Kmenové buňky úspěšně léčí kloubní artrózu, potvrdily studie | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Kmenové buňky úspěšně léčí kloubní artrózu, potvrdily studie

18. 6. 2014

Tým českých vědců a lékařů vedl unikátní mezinárodní výzkum v ortopedii, který svým rozsahem a zaměřením zřejmě nemá ve světě obdoby. V letech 2010 – 2013 odborníci testovali léčbu kmenovými buňkami u více než 1100 pacientů se středně pokročilým až závažným stupněm osteoartrózy (artrózy) velkých kloubů. Výsledky studie jsou velmi optimistické. Téměř 80 procentům pacientů se totiž potíže výrazně zmírnily, a ačkoliv téměř polovina z nich byla kandidátem na operaci umělé kloubní náhrady, nakonec až na ojedinělé výjimky tento zákrok nikdo nepotřeboval! Výsledky studie prezentoval prezident Mezinárodního konsorcia pro buněčnou terapii a imunoterapii Jaroslav Michálek z Masarykovy univerzity v Brně.

„Ze závěrů případové studie vyplývá, že biologická léčba osteoartrózy vlastními buňkami tzv. stromální vaskulární frakce (SVF) z tukové a pojivové tkáně přináší skutečně převratné výsledky. Léčba buňkami SVF přináší reálné zlepšení stavu poškozeného kloubu a zmírnění obtíží, a to v podstatě bez rizik pro pacienta,“ konstatuje Jaroslav Michálek. Vedoucí vědeckého týmu Jaroslav Michálek z biotechnologické společnosti Cellthera prezentoval výsledky studie v rámci mezioborové konference pořádané Českou společností pro genovou a buněčnou terapii ČLS JEP a Ústavem experimentální medicíny Akademie věd České republiky 6. června 2014.

Kulhání či bolest postupně mizely

Na případové studii spolupracovali vědci i lékaři z České republiky, Slovenska, Litvy a USA. U 1128 pacientů bylo ošetřeno celkem 1856 kyčelních či kolenních kloubů s II. až IV. stupněm artrózy. „Ortopedi či traumatologové z českých a zahraničních klinických center sledovali pacienty v průběhu 3 až 46 měsíců. Lékaři vyhodnocovali bolestivost, nutnost použití analgetik, stupeň kulhání, ztuhlost a míru pohyblivosti kloubu,“ popisuje Jaroslav Michálek. Ze závěrů studie mj. vyplývá, že všechny sledované pacienty před léčbou trápilo kulhání, často velmi závažné a potýkali se také se středně až velmi silnou a téměř neustupující bolestí kloubu. Půl roku po aplikaci vlastních buněk se část z nich kulhání zbavila zcela, u ostatních se objevovalo jen zřídka a ve velmi mírné podobě. Také bolestivost buď zcela vymizela, nebo se vyskytovala jen občas a zcela nepatrně. Při posuzování efektu léčby lékaři vycházeli nejen ze subjektivních pocitů pacientů, ale především ze zcela objektivních ukazatelů včetně rentgenových snímků. „ Buněčná terapie zmírnila potíže a výrazně zlepšila kvalitu života až u 80 % pacientů, zejména u středně těžkých forem osteoartrózy,“ uvádí Michálek.

Více než polovina populace nad 50 let

Osteoartróza (artróza) je degenerativní onemocnění kloubů, při kterém dochází k opotřebení a poškození chrupavek. Týká se především velkých kloubů, jako jsou kyčle, kolena či ramena. Tato choroba postihuje více než 50 % populace ve věku nad 50 let. Při léčbě vlastními buňkami lékaři nejprve odeberou tukovou tkáň pacienta pomocí standardní liposukce. Z tkáně pak pracovníci tkáňového zařízení Cellthera izolují buňky SVF, které obsahují až 1000krát více kmenových buněk než stejný objem kostní dřeně.. Tento buněčný přípravek poté aplikuje ortoped do nejbližšího okolí postiženého kloubu. Kmenové buňky mají jedinečný regenerační potenciál, díky němuž dochází k obnově poškozené chrupavky.

Nežádoucí účinky léčby? Nejsou!

Tým vědců a lékařů sdružených v Mezinárodním konsorciu pro buněčnou terapii a imunoterapii (ICCTI) zdůrazňuje mj. bezpečnost biologické léčby ve srovnání se standardní terapií – implantací kloubní náhrady. Vlastní buňky je možné aplikovat v podstatě bez omezení věkem (nejstaršímu pacientovi bylo 94 let!), protože jde o velmi šetrnou a téměř bezbolestnou terapii prováděnou pouze v místním znecitlivění. Po zákroku v rámci jednodenní chirurgie pacient není nijak omezován v běžných aktivitách. Navíc je možné ošetřit až 4 klouby najednou. Žádné závažnější komplikace po léčbě kmenovými buňkami se nevyskytly. Studie se účastnilo i 63 pacientů, kteří v minulosti prodělali onkologické onemocnění. Ani u nich léčba nepřinesla žádné komplikace, ani v jednom případě se nevyskytla recidiva nádorového bujení.

  • Od loňského dubna nabízí léčbu kloubní artrózy vlastními buňkami 5 českých ortopedických pracovišť.

publikováno: 18. 6. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: artróza, bolest, klouby, kmenové buňky, kosti, léčba, nohy, nové léky, nové technologie

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+