Chcete se poradit před operací s více lékaři? | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Chcete se poradit před operací s více lékaři?

10. 10. 2022

Čeká vás závažná operace a nevíte, zda se můžete poradit s dalším lékařem? Zda máte jako pacient možnost poradit se i s dalším specialistou.

Paacient má v souladu s § 28 odst. 3 písm. c) zákona č. 372/2011 Sb, o zdravotních službách, právo vyžádat si konzultační služby od jiného poskytovatele, popřípadě zdravotnického pracovníka.

O druhý názor (tzv. second opinion) můžete požádat v případě, kdy máte závažné zdravotní problémy či onemocnění, která hrozí operací nebo dlouhodobým léčením anebo na stav, kdy dosavadní léčba dlouhotrvajících zdravotních obtíží nevede k uzdravení.

Neznamená to vyslovení nedůvěry ošetřujícímu lékaři. V praxi však mohou nastat situace, kdy pacient uvítá druhý lékařský názor dalšího specialisty na danou diagnózu a následnou léčbu. Konzultace dalším lékařem je hrazená zdravotní pojišťovnou u vybraných diagnóz a onemocnění.

Nejčastějšími diagnózami pro druhý názor jsou:

• onkologická diagnóza

• transplantace (srdce, jater, plic, ledviny, slinivky břišní, kostní dřeně)

• amputace

• operace kloubní náhrady kyčle nebo kolene (endoprotéza)

• zelený zákal

• roztroušená skleróza

• rekonstrukční operace srdce a cév

Pacient předkládá k posouzení svou zdravotní dokumentaci (lékařské nálezy, zprávy z hospitalizace, stanovené diagnózy a léčebný postup), která prokazuje důvody pro využití možnosti druhého názoru.

Právo druhého názoru neznamená, že se znovu opakují všechny diagnostické testy. Ale v případě, že některá vyšetření chybí nebo uplynula dlouhá doba od jejich provedení, může dojít k jejich podstoupení, resp. opakování.

Druhý názor můžete využít také u péče poskytované jinými zdravotnickými pracovníky, např. fyzioterapeuty, klinickými psychology nebo sestrami.

Tuto možnost nelze využít, jedná-li se o poskytování neodkladné péče, péče o osoby ve výkonu vazby, trestu odnětí svobody nebo zabezpečovací detence.

Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP


publikováno: 10. 10. 2022, v rubrice Medicína
Štítky: léčba, lékař, operace

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+