Světový den bez tabáku je skvělou příležitostí k típnutí poslední cigarety | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Světový den bez tabáku je skvělou příležitostí k típnutí poslední cigarety

31. 5. 2013

Chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) trpí v České republice zhruba 800 tisíc obyvatel a každý rok se toto číslo zvyšuje. Ročně je hospitalizováno přibližně 16 tisíc osob a až 2 400 z nich nemoci podlehne. Navíc léčba jednoho takového pacienta stojí české zdravotní pojišťovny neuvěřitelných 2,7 milionů korun! Nemoc způsobuje především kouření, proto se na její rizika upozorňuje i v souvislosti se světovým dnem bez tabáku, který připadá na 31. května.

Sípáte a kašlete?

CHOPN je zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se postupně zužují, jsou méně průchodné kvůli tvorbě hlenu a náchylnější k infekcím. Pacienty ohrožuje víc i rakovina plic a jejich stav komplikují i další přidružená onemocnění, například kardiovaskulární. Kromě kouření ke vzniku CHOPN přispívají i další faktory jako práce ve znečištěném prostředí, výfukové plyny, kouř. Nemoc ohrožuje i pasivní kuřáky. „U osob, které pobývají v zakouřených místnostech alespoň 40 hodin týdně po dobu 5 let, se zvyšuje riziko onemocnění CHOPN o 48 %,“ upozorňuje doc. MUDr. Jaromír Musil, Ph.D, přednosta Pneumologické kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze, a dodává: „K typickým příznakům CHOPN patří kašel, námahová dušnost, sípání při dýchání a pocit tlaku na hrudi.

Řada lidí vůbec neví, že nemoc má

Přitom včasným rozpoznáním a zahájením léčby je možné pozitivně ovlivnit průběh nemoci. Nejlepší prevencí je nekouřit. Dalším pozitivním krokem v prevenci onemocnění je přechod ke zdravému a aktivnímu životnímu stylu. Je třeba žít pokud možno v čistém životním prostředí, co nejvíce omezit pobyt v místech, kde se kouří nebo kde jsou větší exhalace. Jestliže ale již trpíte delší dobu vleklým kašlem, vykašláváte hlen, často se zadýcháváte a vaše potíže s dýcháním se zhoršují, pak je nejvyšší čas začít se svým zdravotním stavem něco dělat a co nejdříve navštívit lékaře. Další příznaky onemocnění stejně jako test, který vám jej pomůže odhalit, naleznete na internetových stránkách www.dychani.cz.

Světový den bez tabáku je každoročně vyhlášen 31. května

Členské státy Světové zdravotnické organizace poprvé vyhlásily světový den bez tabáku v roce 1987. Upozorňuje na celosvětovou tabákovou epidemii a klade důraz na prevenci před tabákovým kouřem, který způsobuje celou řadu onemocnění a smrt. Tabák zabije téměř šest milionů lidí ročně, z nichž více než pět milionů jsou přímí uživatelé tabáku a více než 600 000 jsou nekuřáci vystavení pasivnímu kouření. Pokud nebudou ihned přijata neodkladná opatření, může roční počet obětí vzrůst na více než osm milionů v roce 2030 .


publikováno: 31. 5. 2013, v rubrice Medicína
Štítky: imunita, kouření, mládež, muž, nemoci

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+