Původce infekce v krvi dokážou ve FN Motol odhalit za pár hodin | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Původce infekce v krvi dokážou ve FN Motol odhalit za pár hodin

26. 1. 2023

Při sepsi organismu (laicky otravě krve) je rozhodujícím faktorem čas. Nový diagnostický přístroj, který mají od ledna k dispozici lékaři a laboranti v Ústavu lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol, dokáže zkrátit dobu detekce infekce u pacienta o několik desítek hodin (až o 2 dny). Výhodou je i menší množství vyšetřované krve a tedy nižší zatížení pacienta.

Zatímco při běžně používané hemokultivaci se u dospělého „nabírá“ minimálně 40 ml krve a zjištění výsledku trvá 2 až 3 dny, u nové metody stačí pouhé 4 ml a výsledky na přítomnost šesti různých bakterií je možné stanovit už za cca 3,5 hodiny. Nová metoda je navíc 2× až 3× úspěšnější v odhalení infekce, než tomu bylo dosud.

Sepse je závažný stav

Sepse se v těle vyvine z nepřiměřené reakce organismu na infekci. Doprovází ji většinou řada příznaků včetně horečky, vyšší srdeční a dechové frekvence, schvácenosti anebo poruchy vědomí. Pokud se sepse včas nerozpozná a není odpovídajícím způsobem léčená, může vést až k septickému šoku, selhání orgánů a následně ke smrti. „Uvádí se, že každá hodina prodlevy snižuje šanci na přežití o 7,5 %. U malých dětí, nebo těžce nemocných pacientů může k úmrtí dojít i během několika hodin,“ uvádí prof. MUDr. Pavel Dřevínek, PhD., přednosta Ústavu lékařské mikrobiologie.

Zjistit, že v těle probíhá sepse, je velmi komplexní záležitost. Jednou z diagnostických možností a z velmi užitečných ukazatelů původce sepse je detekce bakterií v krvi, které ji způsobují. Jejich odhalení je stěžejní pro to, aby byla nasazena správná antibiotická léčba. „Detekce bakterií se běžně provádí v mikrobiologické laboratoři s pomocí hemokultivačních systémů. Ty však mají dvě velké nevýhody. Dokážou odhalit zhruba jen 50 % všech infekcí v krvi, a dále nenabízí rychlou diagnostiku, která je obzvlášť pro septické stavy tak důležitá,“ vysvětluje profesor Dřevínek.

Přístroj byl v loňském roce testován exkluzivně ve FN Motol, nyní už pracuje v ostrém provozu. Jeho vysoká citlivost a krátká doba detekce bude mít velký význam a vliv na prognózu pacientů v těžkém (septickém) stavu, pro jejichž přežití je klíčové včas odhalit původce infekce a zahájit tak co nejdříve účinnou antibiotickou­ léčbu.

  • Fakultní nemocnice v Motole je největší zdravotnické zařízení v České republice a jedno z největších v Evropě. Je rovněž hlavní výukovou základnou studentů 2. LF UK a rovněž zde sídlí i některá pracoviště 1. LF UK. FN Motol poskytuje základní, specializovanou a superspeciali­zovanou zdravotní péči a služby v lékařských oborech formou ambulantní a lůžkové péče pro děti, dospělé a seniory.

publikováno: 26. 1. 2023, v rubrice Medicína
Štítky: nemocnice, nové technologie

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+