Moderní fyzikální léčba předchází i amputacím nohou | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Moderní fyzikální léčba předchází i amputacím nohou

19. 3. 2014

Takzvaná diabetická neuropatie ohrožuje v Česku přes 300 tisíc lidí. Mnozí z nich však trpí zbytečně. Bolesti i chronické rány dnes lékaři mírní nejen léky, ale i moderní fyzikální léčbou. „Včasnou diagnózou a účinnou léčbou je možné zabránit amputacím až v 80 procentech případů,“ dává naději jeden z předních podiatrů Emil Záhumenský ze Zlína. Shoduje se tak s lékaři, kteří sepsali Národní diabetickou strategii. Zkušenosti a novinky v oboru čerpá především ze zahraničních kongresů, seminářů, odborných školení i z praktických stáží po celé Evropě a uplatňuje je ve své lékařské praxi.

Zbytečné amputace

Podle Záhumenského vyžaduje léčba diabetických ulcerací širší strategii a zapojení postupů z více odborností, jak medicínských, tak technických. Tyto zásady se ve světě již běžně praktikují, u nás se však stále ještě poskytovatelé péče drží příliš dogmaticky svých oborů a nerespektují potřebu celkového přístupu k diabetickému pacientovi.

Odlehčovací pomůcky, ozonoterapie

„Často se setkáváme s příliš agresívním lokálním přístupem a špatným načasováním léčby i neposkytnutím odlehčovacích pomůcek. Velmi časté jsou také závažné nedostatky v obouvání diabetika,“ říká Záhumenský. Ve světě už běžně fungují protetická pracoviště, která pro diabetiky zajišťují pomůcky k odlehčení postižených končetin a speciální zdravotní obuv. Zlínské podiatrické pracoviště spolupracuje a vyměňuje si zkušenosti například s protetickými centry v Holandsku či Německu. Podle Záhumenského jsou také zbytečně brzy indikovány amputace bez využití v ČR méně rozšířených či alternativních léčebných postupů, například ozonoterapie, s jejichž využitím se zlínskému centru daří těmto pacientům nohu zachránit.

Nadějná studie na léčbu chronických ran

Výzkum a uvedení nových léků a léčebných metod do lékařské praxe je ve světě i u nás na vysoké úrovni. Zlínské podiatrické pracoviště je jedním z českých center, které se systematicky zapojuje do klinických a ověřovacích zkoušek. Letos v únoru dokončil podiatr Emil Záhumenský pod garancí prof. Milana Kvapila studii zaměřenou na léčbu chronických ran. Hodnoceno bylo patnáct osob, u kterých byly diagnostikovány velmi špatně hojitelné či nezhojitelné defekty. Během devadesáti dnů se prokázalo dílčí zlepšení rány u každého sledovaného pacienta o 54 % a u nikoho nebyla nutnost provedení amputace postižené končetiny. Zdravotní stav pacientů se ve vztahu k prvnímu dni terapie podstatně zlepšil a byl nastartován proces hojení.

Metoda MDM Mesodiencefalická modulace je metoda fyzikální léčby, která upravuje a harmonizuje poruchy způsobené funkčními i organickými chorobami či traumaty. Jde o neinvazivní elektrofyziolo­gickou stimulaci centrálního nervového systému, která se může používat samostatně i v kombinaci s farmakoterapií a má dlouhodobé účinky. V EU se využívá pro léčbu onemocnění spojených s poruchou mikrocirkulace, jako jsou poruchy spánku, chronický únavový syndrom, hojení ran, poruchy erekce, problémy močových cest, bolesti, únava, vyčerpání atd.


publikováno: 19. 3. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: diabetes, léčba, nohy, nové léky, podiatr, prevence

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+