Nádory měkkých tkání dutiny ústní může zjistit stomatolog | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Nádory měkkých tkání dutiny ústní může zjistit stomatolog

11. 11. 2014

Součástí každé preventivní prohlídky u stomatologa by mělo být vyšetření zaměřené na odhalení stavů, které mohou vést ke vzniku nádorů měkkých tkání dutiny ústní. „V rámci vyšetření lékař pohledem při bílém světle zhodnotí stav měkkých tkání dutiny ústní, tedy sliznici rtů, jazyka, spodiny dutiny ústní, měkkého a tvrdého patra včetně patrových oblouků, tvářovou sliznici a dásně,“ vysvětluje MDDr. Viktor Kolařík, stomatolog kliniky Elite Dental. Zdravá dobře prokrvená tkáň má světle růžovou barvu a je bez známek zánětu či hnisavých ložisek. To, co by mělo varovat, jsou léze, které jsou světlejší, než je jejich okolí, případně jsou úplně bílé, varovat by měla i živě červená ložiska.

Modrého světlo odhalí nezdravou tkáň

„Ne všechny změny jsou ale tak nápadné, že je možné je pouhým okem zachytit a správně diagnostikovat,“ doplňuje MDDr. Viktor Kolařík. Přesnější metodou je vyšetření měkkých tkání pomocí modrého světla, které umožňuje přístroj VELscope. „Modré světlo prostupuje sliznicí až do podslizničního vaziva. Pokud prochází zdravou tkání, jeví se pod optickými filtry jako fluoreskující. V okamžiku kdy světlo dopadá na nezdravou tkáň, jíž tvoří abnormální dysplastické buňky, tedy buňky s odlišnou velikostí, odlišným uspořádáním a podobně, fluorescence nenastává a místo vypadá jako tmavá plocha. Tato místa mohou být prekancerózami, tedy místy, u nichž je vysoké riziko, že se dřív nebo později změní v nádory, “ popisuje MDDr. Kolařík. Pokud během vyšetření měkkých tkání pod modrým světlem dojde k podezření na přítomnost prekanceróz, je vhodné další, specializované vyšetření.

Rizikové faktory rozvoje zhoubných nádorů dutiny ústní

Základní rizikové faktory rozvoje zhoubných nádorů dutiny ústní jsou:

• kouření

• nadměrné pití alkoholu

• působení UV záření (zejména v místě spodního rtu)

• genetické vlivy (výskyt zhoubného nádoru dutiny ústní v rodinné anamnéze zvyšuje předpoklad rozvoje onemocnění)

• mechanické dráždění (opakované poranění sliznice ulomeným zubem, přikusování sliznice během skusu, zlozvyk kousání se apod.)

• nákaza HPV (lidským papilomavirem), virem HIV, EB (virem Epstein-Barrové)

• špatná hygiena dutiny ústní a zanedbaný chrup

Další postup léčby

Dojde-li k podezření na přítomnost prekancerózy, je pacient odeslán na specializované pracoviště, kde se podrobí dalším vyšetřením. Smyslem vyšetření je zhodnocení abnormálních ložisek. „Zde velmi záleží na stupni dysplazie a rozsahu ložiska. V případě drobného ložiska je možné jeho celé odstranění s následným odesláním do laboratoře na histopatologickou analýzu.

U rozsáhlých ložisek se odebírají pouze vzorky tkáně tzv. biopsie, které jsou následně podrobeny histopatologickému vyšetření, z jehož výsledku vychází další léčba.

Pokud dojde k potvrzení diagnózy zhoubného nádoru, je nutné chirurgické odstranění, které je případně doplněno radioterapií či chemoterapií. V případě, že histologické vyšetření ukáže pouze prekancerózu, je možné tkáň preventivně chirurgicky odstranit, případně pacienta ponechat na sledování na specializovaném pracovišti,“ uzavírá lékař.

Zhoubné nádory v číslech

V roce 2010 bylo hlášeno 82 606 nových případů zhoubných nádorů (ZN). V roce 2010 na ZN zemřelo 27 834 osob. Celkem 1167 nových případů nádorů dutiny ústní. (Zdroj: ÚZIS, Novotvary 2010)

ZN rtu – 64 u mužů, 49 u žen

ZN jazyka – 226 u mužů, 74 u žen

ZN sliznice DÚ – 180 u mužů, 78 u žen

ZN slinných žláz – 68 u mužů, 42 u žen

ZN mandle – 231 u mužů, 75 u žen

ZN ústní část hltanu – 73 u mužů, 7 u žen

Zdroj fota: http://www.vel­scope.cz/


publikováno: 11. 11. 2014, v rubrice Medicína
Štítky: hygiena, krk, prevence, rakovina, ústa, zubař, zuby

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+