Melanom, bazaliom a spinaliom. Kožní nádory, které je nutné včas odstranit | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Melanom, bazaliom a spinaliom. Kožní nádory, které je nutné včas odstranit

19. 5. 2015

Výskyt kožních nádorů neustále stoupá a navíc se postihuje mladší lidi, výjimkou nejsou ani dvacetiletí nemocní. Až za 80 % všech kožních nádorů je zodpovědné sluneční ultrafialové záření a UV záření z umělých zdrojů (solária). Významnou roli hraje také genetická dispozice, kožní fototyp (častěji onemocní lidé se světlým kožním fototypem – světlou kůží a modrýma očima, kteří se snadno spálí a mají sklon k tvorbě pih) a mnoho dalších faktorů. UV záření je jedinou z těchto příčin, kterou jsme schopni změnou životního stylu ovlivnit. Kontrolujte si kůži celého těla včetně zad 1× za 3 měsíce, při změně navštivte kožního lékaře! Více vysvětlí MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenero­logické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Příčiny vzniku nádorů

Vznik kožních nádorů však může mít i další důvody, například působení chemických kancerogenů a ionizujícího záření. V posledních letech byly v některých kožních nádorech identifikovány některé typy lidských papilomavirů. Při dlouhodobém sledování se zjistilo, že se významně častěji vyskytují všechny typy kožních nádorů také u lidí s oslabenou imunitou např. z důvodu AIDS.

MELANOM

Melanom (někdy též nazýván maligní melanom) je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Je způsoben nekontrolovatelným růstem pigmentových buněk – melanocytů. „Tyto buňky se normálně vyskytují ve velkém množství v kůži a oku, ale mohou být roztroušeny i v dalších orgánech např. v močovém měchýři, trávicím ústrojí, v plicích. V těchto orgánech je však výskyt melanomu nízký,“ uvádí MUDr. Ivana Krajsová. Nejčastěji se vyskytuje u lidí ve středním věku, jeho incidence mezi bělochy celosvětově stoupá. Každým rokem se zvýší počet nově diagnostikovaných případů až o 5 %. Ročně je celosvětově diagnostikováno okolo 160 000 nových případů. V České republice onemocnělo v roce 1987 celkem 813 pacientů, v roce 1997 jich bylo 1 368 a v roce 2007 již 2 358. V roce 2012 bylo zaznamenáno 2 730 pacientů. Přes intenzivní výzkum je zatím jedinou úspěšnou léčbou melanomu jeho včasné odstranění.

Rizika pro vznik melanomu

Jediný dosud prokázaný faktor zevního prostředí, který se podílí na vzniku melanomu, je sluneční záření a to zejména jeho UVB složka. „Je známo, že ultrafialové záření (UV) je schopno vyvolat předčasné stárnutí kůže, poškození genetické výbavy buněk i vznik kožních nádorů. Na těchto účincích se různou měrou podílí UVB i UVA záření. Nadměrné a nechráněné vystavování se slunci, je proto jedním z hlavních rizikových faktorů,“ upozorňuje MUDr. Ivana Krajsová. Nejnebezpečnější pro vznik melanomu je zejména opakované spálení kůže, především v období dětství a dospívání. Dále je nutné zmínit, že intermitentní (občasné) slunění je rizikovější než chronické, proto časté dovolené u moře zvyšují u bělochů riziko melanomu. Za rizikový faktor je považováno i navštěvování solárií.

Nejcitlivější jsou na sluneční záření lidé se zrzavými vlasy a četnými pihami. Ovšem ani ti, kteří se působením UV záření přímo opálí bez předchozího zčervenání, nejsou zcela odolní ke škodlivým účinkům UV paprsků. I oni se musejí chránit a dodržovat zásady doporučované pro opalování. Výzkumy ukazují, že intenzivní slunění má za následek, kromě škodlivých účinků UV záření přímo na kůži, také dočasné snížení imunitní odpovědi organizmu, sníženou obranyschopnost.

