Dosažení erekce umožní penilní implantát | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Dosažení erekce umožní penilní implantát

22. 9. 2017

Erektilní dysfunkce (ED) přímo neohrožuje pacienta na zdraví, může však výrazně zhoršit kvalitu jeho osobního života a může být i varovným signálem na skrytě probíhající závažné onemocnění. Nejčastější příčinou ED bývá cévní porucha, obvykle z důvodu dlouhodobě působícího vysokého krevního tlaku, cukrovky nebo vysoké hladiny krevních tuků.

Rizikovým faktorem pro vznik mnoha onemocnění je kouření

Kouření vede k rozvoji změn hlavně cévní stěny a rozvoji aterosklerózy. V oblasti tenkých tepen penisu se  podílí na jejich poškození, které vede, někdy záhy, někdy plíživě ke změnám, které se projevují poruchou erekce. Skoro třetina pravidelných kuřáků ve středním nebo vyšším věku trpí závažnou poruchou erekce. Jasnou souvislost uvedla studie 1.LF UK s názvem Vztah kouření a kardiovaskulárního rizika u mužů s erektilní dysfunkcí v české populacii, která uvádí, že už pouhé dvě cigarety denně mají na svědomí nedostatečné prokrvení mužských pohlavních orgánů a tím i zhoršenou erekci. Z dlouhodobého hlediska je užívání nikotinu a dalších škodlivých látek vznikajících při spalování tabáku nepříznivé i v otázce plodnosti.

„Ve studii se hodnotil vliv množství vykouřených cigaret na hladinu mužských pohlavních hormonů, krevních tuků, projevy kardiovaskulárního onemocnění. Za­jímavé bylo hodnocení doby od zahájení kouření do projevů erektilní dysfunkce, až 30 let. Je otázkou, zda se muži báli svěřit lékaři, nebo se opravdu porucha erekce projevila až tak pozdě,“ uvádí MUDr. Libor Zámečník z Urologické kliniky VFN a 1.LF UK a současně odborník klinického centra ISCARE .

Erektilní dysfunkce se dá léčit

Dobrou zprávou pro muže a jejich partnerky je, že erektilní dysfunkce se dá léčit. Možností je několik: perorálně podáváné léky, injekce do těla penisu, podtlakové pumpy pro dosažení erekce či penilní implantát, který je zdravotnickou pomůckou pro dokonalé dosažení erekce. Léčba pomocí penilního implantátu je určena všem pacientům, kteří trpí poruchou erekce s tzv. organickou příčinou a na které konvenční terapie pomocí tablet nebo injekcí do topořivých těles nezabírá.

Dva týdny po operaci minimální omezení

Na klinice ISCARE, která jako jediná v ČR provádí implantace, vyjde zákrok zhruba na 250 000 Kč, což je o třetinu méně než v zemích západní Evropy. „Od března 2016 jsme v klinickém centru ISCARE implantovali 15 penilních protéz, 3 polotuhé a 12 nafukovacích. Všichni pacienti 2 týdny po operaci mají jen minimální omezení, po jednom měsíci jsou schopni plného nasazení včetně sportu a sexu. Ovládání implantátu je pro klienty velmi snadné, jsou schopni implantát používat po jedné schůzce s nácvikem,“ říká uvádí MUDr. Lukáš Bittner, lékař klinického centra ISCARE .

Implantáty se vyrábějí ve dvou základních typech

Nenafukovací (polotuhé) mají velmi jednoduché použití – pouhým ohybem penisu se nastaví poloha vhodná pro uskutečnění pohlavního styku. Je to dobrá volba pro muže s omezenou zručností, například při postižení prstů či jiných poruchách pohyblivosti. Implantace nenafukovací protézy je jednodušší zákrok vhodný pro závažně nemocné pacienty, pro které by byl delší výkon neúměrnou zátěží. Je také výrazně levnější než nafukovací varianta. Nevýhodou je trvalá erekce, která může být pro některé muže obtěžující, a častější pooperační bolesti, než si penis na tento stav zvykne.

Nafukovací (dvou- nebo trojdílné) implantáty jsou jednoduše ovladatelné malou pumpičkou umístěnou v šourku – muž jednoduše několika zmáčknutími naplní cylindry implantátu tekutinou, která je v rezervoáru umístěném v samotné protéze či jinde v těle, a tím dojde k erekci. Po pohlavním styku se implantát mechanicky vyprázdní uvolněním ventilu pumpičky a vymačkáním topořivých těles. Při použití nafukovacího implantátu dosahuje penis velmi dobré tvrdosti a jak při erekci, tak v klidu přináší přirozený pocit. Rozdíl od „zdravého“ penisu není schopna poznat ani většina partnerek. Nafukovací protéza je ale finančně náročnější Jedná se o komplikovanější operaci, která není vhodná pro muže mající více závažnějších onemocnění.

Nutno je zvážit celkový zdravotní stav

„Při rozhodování mezi typy implantátů je nutno zvážit celkový zdravotní stav pacienta, velikost penisu a šourku, prodělané operace v oblasti pánve, eventuálně rizika spojená se zvětšenou prostatou nebo podezřením na nádor prostaty (uvedená onemocnění je třeba vyřešit před implantací). Přihlédnout je třeba také k manuální zručnosti pacienta a jeho finančním možnostem – vzhledem k tomu, že zákrok není hrazen zdravotní pojišťovnou,“ uzavírá MUDr. Lukáš Bittner, lékař klinického centra ISCARE .

www.penilni-implantaty.cz


publikováno: 22. 9. 2017, v rubrice Medicína
Štítky: kouření, muž, operace, prevence, urologie

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+