Jak jsme na tom s transplantacemi orgánů v ČR? | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Jak jsme na tom s transplantacemi orgánů v ČR?

4. 12. 2012

Transplantace orgánů navrací pacienty do života a umožňuje jim prožít jej déle. Dárců orgánů vhodných k transplantaci je stále málo, a to po celém světě. V České republice čeká na nové ledviny 522 pacientů. Nové srdce a játra by potřeboval shodný počet pacientů, a to 64 a celkem 41 pacientů aktuálně čeká na transplantaci plic. Od začátku tohoto roku dostalo šanci na nový život s novým srdcem celkem 66 pacientů. Nejvíce bylo provedeno transplantací ledvin, a to 373, z toho v 66 případech se jednalo o dárcovství ledviny od žijícího dárce. Transplantace jater byla od začátku roku provedena 104 pacientům. Nejméně provedených transplantací bylo u izolované slinivky břišní, kterou dostali 3 lidé.

Vše řídí Koordinační středisko transplantací

Za správu čekací listiny na transplantaci orgánů zodpovídá Koordinační středisko transplantací, které eviduje i provedené odběry a transplantace. Také rozhoduje o tom, komu se orgán bude transplantovat. Transplantace srdce a jater provádí transplantační centra v Brně (Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie) a v Praze (Institut klinické a experimentální medicíny). Plíce transplantují ve Fakultní nemocnici Motol. Ledviny transplantuje celkem sedm center, a to při Fakultní nemocnici Motol, Fakultní nemocnici Plzeň, Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici Olomouc, Fakultní nemocnici Ostrava, v brněnském Centru kardiovaskulární a transplantační chirurgie a pražském Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM).

Kdo se může stát čekatelem na transplantaci?

Čekatelem na transplantaci orgánů se může stát jen ten pacient, který je zařazen na čekací listině jednotné pro celou Českou republiku. Jde o pacienta, který trpí nezvratným selháváním funkce určitého orgánu, kdy nereaguje na medikamentózní léčbu a léčbu nelze řešit jiným způsobem. Čekatel musí být schopný transplantace (tedy plánované operace v celkové anestézii) a užívání dlouhodobé imunosupresívní léčby (léčba potlačující nežádoucí imunitní reakce po transplantaci) a s výhledem na dlouhodobé přežití.

Jak probíhá výběr vhodného příjemce na transplantaci ledviny?

Výběr příjemce na transplantaci ledviny je řešen pomocí počítačového programu, který v sobě obsahuje alokační algoritmy. První podmínkou je kompatibilita krevní skupiny dárce a příjemce. Dalšími jsou stupeň shody HLA (HLA = geneticky zděděný systém, vyskytující se na všech jaderných buňkách lidského organismu), výskyt speciálně vyšetřovaných protilátek a zohledňuje se i délka dialyzačního léčení. Děti čekající na transplantaci se při výběru upřednostňují. U ostatních orgánů (srdce, játra, plíce, slinivka břišní) probíhá výběr čekatelů na základě shody v krevní skupině, váhového poměru dárce s čekatelem, urgence a regionu.

Kdo nemůže být transplantován?

Transplantován nemůže být například čekatel, který kvůli celkovému zdravotnímu stavu není schopný transplantace nebo samotné narkózy, či který není schopný dlouhodobě užívat imunosupresívní léčbu (např. z důvodu nespolupráce či z důvodu jiné nemoci – chronické infekce). Transplantaci orgánů mohou znemožňovat i jiná závažná onemocnění (například závažné postižení srdce a cév).

Jak se změní život po transplantaci?

Úspěšná transplantace přináší obvykle zásadní zlepšení kvality života. I transplantovaný pacient má však v životě určitá omezení: například nutnost trvalého užívaní imunosupresívních léků a opakované návštěvy a kontroly na specializovaných lékařských pracovištích. I přes tyto výhrady hodnotí většina pacientů kvalitu života za velmi dobrou.

Co si představit pod pojmem mezinárodní výměna orgánů?

Mezinárodní výměna orgánů funguje v České republice v rámci projektu COORENOR. Jedná se o internetový portál, který nabízí orgány v rámci celé Evropy. Do jeho využívání je zapojeno osm zemí a další se postupně přidávají. Předností portálu je především prakticky okamžité předávání informací, které jsou automaticky generovány a jejichž předávání je několikanásobně jištěno.

www.kst.cz


publikováno: 4. 12. 2012, v rubrice Medicína
Štítky: ledviny, nemoci, nemocnice, plíce, transplantace

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+