Chřipka je až čtyřistanásobně vyšším ohrožením pro rizikové skupiny | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Chřipka je až čtyřistanásobně vyšším ohrožením pro rizikové skupiny

4. 11. 2016

Na celém světě ročně onemocní chřipkou přibližně 10 – 15 % populace. V době pandemie to může být dokonce 40 – 50 %. Na její následky pak každý rok zemře až 500 000 lidí. V České republice v důsledku chřipky zemře 1 500 – 2 000 osob ročně, což je 2–3× více, než jich zemře při dopravních nehodách. Mezi nejohroženější patří osoby z tzv. rizikových skupin – chronicky nemocní a senioři starší 65 let. Právě u nich hrozí závažný průběh onemocnění a vážné komplikace. Z toho důvodu je jim také doporučováno očkování, které riziko nákazou chřipky významně snižuje.

Nejvíc jsou ohrožení chronicky nemocní a senioři

Rizikovou skupinu tvoří v České republice kolem 2,5 milionů lidí. Řadí se do ní občané nad 65 let a všichni lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, dýchacích cest, ledvin, jater nebo diabetici. Dále sem řadíme pacienty po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk a rovněž osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému, s cystickou fibrózou nebo chronickou anemií. Právě pro tyto osoby je chřipka a její následky největší hrozbou, a proto u nich prevence hraje důležitou roli. Ačkoliv všichni takto ohrožení lidé mají očkování proti chřipce plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění (pokud jsou farmakologicky léčeni), pro ně tedy zdarma, proočkovanost je u nás ve srovnání s vyspělými zeměmi stále velmi nízká a onemocnění je podceňováno.

Astmatici

Podle statistik žije v České republice přes 500 000 astmatiků, což astma řadí mezi nejčastější chronická onemocnění. V případě onemocnění chřipkou se u nich mohou projevit záněty horních cest dýchacích, které často vyvolávají exacerbace (znovuvzplanutí) astmatu. Astmatici mají oproti běžné populaci až 120× větší riziko úmrtí na chřipku a provází-li astma ještě kardiovaskulární onemocnění, je toto riziko vyšší dokonce až 435×. Obecně je u astmatiků s chřipkou pozorován vzestup hospitalizací, preskripce léků a počet návštěv u lékaře. Jako nejčastější komplikace jsou uváděny záněty středouší u dětí, pneumonie (zánět plic) a zmíněné exacerbace astmatu. Riziko komplikací je vyšší u dětí s astmatem než u dospělých astmatiků. Účinnou prevencí se tak stává očkování proti chřipce, například u astmatických dětí snižuje výskyt akutních exacerbací až o 41 %.

Diabetici

Počet diabetiků v České republice se za posledních třicet let ztrojnásobil. V roce 2013 se s cukrovkou léčilo téměř 862 tisíc pacientů a každoročně jich na 20 tisíc nových přibývá. Lidé s diabetem jsou daleko náchylnější k chřipkové nákaze. Během chřipkové sezóny mají až 6× vyšší pravděpodobnost, že onemocní. Pro jejich organismus je jednak obtížnější se s infekcí vypořádat, a zároveň hrozí zhoršení jejich diabetu. Jsou častěji hospitalizováni, hrozí u nich přidružený zápal plic a s až 3× vyšší pravděpodobností než zdravé osoby mohou na následky chřipky a jejích komplikací zemřít. Preventivní očkování dokáže výrazně snížit výskyt chřipkového onemocnění a až ze 70 % zabránit případné hospitalizaci. I přesto je očkována pouze necelá polovina diabetiků.

Kardiaci

Kardiovaskulární onemocnění patří v České republice i ostatních ekonomicky vyspělých zemích k nejčastějším příčinám úmrtí. Každý rok u nás zemře přibližně 60 000 osob trpících nemocemi srdce a cév. Tito pacienti se také řadí mezi rizikové skupiny onemocnění chřipky. Léčba je u nich totiž daleko obtížnější, protože více tekutiny v plicích ztěžuje odstraňování chřipkového viru. Ve srovnání se zdravým člověkem je kardiak chřipkou ohrožen na životě více než 52×. Kardiakovi navíc hrozí dvojnásobně větší riziko infarktu ještě několik týdnů poté, co chřipkou onemocní. Lidé s kardiovasku­lárními chorobami mají nárok na očkování proti chřipce zdarma. Je prokázáno, že díky této prevenci se může výskyt mozkových příhod snížit o 55 % a infarktů myokardu až o 67 %.

Pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN)

Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN – onemocnění charakterizované ztížením průchodnosti dýchacích cest) v České republice trpí až 800 000 osob. Je příčinou vysoké nemocnosti a ve statistikách úmrtnosti se objevuje na 6. místě. Každý rok jejím následkem zemře 2 500 lidí. Mezi velká rizika spojená s tímto onemocněním patří infekce, které jsou častou příčinou exacerbací CHOPN.15 Pacientům se proto doporučuje každoroční očkování proti chřipce, které působí jako prevence onemocnění chřipky. Je prokázáno, že účinnost vakcinace u těžké formy CHOPN byla až 75 %.

Pacienti s poruchami ledvin

Onemocněním ledvin trpí podle studií i více než 10 % populace, což v České republice představuje 1 milión lidí. Téměř polovina z nich má ledvinnou funkci závažně sníženou. Mnozí lidé ani nevědí, že se u nich zákeřná choroba právě rozvíjí. Zhruba u devíti tisíc pacientů pak ledviny úplně selhávají. Pacienti s poruchami ledvin jsou tak zejména z důvodu imunitní dysfunkce považováni za rizikovou populaci. Proto se jim doporučuje pravidelná vakcinace proti chřipce, jež u nich snižuje výskyt hospitalizací a mortalitu. Ve srovnání s neočkovanými se u očkovaných dialyzovaných osob v menší míře objevuje onemocnění chřipkou (o 13 %), méně se potýkají s pneumonií a hospitalizací (o 16 %) a rovněž se u nich snižuje míra úmrtnosti (o 30 %).

Senioři starší 65 let

Do rizikové skupiny se kromě pacientů s rizikovými faktory řadí obecně i lidé starší 65 let. U nich je také zaznamenáno maximum počtu úmrtí v důsledku chřipky. Onemocnění chřipkou však podceňují. Proočkovanost seniorské populace v ČR se odhaduje mezi 20 – 30 %, přičemž podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) by měla být minimálně 75%. Očkování proti chřipce u seniorů zmírňuje její průběh. Snižuje potřebu hospitalizace pro pneumonii a chřipku až o 30 až 70 % a riziko úmrtí až o 80 %. V domovech důchodců je pak očkování u seniorů efektivní v prevenci chřipkové infekce v 41,9 %, v prevenci hospitalizací v 74,8 % a v prevenci úmrtí v 87,7 %.


publikováno: 4. 11. 2016, v rubrice Medicína
Štítky: chřipka, imunita, očkování

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+