Češi a syndrom vyhoření | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Češi a syndrom vyhoření

5. 5. 2015

Pociťujete fyzickou únavu, máte všeho dost, nebo máte pocit, že se vám vybily baterky? Obtížně se koncentrujete, dělá vám potíže přemýšlení o složitých věcech, nebo se vám zdá, že vám to už tak jasně nemyslí? Pak vás nejspíš postihl syndrom vyhoření. Nejste ale sami. Jak na tom jsou Češi zkoumala mezi více než tisícovkou pracujících lidí z celé ČR ve věku 25 až 65 let Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Co je syndrom vyhoření?

Syndrom vyhoření je definován jako stav emocionálního vyčerpání a depersonalizace, často spojený se ztrátou profesního zájmu nebo osobního zaujetí, vedoucího k poklesu efektivity práce. Hlavními spouštěči syndromu vyhoření jsou chronický stres, permanentní časový tlak a vysoké emoční napětí. Syndrom vyhoření není důsledkem izolovaných zkušeností, ale je reakcí na postupné psychické vyčerpání a dlouhodobý stres. Nejčastější výskyt syndromu vyhoření se uvádí u osob, které mají náročný a intenzivní kontakt s lidmi, eventuálně osob, jejichž práce je stereotypní, neadekvátně ohodnocená atp. V současné době se ovšem ukazuje, že stres nemusí být nutně vázaný na charakter profese, ale spíše souvisí s osobnostními charakteristikami a způsoby vyrovnávání se se stresem a životním stylem.

Syndrom vyhoření je úzce vázán na některé osobnostní charakteristiky

Syndromem vyhoření se cítí být ohroženo 34 % respondentů. Na základě standardizovaného dotazníku lze intenzitu projevů syndromu vyhoření hodnotit u 20 % respondentů. Ženy (44 %) pociťují tento jev statisticky významně častěji než muži (41 %). Velmi významným faktorem je též věk. Nejvíce jsou syndromem ohroženy osoby do 44 let, ty tvoří cca 60 % ze všech „vyhořelých“. Naopak ve věkové skupině nad 50 let je výskyt syndromu vyhoření nejnižší. Mírně vyšší úroveň vyhoření je přítomna u nezadaných osob oproti zadaným.

Podle profesního zařazení

Výskyty syndromu vyhoření jsou ovlivněny též profesními a některými demografickými charakteristikami. Nejvíce se syndrom vyhoření vyskytuje u vrcholových manažerů, řídících pracovníků s větší odpovědností, a to v 38 %. Naopak nejméně ohroženou skupinou jsou živnostníci bez zaměstnanců, u nich se syndrom vyhoření vyskytuje pouze v 11 %. Mezi lékaři se syndrom vyhoření vyskytuje přibližně ve 34 %.

Podle krajů

Statisticky významné rozdíly v intenzitě syndromu vyhoření se vyskytují mezi jednotlivými kraji. Nejvyšší počet osob s hodnotitelnými projevy syndromu vyhoření jsou v Moravskoslezském, Libereckém a Královehradeckém kraj. Naopak zcela nejmenší procento „vyhořelých“ je na Vysočině. Nejvyšší intenzitu vyhoření udávají respondenti v Moravskoslezském kraji a v Praze. Syndrom vyhoření z hlediska výskytu i intenzity je nejnižší na Vysočině.

  • Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci s agenturou STEM/MARK provedla a vyhodnotila první národní reprezentativní studii na téma „Stres, deprese a životní styl v České republice“. Její závěry přinášejí informace o charakteru pracovního stresu, životního stylu, projevů deprese a vyhoření. Výzkum byl proveden na podzim roku 2014 mezi více než tisícovkou pracujících lidí z celé ČR ve věku 25–65 let.

publikováno: 5. 5. 2015, v rubrice Medicína
Štítky: muž, nemoci, stres, výzkum, zaměstnání

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+