Cerebrum pro osoby s poraněním mozku | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Cerebrum pro osoby s poraněním mozku

29. 3. 2011

Benefičním koncertem Lenky Dusilové a Eternal Seekers 23. 3. vyvrcholil Týden osob po poranění mozku pořádaný sdružením CEREBRUM, který měl upozornit na náročnou situaci osob po poranění mozku a přispět k jejímu zlepšení. Informace a rady, jejichž znalost může zlepšit život lidí po poranění mozku, nabízí nový webový portál www.poranenimoz­ku.cz.

Chyběly informace

„Sdružení CEREBRUM jsem zakládala v roce 2007, kdy podobná pacientská organizace v Česku neexistovala. Reagovala jsem tím jednak na nedostatek informací a tíživou situaci v následné rehabilitaci osob po získaném poškození mozku, jednak na osobní zkušenost s problémy, se kterými jsme se potýkali při poranění mozku mého otce. Nedávno jsem se do podobné situace dostala po vlastní autohavárii dokonce sama“, řekla mimo jiné Mgr. Marcela Janečková, předsedkyně správní rady CEREBRUM.

Vlastní zkušenost hudebníků

Zkušenost se získaným poškozením mozku má ze své rodiny i Lenka Dusilová, jejíž mamince po cévní mozkové příhodě pomohlo mimo jiné i sdružení CEREBRUM. „Příběh Lenčiny maminky je nám blízký. Problematika osob po poranění mozku není mainstreemem beneficí, i proto jsme se rozhodli podpořit tyto lidi a jejich rodinné příslušníky,“ říká Jindřich Pavliš z hudebního uskupení Clarinet Factory tvořící součást Eternal Seekers.

Nový spot upozorňuje na život poraněných

Na koncertu byl pokřtěn a poprvé na veřejnosti promítnut minutový spot „RENÉ“, který připravilo sdružení CEREBRUM. Spot upozorňuje vtipnou scénickou formou na problémy života lidí po poranění mozku a jejich rodinných příslušníků, zvláště pak na to, že deficity, kterými tito lidé trpí, nejsou často vidět na první pohled, protože nemusí jít o deficity fyzické, ale často o deficity v oblasti kognitivních funkcí (paměť, pozornost, soustředění, orientace). Režisérem spotu, který bude vysílán v různých médiích, je Štěpán Zálešák.

Dlouhodobá rehabilitace

Jak uvedl týden před benefičním koncertem na tiskové konferenci sdružení CEREBRUM 16. 3. 2011 pplk. MUDr. Michal Říha, primář oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny Ústřední vojenské nemocnice Praha, jsou algoritmy a postupy akutní péče o osoby po získaném poškození mozku dobře zpracovány, na péči v řádu mnoha měsíců však není české zdravotnictví připraveno. Následná rehabilitace není mostem mezi MZ ČR a MPSV ČR. Přitom existují průkazná data, že prostředky vložené do takové rehabilitace vedou k zásadním úsporám v sociální oblasti. Organizace typu CEREBRUM mají svoje nezastupitelné místo, nemohou však technicky zastupovat funkce zdravotnických zařízení. „Protože již existují zpracovaná východiska z této situace a odborníci je znají, jsem mírný optimista, že budou učiněna strategická a ekonomická rozhodnutí, kterou povedou ke zlepšení“, dodal Říha.

Posláním občanského sdružení Cerebrum

Cerebrum chce přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující. Mezi hlavní cíle sdružení patří podpora rodin v podpůrných terapeutických programech, osvěta a zvyšování povědomí české veřejnosti o problematice poranění mozku a také prosazování systémových změn v organizaci péče na celostátní úrovni.


publikováno: 29. 3. 2011, v rubrice Medicína
Štítky: akce, nemoci, rehabilitace, sdružení a organizace

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+