Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, nejčastější formy demence | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, nejčastější formy demence

21. 9. 2023

21. září připadá na Mezinárodní den Alzheimerovy nemoci, vůbec nejčastější formy demence. Přestože se v průběhu času vyvinul obraz toho, jak toto onemocnění postihuje mozek, ovlivňuje myšlení a mění „k nepoznání“ životy milionů lidí na celém světě, prognózy pro pacienty stále nejsou příliš nadějné a řada aspektů tohoto onemocnění je pro nás pořád záhadou. Zatím ho nelze vyléčit, možné je jen zpomalení, a to za předpokladu, že se nemoc odhalí včas. A právě s včasnou diagnostikou může významně pomoci umělá inteligence.

Rostoucí počet lidí trpících Alzheimerovou nemocí je celosvětovým trendem

Důvodem je stárnutí populace, které je nejvýznamnějším rizikovým faktorem tohoto neurodegenera­tivního onemocnění. Alarmující jsou také údaje organizace Alzheimer's Disease International, podle kterých je na světě více než 50 milionů lidí s demencí a každé tři sekundy se objeví nový případ.

„V České republice nemáme přesná čísla o výskytu Alzheimerovy nemoci. Diagnóza je potvrzena asi u 120 tisíc lidí, ale podle odhadů je tu dalších 400 tisíc, kteří o ní nevědí,“ říká prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., neurolog z FN Motol.

S rostoucím počtem nemocných proto narůstá i naléhavá potřeba rychlé diagnostiky. Přestože léčba zatím není možná, právě včasné odhalení může alespoň výrazně zpomalit rychlost progrese onemocnění a udržet kvalitu života pacientů co nejdéle.

Nemoc s plíživým začátkem

Mnoho lidí stále považuje ztrátu paměti za nepříjemný, ale přirozený důsledek stárnutí. Pravdou je, že Alzheimerova nemoc obvykle postupuje pomalu a její příznaky mohou být zpočátku mírné a s běžným stárnutím snadno zaměnitelné. Tato mylná představa však přispívá k nízkému počtu diagnostikovaných případů. „Nemoc je často obtížně rozpoznatelná, změny v mozku přitom mohou začít už patnáct až dvacet let před jejími projevy,“ potvrzuje prof. Hort.

Diagnostika tohoto onemocnění je tedy složitý a časově náročný proces a obvykle zahrnuje komplexní posouzení klinických příznaků, neuropsycholo­gických testů a zobrazovacích metod, jako je magnetická rezonance nebo CT. „Neexistuje však žádný jednoduchý test, který by jednoznačně potvrdil přítomnost Alzheimerovy nemoci. Může proto trvat několik měsíců nebo dokonce let, než se s jistotou potvrdí, zda se jedná o Alzheimerovu nemoc nebo jinou formu demence,“ vysvětluje prof. Hort.

Alzheimer a AI – průlom v diagnostice

Vývoj této nemoci je tak plný nejistoty. Pacienti a jejich rodiny musí navíc čelit intenzivní fyzické a emocionální zátěži kvůli postupnému zhoršování stavu pacienta a potřebě nepřetržité péče. Díky významným pokrokům v medicíně však mají mnohem více možnosti péče než kdykoli předtím. „Do popředí se dostávají i nové metody prevence – kromě podpory zdravého životního stylu, stravovacích návyků a fyzické aktivity se objevují například i nové metody kognitivního tréninku a stimulace mozku, které mohou podpořit jeho neuroplastickou schopnost, čímž pacientům umožní lépe zvládat denní úkoly a zpomalit pokles kognitivních funkcí,“ objasňuje nové postupy prof. Hort a dodává: „S rychlou a přesnou diagnostikou Alzheimerovy nemoci zas může již brzy pomáhat umělá inteligence.“

Na její využití při diagnostice neurodegenera­tivních onemocnění se zaměřuje například i český health-tech startup Neurona Lab. V současné době se věnuje vývoji tří softwarů Neurona Lab – PET, ARIA a VOX, které jsou založeny na principu tzv. deep learningu, tedy učení se z reálných dat. Díky tomu bude technologie Neurona PET „po zaučení“ schopna vyhodnotit výsledky z magnetické rezonance a PET (pozitronová emisní tomografie) během několika minut, což představuje výrazné zkrácení času oproti současné praxi, která trvá desítky hodin. Neurona VOX by pak měla dokázat z řeči rychle a včas identifikovat příznaky tohoto onemocnění, zatímco Neurona ARIA odhalí komplikace spojené s biologickou léčbou nemoci. Tato revoluční řešení by tak mohla výrazně zlepšit diagnostiku i následnou péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí.


publikováno: 21. 9. 2023, v rubrice Medicína
Štítky: demence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+