Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Žádné dítě není příliš malé na vyšetření sluchu

7. 5. 2021

Centrum pro dětský sluch Tamtam již 31 let pomáhá rodinám s dětmi se sluchovým postižením v celé České republice. Uvědomuje si důležitost okamžitého řešení ztráty sluchu, především pak jejího včasného odhalení u dětí. Jedině tak lze zahájit komunikaci s dítětem a s pomocí kompenzační pomůcky (sluchadla nebo kochleárního implantátu) zajistit jeho všestranný rozvoj.

První vyšetření sluchu už v porodnici

Sluch lze dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí jednoduchého novorozeneckého screeningu sluchu. „Na základě metodického pokynu ministerstva zdravotnictví z roku 2012 většina porodnic v ČR novorozenecký screening sluchu provádí, přesto však stále existují děti, které ´propadají sítem´, a jejichž vada sluchu není včas zjištěna nebo potvrzena. