Infarkt a mozková mrtvice jsou celosvětový problém | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Infarkt a mozková mrtvice jsou celosvětový problém

19. 4. 2023

V Brně se v těchto dnech schází na 400 lékařů z několika zemí, aby se na XXXII. workshopu seznámili s novinkami v léčbě kardiovaskulárních onemocnění. Ta jsou stále hlavní příčinou úmrtí dospělé populace v České republice a prakticky ve všech vyspělých zemích.

Rychlá pomoc

Rychle se rozvíjející oblast kardiologie a kardiovaskulární medicíny představuje tzv. intervenční kardiologie. „V léčbě akutního infarktu myokardu se jedná o „zázračnou“ léčbu, kdy v průběhu 20 až 30 minut od příjezdu pacienta na katetrizační sál zprůchodníme infarktovou tepnu a významně zlepšíme pacientovu prognózu,“ vysvětluje Petr Kala, přednosta interní kardiologické kliniky FN Brno. Letos na workshopu bude poprvé v České republice představen speciální systém – orbitální aterektomie určená pro léčbu těžce zvápenatělých (kalcifikovaných) zúžení srdečních (koronárních) tepen. Systém předvedu v živém přenosu z katetrizačního sálu FN Brno při léčbě velmi závažného koronárního postižení.“

Snižuje se věk pacientů s akutním infarktem myokardu

„Výjimkou nejsou pacienti pod 40 let, průměrný věk se ale pohybuje nad 60 let a dříve onemocní muži, v průměru o 10 let,“ konstatuje Kala a pokračuje: „Rizika jsou obecně známá, je jich mnoho a často je nemůžeme ovlivnit jako je vyšší věk, mužské pohlaví, rodinná a genetická zátěž. Ale je mnoho rizik, které mohou pacienti ovlivnit. Jde hlavně o kouření, vysoký krevní tlak, nadváhu a obezitu, malou fyzickou aktivitu, stres, cukrovku a vysokou hladinu tuků v krvi. Nutno podotknout, že téměř všichni mladí pacienti jsou kuřáci.“

Nejčastější nefarmakologickou léčbou je intervenční, tzn. katétrová léčba, je nejrychlejší a nejúčinnější. Jde o rychlé zprůchodnění infarktové tepny, u pacientů v těžkých stavech pak kardiologové zachraňují pomocí koronárních intervencí ve spojení s implantací tzv. mechanických srdečních podpor.

Jak se projevuje většina kardiovaskulárních onemocnění?

„Hlavními příznaky jsou bolest na hrudi, dušnost, otoky a nevýkonnost. Zvláště pokud se jedná o příznaky akutní, tzn. náhle vzniklé, je na místě maximální pozornost a jejich nepodceňování. V ČR máme velmi dobrý systém péče o pacienty s akutními kardiovaskulárními obtížemi, kam patří nejen akutní infarkt myokardu, ale i plicní embolie a další závažná postižení. Pacient musí tento systém sám nebo s pomocí rodiny či přátel aktivovat tím, že zavolá na telefonní číslo 155 event. 112 a zkušený dispečer Zdravotnické záchranné služby se postará o odpovídající péči,“ popisuje Kala.“ Je třeba si uvědomit, že v případě akutního infarktu hrozí riziko úmrtí až ve 30% a naopak, v případě, že pacient takto aktivuje zdravotnický systém, mu poskytneme více než 95% šanci na život. V případě 15 minut akutních silných obtíží charakteru bolestí na hrudi či dušnosti neustupujících po zastavení či usednutí/ulehnutí, volejte 155!

Čemu se vyvarovat, když chcete mít zdravé srdce?

„Vyvarujte se všemu, o čem se stále mluví, tedy obezitě, která zvyšuje krevní tlak, hladině tuků a cukru v krvi a zároveň se hýbejte. Návod je poměrně jednoduchý: žít zdravě a aktivně s vyváženou mírou stresů,“ radí na závěr přednosta kliniky a dodává: „Já osobně jsem životním optimistou, tak věřím, že se naše společnost „probudí“ a začne být fyzicky aktivnější a přijme za své zdravý životní styl."


publikováno: 19. 4. 2023, v rubrice Medicína
Štítky: akce, léčba, prevence, srdce a cévy

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+