Lékaři zvou při příležitosti Světového dne hlasu do ambulancí | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Lékaři zvou při příležitosti Světového dne hlasu do ambulancí

16. 4. 2021

Význam hlasu obvykle vnímáme až ve chvíli, kdy je jeho kvalita zhoršena nebo když nemůžeme komunikovat vůbec. Světový den hlasu, který letos připadá na 16. 4., je příležitostí si důležitost hlasu připomenout. K mezinárodní osvětové kampani se připojují také lékaři z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Klinika v tento den otevře dveře svých ambulancí s výzvou pro kohokoli s hlasovými obtížemi, aby se přišel vyšetřit a nechal si poradit.

Pozor na nádor

„Zhoršení hlasu může být způsobeno celou řadou získaných chorob, naštěstí ve většině případů nerizikových pro život pacientů. Někdy je ale zhoršení hlasu projevem vznikajícího nádoru či přednádorové léze. Časná diagnostika je alfou a omegou úspěšné terapie, a proto je třeba důležitost vyšetření odborným ORL specialistou neustále zdůrazňovat,“ říká přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Hrtan není dobře přístupný přímému pohledu a vyšetřit se tak dá pouze s využitím speciálního technologického vybavení, které mají k dispozici lékaři v odborných ambulancích. Motolští specialisté proto při příležitosti Světového dne hlasu otevírají ambulance ORL, díky čemuž se lidé s hlasovými potížemi a poruchami snáz dostanou k důkladnému vyšetření.

„Těšíme se, že budeme moci uvítat pacienty v našich ordinacích a že odborná i laická veřejnost bude mít příležitost seznámit s prevencí a léčbou poruch hlasu a s dalšími souvisejícími tématy, jako je například problematika rehabilitace hlasu u laryngektomo­vaných, moderní metody hlasové syntézy, možnosti hlasového poradenství a pomoci pacientům a pacientkám podstupujícím přeměnu pohlaví nebo otázky hlasové hygieny,“ vypočítává MUDr. Michal Zábrodský, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol.

JAK SE PROJEVUJÍ PROBLÉMY S HLASEM?

Problémy s hlasem jsou často provázeny chrapotem, bolestivostí při mluvení nebo přeskakováním hlasu. Vážnější potíže se projeví i pliváním krve nebo hlenu. Tyto příznaky vyžadují okamžitou pozornost a návštěvu praktického lékaře nebo ORL specialisty.

Změnám hlasu často předchází infekce horních cest dýchacích. Toto onemocnění způsobuje otok hlasivek, a tak i změnu jejich vibrace, což vede ke změně hlasu. Pokud se hlas nezlepší do dvou týdnů po nachlazení, neváhejte navštívit specialisty na ORL. Zde podstoupíte podrobná vyšetření, která potvrdí či vyloučí závažné onemocnění.

HLAS A NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ

Především kuřáci a konzumenti tvrdého alkoholu, avšak nejen ti, jsou ohroženi zvýšeným rizikem vzniku nádoru v oblasti hrtanu, ve kterém se nacházejí hlasivky. Toto onemocnění spadá pod souhrnné označení „rakovina hlavy a krku“.

Konkrétní léčba nádoru hrtanu se neodlišuje od jiných typů rakoviny. Přednostně se používá léčba ozařováním nebo léčba chirurgická. Lékaři se vždy snaží zachránit nemocnému hlas, ale ne vždy je to možné. Úspěšnost léčby závisí hlavně na včasném nalezení nádoru.

JAK PEČOVAT O SVŮJ HLAS?

  • Odpočinek Pokud máte infekci v krku či laryngitidu, nenamáhejte svůj hlas.
  • Kouření a alkohol Omezte konzumaci alkoholu a přestaňte kouřit. Oboje zvyšuje nebezpečí poškození hlasivek a riziko vzniku rakoviny hrtanu.
  • Pára Inhalace páry je doporučovaným zklidňujícím prostředkem. Pára účinně zmírňuje otoky a podráždění nejen v oblasti hrtanu.
  • Pitný režim Pijte každý den dostatek tekutin, denně se doporučuje vypít 6 až 8 sklenic vody. Pozor, káva a čaj mají spíše diuretický účinek. Snižují množství vody v těle a tím i vysušují hlasivky.
  • Správné držení těla I správné držení těla především v oblasti krku, kde dochází k rezonanci hlasu, může ovlivnit kvalitu Vašeho hlasu.
  • Dechová cvičení Také pravidelné dechové cvičení má pozitivní vliv na svaly potřebné při tvorbě hlasu.

Myslíte, že máte problém s hlasem?

Je váš hlas ochraptělý? Cítíte v krku bolest, napětí, „knedlík“? Delší mluvení vyžaduje velké úsilí? Vaše okolí má pocit, že máte rýmu, i když ji ve skutečnosti nemáte? Už nemůžete vyzpívat vysoké tóny? Nemůžete se rozmluvit? Pokud jste odpověděli na některou z otázek kladně, navštivte svého praktického lékaře.


publikováno: 16. 4. 2021, v rubrice Medicína
Štítky: hlas, krk, prevence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+