Dětským uživatelům alkoholu a drog pomůže nová ambulance dětské a dorostové adiktologie | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Dětským uživatelům alkoholu a drog pomůže nová ambulance dětské a dorostové adiktologie

30. 6. 2014

Zdravotní problémy, které dětem a mládeži ve věku do 18 let způsobil alkohol a drogy, stály loni Všeobecnou zdravotní pojišťovnu víc než 15,6 milionu korun. To je o 2,5 % víc než o rok dřív. Počty dětských klientů VZP, kteří kvůli problémům s alkoholem či drogami skončili v péči lékařů, se přitom pohybují stabilně kolem 1 500 ročně. Aby se tato čísla mohla postupně snižovat, podpoří VZP pilotní projekt unikátní „ambulance dětské a dorostové adiktologie“ ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze, který začíná fungovat 1. července 2014. Celý projekt zároveň odstartuje diskuzi o budoucí možné podobě tzv. krajských specializovaných center dětské a dorostové adiktologické ambulantní péče v ČR.

Adiktologická ambulance pro děti a dorost

VZP je jedinou zdravotní pojišťovnou, která se se Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze na projektu adiktologické ambulance pro děti a dorost podílí. Spolupráce je dohodnuta na 12 měsíců, za tu dobu je VZP připravena uhradit služby nově vzniklé ambulance do výše tří milionů korun.

Nejvíc dětských a mladistvých klientů VZP mělo poslední dva roky problémy s alkoholem, na druhém místě byly kanabinoidy (marihuana, hašiš) a na třetím stimulancia (především pervitin). Většina nákladů (cca 85 %) je za léčení v nemocnici či v psychiatrické léčebně. Necelých 10 % pak připadá na náklady zdravotnické záchranné služby. Celkové náklady VZP na diagnózy zahrnující zneužívání alkoholu či jiných drog (včetně dospělých klientů), činily v roce 2013 zhruba 734 milionů korun.

V Česku dosud nefunguje žádná specializovaná adiktologická ambulance pro děti a dorost. Pilotní projekt Všeobecné fakultní nemocnice v Praze by měl být za dvanáct měsíců podrobně vyhodnocen a výsledky by měly mimo jiné posloužit i k otevření diskuse, zda by mělo smysl zřídit podobná zařízení například ve všech krajských městech.

Mgr. Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Pro děti se závislostmi

Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií, atd.).

Základní provoz adiktologické ambulance

Vstupní diagnostika zahrnuje komplexní posouzení každého pacienta. Pokud bude pacient přijat do ambulantní péče, bude mu navržen podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí).

Dostupnost služby

Kromě internetových stránek Kliniky adiktologie a VFN bude služba dostupná ve všech informačních systémech hl. města Prahy v rámci drogové politiky, dále pak přímo prostřednictvím institucionálních sítí, na které budou zaměřeny informační kampaně při spouštění projektu a materiály určené jejich klientům (letáky, vizitky atd.).

Adresa: Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK, Na Bojišti 1, Praha 2, 1. patro.

  • Klinika adiktologie je odborným pracovištěm 1. LF UK v Praze a VFN v Praze. Vznikla 1. 1. 2012 spojením Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a Oddělení pro léčbu závislostí VFN v Praze. Jde o unikátní spojení dvou doposud samostatných pracovišť, zahrnujících jak lékařskou, tak nelékařskou část profesí pohybujících se v tomto nově se konstituujícím o­boru.

Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také socioterapeutický klub „KLUS“ (Klub lidí usilujících o střízlivost). Přednostou Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN je prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

www.adiktologi­e.cz


publikováno: 30. 6. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: alkohol, dítě, léčba, mládež, prevence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+