V léčbě obezity je úspěšná bariatrická chirurgie | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

V léčbě obezity je úspěšná bariatrická chirurgie

26. 10. 2015

Bariatrická chirurgie se postupně dostává na vedoucí místo v léčbě jak obezity, tak diabetu 2.typu. Nejenom že zabraňuje rozvoji mechanismů způsobujících jojo efekt, které se přirozeně aktivují při redukci příjmu potravin a omezení příjmu energie, ale naopak mění hladiny určitých látek v těle, které hubnutí podporují a zároveň zvyšují vnímavost těla pro vlastní inzulin, takže zabraňují rozvoji cukrovky. Jinými slovy redukce nadváhy je s bariatrickou operací vlastně přirozenější než bez ní. Na druhou stranu je operace pouze pomocník, berlička, hlavní slovo má stále jídelní režim, pitný režim a pohyb.

Obezita je nemoc

Podle průzkumů je v ČR obézních 23 % mužů a 22 % dospělých žen (STEM/MARK 2008 a VZP) a každým rokem jich přibývá. Nadváha a obezita jsou spojeny se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních chorob, včetně vysokého krevního tlaku a cholesterolu, ztukovatění jater, chorob žlučníku, degenerativních onemocnění pohybového aparátu, psychických poruch a poruch sexuality a také mnoha typů nádorů (například gynekologických, trávicího traktu, ledvin). Naprosto zásadní úlohu má obezita ve vývoji cukrovky 2. typu, kdy nadváha či obezita se vyskytují u více než 80 % diabetiků a zároveň nadváha hraje hlavní roli při vzniku a rozvoji diabetu. S rostoucím BMI stoupá i předčasná úmrtnost. Obézní s BMI > 40 mají ve věku 50 let relativní riziko smrti 3,8krát vyšší než neobézní. Těžce obézní mladí muži mají dvanáctinásobně vyšší úmrtnost než jejich vrstevníci s normální hmotností.

Jak po operaci?

„Je mnoho mýtů o režimu po bariatrii, nicméně pravdou zůstává, že operace omezující objem žaludku (jako je např. bandáž, plikace, či sleeve), nevyžadují v dlouhodobém režimu žádná zvláštní opatření a pacient se řídí zásadami zdravé výživy. Musí jíst pravidelně a málo, musí dostatečně pít a mít pravidelný pohyb. Energetický příjem a výdej musí být v rovnováze, to znamená, že příjem kalorií by neměl být vyšší než jejich výdej. Což se nijak neliší od běžných doporučení při dietě. Nicméně s operací se vše dodržuje snáz, protože jednak je mechanicky zmenšen obsah žaludku a navíc, jak už bylo řečeno, se mění hladiny inkretinů, které napomáhají redukci. Speciální dieta je pouze měsíc po výkonu, kdy pacienti musí po dobu dvou týdnů dodržovat tekutou stravu a další dva týdny stravu kašovitou. V této době si musí objem stravy odměřovat do 150ml na jednu porci. Doporučujeme i kalorické nápoje, jako dobrý zdroj cukru a energie pro mozek. Pak postupně pacienti přechází na stravu pevnou, podle zásad racionální výživy, ale porce musí zůstat stále malé, např. na dezertní talířek,“ uvádí MUDr. Dita Pichlerová, internistka, obezitoložka z OB Kliniky v Praze .

Bariatrická operace brání i jojo efektu

Úspěšnost pacientů po bariatrii je v dlouhodobém horizontu (5 let od zahájení redukce) více než 70%, což je obrovský rozdíl v porovnání se snahou zhubnout pouze dietou a pohybem bez bariatrického zákroku. Tam je úspěšnost v dlouhodobém horizontu podle velkých studií pouze do 10%. Většina tedy opět přibere na původní váhu nebo i víc. Bariatrická operace tedy brání i jojo efektu.

Poslední dobou vzrůstá zejména u diabetiků o plikaci

Je to operace pacienta velmi málo zatěžující, bezpečná, vrátná, provádí se laparoskopicky, není při ní odstraněna žádná část vnitřností, ani není nasazen kroužek na žaludek, ale část žaludku je zavzata dovnitř do lumina, takže vytvoří jakousi řasu – pliku, proto plikace. Žaludek má tedy menší objem, pocit zasycení přichází již po malé porci a díky zmíněným inkretinům se zároveň snižuje chuť k jídlu a hladina cukru v těle se snižuje ihned po zákroku. Pacient je propuštěn domů třetí den po zákroku a po týdnu od výkonu může nastoupit do zaměstnání. Ihned při dimisi snižujeme dávky perorálních antidiabetik a inzulinu. V případě DM2T se dosahuje vyléčení (glykemie a glykovaný hemoglobin v normě při vysazení inzulínu i jiných léků) u 57–95 % pacientů podle typu operace. Chirurgickou léčbu DM2T je možné indikovat u nemocných s BMI > 30kg/m². Do budoucna by mohlo být možné plikaci žaludku provádět čistě endoskopicky z lumen žaludku, pomocí vícekanálového flexibilního gastroskopu. Tím by se z plikace stal výkon ambulantní, což by bylo jistě převratné v historii bariatrie.

Všechny standardní bariatrické operace plně hradí pojišťovny

V České republice existuje několik center léčby obezity, která splňují přísná kritéria pro péči o obézní. OB klinika je největší pracoviště tohoto druhu v ČR s dlouholetou historií a s komplexní péčí o obézní pacienty. Ročně na OB klinice podstoupí bariatrickou operaci na 500 pacientů a klinika ošetří 15.000 obézních ročně. OB klinika nabízí též další péči o obézní jako je interna, endokrinologie, diabetologie, gastroskopie a ultrazvuk, psychologická péče, nejnověji též ortopedii a urogynekologii. Veškerá péče na OB klinice je plně hrazena všemi zdravotními pojišťovnami.

Přes všechny zatím ještě nezodpovězené otázky je již nyní jasné, že léčba obezity a DM2T nabírá nový směr a čas ukáže, do jaké míry dokážeme být v chirurgické léčbě těchto dříve čistě interních onemocnění úspěšní.


publikováno: 26. 10. 2015, v rubrice Medicína
Štítky: diabetes, dieta, hubnutí, hypertenze, krása, nadváha, nemoci, operace, tuky

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+