Za další rizikové faktory je považována tendence k tvorbě pih po oslunění, vysoký počet mateřských znamének. Osoby s větším počtem znamének, jsou skupinou, která by měla věnovat zvýšenou pozornost prevenci melanomu. Dále jsou více ohroženi pacienti, u kterých byl melanom diagnostikován již v minulosti a lidé, u kterých měl melanom pokrevní příbuzný.

Jak rozpoznat melanom

Kožní nádory obecně mohou mít velmi různorodý vzhled. V diagnostice melanomu napomáhá pravidlo ABCD(E), které popisuje rysy typické pro počínající melanom.

• A (asymmetry) – projev má asymetrický tvar, kterým se liší od ostatních pigmentových projevů kůže

• B (border) – okraje jsou nepravidelné, jsou přítomny zářezy a výběžky, kterými se nádor šíří do okolí

• C (color) – barva projevu je často nepravidelná, převažují různé odstíny hnědé či černé barvy, některé části mohou být často i růžové, červené, šedomodré i bílé

• D (diameter) – rozměr projevu přesahuje 6 mm

• E (evolving) – průběžné změny (velikosti, okrajů, tvaru, povrchu, subjektivních pocitů, charakteru růstu) Prevence melanomu

Melanom je onemocnění, kterému lze prevencí předcházet

V popředí preventivních opatření stojí zejména zásady správného opalování. Vždy je nutné vyhýbat se prudkému polednímu slunci mezi 11. a 14. hodinou, čím blíže k rovníku, tím je vhodnější volit větší časové rozpětí. Při pobytu na přímém slunci chránit kůži opalovacími prostředky s ochrannými UVA a UVB faktory odpovídající kožnímu fototypu, místu pobytu a délce slunění. Čím světlejší kůže, oblast blíže rovníku a delší doba strávená na slunci, tím vyšší faktor je nutné zvolit.

Jak se chránit venku?

Číslo faktoru označuje, kolikrát můžeme být na slunci déle, než v případě, kdy krém nepoužijeme. „Jako příklad si představme takové podmínky, kdy se určitý člověk bez opalovacího krému po 20 minutách pobytu na slunci spálí. Použije-li tento člověk za stejné situace opalovací krém s ochranným faktorem číslo 10, může být na slunci bez spálení až 10krát delší dobu,“ vysvětluje MUDr. Ivana Krajsová.

Opalovací krém s ochranným filtrem se má natírat v tenké vrstvě na čistou suchou kůži, nejméně 15–30 minut před sluněním, aby mohl začít působit. První ochranou proti intenzivnímu slunečnímu záření by však měl být oděv, klobouk nebo čepice se štítem a sluneční brýle s UV filtrem.

Pokud již dojde ke spálení kůže, musí být následně absolutně chráněna před sluncem až do úplného zklidnění a odhojení reakce. Za nejrizikovější skupinu jsou považovány malé děti a mladí dospívající jedinci.

Léčba melanomu

Jedinou úspěšnou léčbou melanomu je včasná diagnóza a chirurgické odstranění počínajícího nádoru. „Pokud se vyřízne ve včasné fázi, znamená to úplné vyléčení nádoru, pacient není ničím léčen, dochází jen na pravidelné kontroly. Pokud se pacient k vyšetření ovšem dostavil v pokročilém stádiu onemocnění, tak většinou podstupuje další vyšetření a terapii určenou lékařem,“ popisuje MUDr. Ivana Krajsová, MBA, primářka Dermatovenero­logické kliniky VFN v Praze a 1. LF UK.

Bazaliom

Bazaliom (syn. bazocelulární karcinom) řadíme mezi zhoubné nádory, ale kvůli tomu, že prakticky nemetastazuje, bývá podceňován. Na straně druhé je ale tak častý, že už je skoro považován za fázi stárnutí kůže. Je tedy málo pravděpodobné, že se mu vyhnete, pokud se dožijete vyššího věku.

Bazaliom nebo také bazocelulární karcinom ve své první fázi vypadá poměrně nenápadně a ze všeho nejvíc připomíná malý uzlík, hrbol nebo ostře ohraničené ložisko červenohnědé barvy se šupinami a krustami s často navalitými okraji. Druhů bazaliomu je více a rozdělují se podle jejich vzhledu, biologického chování a mikroskopického obrazu (superficiální, nodulární atd.). Typ určuje míru rizika a správnou léčbu.

Vhodná léčba

„Ve většině případů se vyskytuje na kůži hlavy a krku. Hlavním a nejdůležitějším faktorem podílejícím se na vzniku bazaliomu je intenzita slunečního záření a celková doba expozice kůže UV záření. Více citliví jsou lidé se světlou kůží, světlými vlasy, kteří se na slunci snadno spálí,“ popisuje MUDr. Ivana Krajsová. Nejúčinnější léčbou bazaliomu je chirurgická excize (odstranění). Dále léčebně přichází v úvahu kryodestrukce, radioterapie či ošetření laserem. Prevence je stejná jako u melanomu.

Spinaliom

Spinaliom (syn. spinocelulární, squamozní karcinom) je nádor, který je podstatně méně častý než bazaliom. Udává se, že na 3–4 bazaliomy se vyskytuje 1 spinaliom. Tento nádor má schopnost metastatického šíření. Vzniká ve zdravé kůži, nebo v kožním terénu sekundárně změněném (např. v jizvách, vředech, oblastech píštělí). „Postihuje o něco častěji muže, bývá častější u lidí se světlou kůží, která má určité známky poškození UV zářením,“ upřesňuje MUDr. Ivana Krajsová.

Začíná jako tuhý, postupně se zvětšující uzel barvy kůže nebo načervenalé barvy, často postihuje hřbety rukou, předloktí, obličej a šíji. Základní léčbou je chirurgické odstranění celého nádoru. Další možností je radioterapie.

Může poranění znaménka vyvolat vznik melanomu?

Zatržené znaménko neznamená jeho zvrat v melanom a mělo by se cca v průběhu jednoho týdne zhojit. Jestliže se tak nestalo ani po 10 dnech nebo se mokvání a krvácení stále vrací, nejednalo se již primárně o znaménko, ale o nepoznaný melanom. Proto je vhodné při poranění týden vyčkat, aby odezněl zánět a ložisko bylo lépe dostupné vyšetření, a poté navštívit lékaře.

Znamenají solária bezpečné nebo nebezpečné opalování?

UV záření ze solárií je stejně nebezpečné jako ze slunce. Při neopatrném dávkování dokáže kůži také spálit, podporuje předčasné stárnutí kůže a v konečném důsledku i vznik kožních nádorů. Zejména při kombinaci opalování v soláriu s následným pobytem u moře dopadne na kůži celkově výrazně více UV záření, a tím dochází k většímu poškození kůže.

Mohu si nechat odstranit znaménka laserem?

Pro laserová ošetření jsou vhodná především drobná znaménka na obličeji nebo krku. Před laserovým zákrokem se doporučuje předchozí konzultace a schválení dermatologa, aby omylem nedošlo k laserovému odstranění melanomu.

Dochází při opakované aplikaci opalovacího krému s ochranným faktorem ke zvýšení nebo prodloužení účinku?

Nedochází. Při intenzivním pocení v horku nebo po koupání se doporučuje nanášet ochranné opalovací krémy opakovaně. Nedohází tím ale ke zvýšení nebo prodloužení ochrany. Intenzita použitého faktoru je stále stejná.

Musím používat ochranné krémy, když mám přirozeně snědou kůži?

Ano. Přirozená či získaná pigmentace kůže přibližně odpovídá ochrannému faktoru SPF 2. Spálit se mohou dokonce i lidé černé rasy. Intenzivní slunění navíc způsobuje předčasné stárnutí kůže a vznik vrásek. I před tímto poškozením UV filtry chrání.


publikováno: 19. 5. 2015, v rubrice Medicína
Štítky: dítě, imunita, muž, nemoci, opalování, péče o pleť, prevence, vrásky

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+