Movember 2020 bude hlavně o ženách | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Movember 2020 bude hlavně o ženách

2. 11. 2020

Typický symbol Movemberu – pěstěný knírek – zůstane letos skrytý pod rouškami a respirátory. Skryto by ale naopak nemělo zůstat téma rakoviny prostaty. „Během celého listopadu budeme šířit základní informace o onemocnění, které na pomyslném žebříčku nádorových onemocnění v mužské populaci v Česku už několik let zaujímá první místo. Určeny budou nejen mužům, ale z velké části také ženám, které tímto žádáme, aby téma se svými manžely, příteli, bratry či kamarády, otevřely. Pomohou nám tím muže nenásilně přimět k debatě, zvýšit jejich zájem o zdraví pohlavních orgánů a v nejlepším případě také absolvovat preventivní vyšetření,“ vysvětluje Jiří Hofreitr. S osvětou na sociálních sítích a webových stránkách www.nechsevysetrit.cz pomohou lékaři i známí herci Iva Pazderková a David Matásek. Novinkou je psychologická poradna, která bude fungovat na výše uvedeném webu.

Muži kvůli strachu a studu podceňují preventivní prohlídky

Lékaři v Česku každoročně diagnostikují kolem 7500 až 8000 nových případů karcinomu prostaty. Další tisíce zůstávají neodhaleny, protože muži nechodí na preventivní prohlídky. „Zvýšené riziko onemocnění má v podstatě každý muž po 50. roce života a mužů ve věku 50 a více let je u nás kolem dvou milionů. Zájem o nepovinné preventivní prohlídky se ale pohybuje jen v řádu desítek tisíc. To je ostatně důvod, proč zhruba 20 až 25 procent pacientů přichází pozdě, tedy s nádorem v pokročilém stadiu,“ komentuje profesor Roman Zachoval, předseda České urologické společnosti a přednosta Urologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze. Dnešní medicína je schopna odhalení onemocnění v počátečních fázích u až 90 % pacientů. Podmínkou je, aby se nebáli přijít na vyšetření.

Mnoho mužů má z vyšetření prostaty, které se provádí pohmatem přes konečník a krevními testy, zbytečné psychické bloky. „Nemá smysl si nalhávat, že jde o něco příjemného. Na druhou stranu to není nic, čeho bychom se měli obávat. Doporučuji, aby se muži se svými obavami lékaři svěřili ještě před vyšetřením a požádali ho o větší ohleduplnost. Právě s odbouráváním studu a mýtů jim mohou pomoci ženy, které mají mnoho zkušeností s neméně stresujícími prohlídkami na gynekologii nebo s porody.

Je ale potřeba na muže netlačit, dát jim prostor téma zpracovat a popřemýšlet si o něm. Jak se říká, muži v některých ohledech dospívají později a potřebují tedy více času. Někdy stačí téma jen lehce naťuknout,“ vysvětluje Marek Rubricius, terapeut Nadačního fondu Muži proti rakovině.

Současná medicína je na vysoké úrovni a v Česku jsou k dispozici všechny ve světě uznané léčebné metody. Pro zlepšení nepříliš pozitivně se vyvíjejících dat o počtu nových případů a úmrtí na rakovinu prostaty je tedy potřeba jediné, aby muži nepodceňovali preventivní kontroly.

Hormonální léčba je pro muže s rakovinou prostaty novou nadějí

Karcinom prostaty (KP) je nejčastější urologickou malignitou mužů v České republice a po bronchogenním karcinomu druhou nejčastější příčinou úmrtí pacientů na onkologické onemocnění. Podle odhadů Národního onkologického registru je v ČR každý rok nově diagnostikováno asi 9000 případů, z toho asi 12 % je diagnostikováno již s metastatickým postižením.

Kurativně, tj. s cílem vyléčení, lze ovlivnit pouze lokalizovaný a ve vybraných případech i lokálně pokročilý KP, a to radikální prostatektomií nebo radikální radioterapií.

Pokročilý KP je dobře léčitelné onemocnění, a přestože existují nejrůznější skupiny léčiv, které lze použít v různých modalitách (režimech), je nutné mít na paměti, že se jedná pouze o paliativní terapii. Vzhledem k tomu, že 80 % všech karcinomů prostaty je hormonálně dependentních, je léčba pokročilého KP směřována do této oblasti.

Základ k léčbě pokročilého karcinomu prostaty pomocí hormonální manipulace položili roku 1941 Charles Huggins a Clarence Hodges provedením androgenní ablace – bilaterální orchiektomií. Jejím efektem bylo zmenšení velikosti nádoru a snížení hladiny alkalické fosfatázy (ALP). Objev byl roku 1966 oceněn Nobelovou cenou. Poznatek o závislosti vzniku a růstu nádorové buňky na androgenech je využíván dodnes.

Karcinom prostaty získává v průběhu léčby v prostředí androgenní deprivace nové růstové charakteristiky a vyvíjí mechanismy, které mu umožňují růst nezávisle na přítomnosti testosteronu. Karcinom přestává být hormonálně dependentní a rozvíjí se stadium kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC). Do tohoto stadia dospěje asi 20 % pacientů v průběhu pěti let po zahájení léčby hormonální deprivací. Stadium CRPC je velmi obtížně léčitelné a prognosticky nepříznivé: 50 % pacientů zemře do 12 měsíců od vstupu do této fáze onemocnění.2

Hormonální terapie předchází metastázám

Pro pacienty s metastatickým CRPC se možnosti léčby za posledních patnáct let významně zlepšily. Možností je použití chemoterapie nebo inovativní hormonální terapie, tzv. ARTA preparáty (hormonální terapie druhé generace, které cílí na osu androgenního receptoru). Prodlužují přežití a oddalují progresi onemocnění u pacientů, kteří mají vzdálené metastázy, ale na standardní androgenní deprivaci již progredují (jsou kastračně rezistentní). Léčba přípravky ARTA kromě své účinnosti také zachovává dobrou kvalitu života těchto pacientů.

Nově mají možnost být léčeni inovativní hormonální terapií také pacienti, kteří zatím nemají prokázané metastázy, nicméně jejich onemocnění progreduje navzdory standardní androgenní deprivaci. Tito pacienti museli „čekat“ na objevení metastáz, aby měli možnost být léčeni ARTA preparáty. Jedná se také o plně perorální léčbu, která oddaluje vznik metastáz a s tím spojené symptomy onemocnění jako je bolest, nepříznivé kostní příhody nebo nutnost nasazení chemoterapie. Cílem léčby je tedy nejen oddálení progrese onemocnění, ale také zachování dobré kvality života.


publikováno: 2. 11. 2020, v rubrice Medicína
Štítky: muž, prevence, prostata, rakovina

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+