě pacientů, ale v perfektní organizaci jejich léčebného procesu. Měl by být organizačně zdatný, naprosto spolehlivý a vůči pacientům empatický,“ doplňuje MUDr. Vacková.

  Ochrana osobních údajů Ve vztahu k zajištění ochrany osobních údajů pacientů FNB, kteří budou mít zájem využít služby asistentů onkologické péče, bude FNB postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Osobní údaje pacienta budou využity pouze v nezbytném rozsahu pro zajištění efektivní činnosti asistenta a pouze na základě předchozího písemného souhlasu pacienta s jejich zpracováním.


publikováno: 11. 11. 2021, v rubrice Medicína
Štítky: nemocnice, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+