Léčebné výsledky u rakoviny slinivky jsou neradostné | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Léčebné výsledky u rakoviny slinivky jsou neradostné

10. 12. 2015

Rakovina slinivky jako „opomíjené“ onemocnění, které je největším „zabijákem“ mezi zhoubnými nádory a je stále na „okraji“ veřejného a vědeckého zájmu. Ve všech klinických stadiích je doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní nejkratší ve srovnání s ostatními typy zhoubných nádorů. Pětiletá doba přežití nemocných s karcinomem slinivky břišní je menší než pět procent. Inovace diagnostických a léčebných postupů je nezbytná. Léčebné výsledky jsou obdobně neradostné ve všech vyspělých zemích a na blízkém horizontu nejsou viditelné náznaky zlepšení. Rakovina slinivky břišní je čtvrtou nejčastější příčinou smrti na zhoubné nádory v Evropě.

Pozdní diagnóza je hlavní příčinou krátkého dožití

Každý den zemře ve světě 985 lidí na karcinom slinivky břišní. Pokud nedojde ke zlepšení, očekává se, že po roce 2020 bude druhou nejčastější příčinou úmrtí mezi zhoubnými nádory. Pozdní diagnóza je hlavní příčinou krátkého dožití nemocných s tímto onemocněním. Alarmující zprávou je zjištění, že v současnosti nejsou k dispozici metody pro časné odhalení nemoci a rozvoj účinných léčebných možností zaostává za ostatními nádory.

Nejvíce ohrožující nádory

Podpora výzkumu ve vyspělých zemích signifikantně pokulhává ve srovnání s populaci nejvíce ohrožujícími nádory (mezi pět největších „zabijáků“ patří zhoubné nádory plic, tlustého střeva a konečníku, prsu, slinivky břišní a prostaty). Podle údajů Národního institutu pro výzkum rakoviny (NCI) v USA tvoří prostředky věnované na výzkum této nemoci pouhá dvě procenta z celkové sumy určené na výzkum zhoubných nádorů. Nutnost změny přístupu a vnímání tohoto onemocnění je víc než naléhavá. Nejedná se pouze o navýšení finančních prostředků pro podporu výzkumných aktivit, ale o přípravu dlouhodobé strategie na všech úrovních, která by měla zabrzdit stávající stav.

Příznaky nemoci se často objevují pozdě

Nemoc je často zjištěna až při šíření do okolních struktur a patří k nim 10 varovných znamení:

• Bolest v nadbřišku často vystřelující do zad

• Nevysvětlitelné bolesti zad

• Nechutenství

• Nevysvětlitelný váhový úbytek

• Pocity nevolnosti

• Žloutenka (neinfekční)

• Změna barvy a konzistence stolice (jílovitá, průjmovitá)

• Opakující se záněty žil

• Nově vzniklý diabetes mellitus 2. typu

• Depresivní syndrom, který může předcházet rozvoji nemoci

Chirurgická léčba rakoviny slinivky břišní

Je stále jako jediná potenciálně kurativní, tedy může pacienta definitivně vyléčit. Problémem však je, že z hlediska odstranitelnosti nádoru je jen 8–20 % nádorů primárně odstranitelných. Toto procento se dá mírně zvýšit onkologickou léčbou nádorů, které jsou neodstranitelné. Rozhodnutí o odstranitelnosti nádoru je v rukou vysoce zkušeného diagnostika, zvyklého pracovat s nejmodernější zobrazovací technikou (počítačová tomografie, magnetická rezonance atd.) právě u těchto velmi složitých stavů, a dále endoskopisty ovládajícího pokročilou endosonografi ckou techniku. Zásadní je však zkušenost a um chirurga, který musí během operace stanovit, zda je výkon technicky možný, čili že se jedná o lokálně pokročilý, ale odstranitelný nádor (i za cenu operace na dalších orgánech a strukturách včetně cév), nebo se jedná o nádor neodstranitelný. Pak ale musí být chirurg připraven a schopen nabídnout – ve spolupráci s radiodiagnostikem či onkologem – jiné možnosti léčby, například přístrojem NanoKnife, či intenzivní konverzní onkologickou léčbu, včetně ozáření na nejmodernějších systémech. Proto musí být chirurgie slinivky břišní realizována jen ve specializovaných centrech.

Z uvedeného vyplývá, že základem úspěšné léčby je zásadně včasný záchyt onemocnění ve stadiu technické možnosti jeho odstranění a dále vysoce erudovaný a zkušený onkochirurgic­ký tým.


publikováno: 10. 12. 2015, v rubrice Medicína
Štítky: operace, rakovina, slinivka

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+