Co se skrývá ve stínu covidu. Medicína budoucnosti | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Co se skrývá ve stínu covidu. Medicína budoucnosti

4. 3. 2022

Největší zdravotní problém současnosti, covid-19, bere mediální prostor jiným důležitým tématům z oblasti medicínského výzkumu. Jedním z nich je i personalizovaná medicína.

Koronavirová pandemie v mnoha ohledech společnost poučila

Jedna z otázek, které odkryla, souvisí s různorodým průběhem onemocnění covid-19. Proč ho jeden pacient za pár dní vyleží, když užívá běžné léky, zatímco jiný končí po marném souboji s touto nemocí na jednotce intenzivní péče ve smutné statistice úmrtí? Odpovědi jsou už poměrně známé a souvisí s individuálními dispozicemi pacientů – kondicí, přítomností jiných zdravotních problémů nebo genetikou.

Personalizovaná medicína

Koronavirus není mezi nemocemi výjimkou, jeho projevy se u pacientů liší. Na různý průběh reaguje personalizovaná medicína, ze které už brzy budou těžit pacienti i u nás. Přizpůsobování parametrů léčby, individuální dávkování léků a především vyspělá diagnostika kladoucí důraz na preventivní pohled – to jsou základní faktory využívané v personalizované medicíně. Jde o významný trend „medicíny buducnosti“, vyžaduje ale i nové technologické zařízení a infrastrukturu pracovišť. Jejich vývoj a tvorba už probíhá, a to i v České republice.

„V současné době jsou ve vývoji různá čidla, senzory, systémy dodávající léčivo v přesně takové dávce, jakou pacient potřebuje, a další inovace pro personalizovanou medicínu. Tato zařízení jednou přejdou z laboratoří do prototypů a později do výroby,“ popisuje biochemik docent Vladimír Velebný, zakladatel a ředitel společnosti Contipro.

Samotné principy personalizované medicíny přibližuje Janette Čemická, general manager v Institutu prediktivní a personalizované medicíny (IPPM), sídlícího ve slovenských Topoľčanoch. „Klasická diagnostika a léčba každého jedince se zaměřuje na zjišťování a shromažďování klinických příznaků a symptomů konkrétního orgánového systému, sledováním aktuálního zdravotního stavu a rodinné anamnézy, shromažďováním údajů z laboratorních analýz a až na jejich základě stanovuje diagnózu a začíná léčbu. Pacient se začíná léčit až po vypuknutí a projevení příznaků onemocnění. Přesto pokud integrujeme a analyzujeme genomické (DNA, RNA) a jiné údaje, můžeme objevit nové cesty vzniku onemocnění i způsoby jejich léčby,“ říká.

Při uvedeném přístupu se berou do úvahy individuální ukazatele zdraví jednotlivce. Na jejich základě se doporučí personalizovaná strategie pro prevenci nebo přímo terapie pro zlepšení zdravotního stavu při onemocnění. Ukazatele pak sledují vybrané látky. „Přístupy personalizované medicíny se zaměřují na použití orgánově specifických proteinů v krvi – biomarkerů. Ty mohou pomoci s presymptomatickou diagnózu a je možné díky nim sledovat průběh onemocnění,“ uvádí Čemická.

Technologie otvírají nové možnosti

Myšlenka personalizované medicíny je v oboru přítomná dlouhou dobu, ale reálně dosažitelnou se stává až v posledních letech díky technologickému pokroku. Jde především o mapování lidského genomu, 3D tisk, umělou inteligenci nebo technologie skenování. Personalizovaná medicína vyžaduje zmíněná speciální čidla, senzory, dávkovací systémy nebo zdravotnické materiály, na které zaměřuje pozornost společnost Contipro. Ta v dnešních dnech pracuje na vývoji nových fyzikálních forem léčiv, mezi které patří mikro- a nanovlákenné struktury, polymerní micely nebo ultratenké filmy. K tomu však musí vyvinout i nové technologie a výrobní zařízení.

„Máme již hotové inovativní stroje pro nanovlákennou formu – naše technologie 4SPIN, přístroje 4SPIN LAB a 4SPIN CONTI a z nich vycházející první nanovlákenná farmaceutická výrobní linka na světě. Pouštíme se do vývoje dalších zařízení pro další formy, například mikrovlákna a tenké filmy,“ přibližuje Vladimír Velebný.

Svoje inovativní technologie a zařízení umožňující rozvoj personalizované medicíny nabízí Contipro i dalším firmám. „Díky našim technologiím budeme nejen my, ale i další firmy schopné dodávat potřebné materiály a produkty pro personalizovanou medicínu,“ představuje docent Velebný svoji vizi budoucnosti.

Biochemická společnost Contipro se na trhu prosadila svým nejznámějším produktem – kyselinou hyaluronovou – s primárním využitím ve farmacii a kosmetice. Vladimír Velebný v současnosti vnímá aktivity firmy v širším kontextu rozvoje oboru. „Po určité době se vyčerpá potenciál surovin pro léčiva, nové produkty budou vznikat pouze výjimečně a přijde doba senzorů a zařízení usnadňujících léčbu jednak zlepšenou diagnostikou, jednak individuálním monitorováním stavu pacienta. A díky využití nových forem léčiv dojde k personalizaci léčby,“ uzavírá Velebný.


publikováno: 4. 3. 2022, v rubrice Medicína
Štítky: nové léky, nové technologie

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+