Jak se dnes léčí HIV? A v jakých případech se nechat otestovat? | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Jak se dnes léčí HIV? A v jakých případech se nechat otestovat?

30. 8. 2021

Jak se dnes žije pacientům s HIV? Jaké jsou pokroky v léčbě? A jaká je vůbec nejúčinnější prevence tohoto onemocnění? Na to jsme se zeptali neziskové organizace Loono, která se pohlavně přenosnými chorobami zabývá v rámci své kampaně Dole dobrý.

Nákaza HIV může být dlouho bezpříznaková

S pohlavně přenosnými onemocněními se v ČR ročně setká až 2 200 lidí. Nákaza virem HIV se se za rok 2020 diagnosti­kovala u 251 případů. Celosvětově se pak počet nových infekcí za rok vyšplhá až k 1,8 milionům. Nejčastěji se virus HIV přenáší právě nechráněným pohlavním stykem.

Největším problémem je, že nákaza HIV může být dlouhou dobu bezpříznaková a pokud se příznaky objeví, jsou většinou neurčité. Řadíme mezi ně úbytek váhy, horečku, bolest v krku, vyrážku nebo zvětšené uzliny. Postupem času imunita vlivem HIV slábne a organismus nemá sílu bránit se závažným a později i běžným infekcím. Tomuto pozdnímu stádiu říkáme AIDS.

Pokud však HIV pozitivní pacient přijde na svou diagnózu včas a včas se také začne léčit, může prožít plnohodnotný život, aniž by u něj onemocnění jakkoliv propuklo. „Od roku 1996 máme účinnou léčbu, která dnes dokáže infekci dostat do kontrolovaného stavu. Pacienti neumírají, žijí dlouhý a produktivní život,” říká předseda České společnosti AIDS pomoc, Robert Hejzák. Ten zároveň radí, kde se lidé mohou na HIV otestovat. Součástí České společnosti AIDS pomoc je totiž i sociálně-zdravotní centrum Dům světla, které nabízí jako jedno z mála bezplatné a anonymní testování na HIV a zároveň azylové a ubytovací služby pro HIV pozitivní osoby.

Kdy je tedy vhodné nechat se otestovat?

„V každé situaci, kdy došlo k nějakému rizikovému chování či situaci. Riziková situace u infekce HIV je nechráněný pohlavní styk s osobou, u které si nejsme jisti jejím zdravotním stavem. Nezáleží na tom jestli jde o heterosexuální či homosexuální styk. Test se doporučuje podstoupit až po uplynutí určité doby, protože funguje na bázi protilátek, které se nejprve musí vytvořit. My doporučujeme testování po 2 měsících po styku, kdy už je výsledek testu zcela průkazný. Na výsledek se pak čeká v řádech několika dnů, nejpozději do týdne,“ radí Hejzák.

Jak se virus léčí?

HIV je virus, takže na něj neplatí antibiotika, která jsou určená pro bakteriální infekce. Léčí se speciálními druhy antivirotik. Obvykle se užívají v kombinaci 3 druhů celoživotně. Cílem léčby je, aby se co nejvíce snížila takzvaná virová nálož, tedy množství viru v krvi. Virová nálož pak klesne pod hladinu detekce a člověk pak virus nepřenáší na své sexuální partnery. To potvrzuje i MUDr. Ivo Procházka, CSc., lékař působící v Sexuologickém ústavu ve Všeobecné fakultní nemocnici a vedoucí AIDS poradny v Domě světla: „Pokud je partner HIV pozitivní a dlouhodobě léčený, má natolik sníženou virovou nálož, která se rovná zanedbatelnému, tedy nulovému riziku přenosu,” říká lékař v jednom z dílů podcastu Loono.

Z toho vyplývá, že lidé, kteří o své nemoci vědí a léčí ji, nepředstavují pro své okolí žádné riziko. Mnohem větším problémem bývají právě ti nediagnostikovaní. „Podle různých epidemiologických modelů se odhaduje, že v ČR 20–25 % nakažených lidí o své infekci neví, to znamená každý 4., který je nakažen virem HIV nebyl diagnostikován, není léčen, a tím samozřejmě může jeho onemocnění postoupit do horší fáze AIDS a zároveň může v mezidobí nakazit někoho dalšího,” vysvětluje Hejzák. Testování má tedy velký význam.

Jak HIV a AIDS předcházet?

Podle neziskové organizace Loono se dá předcházet různými způsoby a každý si může vybrat ten svůj. Nejúčinnější je samozřejmě sexuální abstinence, ta ale není úplně pro každého. Zabránit šíření infekce lze samozřejmě používáním kondomu. Mezi novější způsoby, jak se chránit, řadíme i antivirotika zvané PEP & PrEP.

PEP neboli postexpoziční profylaxe se užívá po rizikovém styku (nejpozději do 72 hodin po něm). Pokud začněte s léčbou do 4 hodin po rizikovém kontaktu, po 4 týdnech léčby se sníží riziko až o 80 %. Naproti tomu PrEP neboli preexpoziční profylaxe jsou antivirotika, která užívají preventivně lidé, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy virem HIV (může to být časté střídání partnerů, sex bez použití kondomu, chemsex). Riziko snižuje až o 99 %, ale je důležité zmínit, že nechrání před dalšími pohlavně přenosnými chorobami.


publikováno: 30. 8. 2021, v rubrice Medicína
Štítky: HIV

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+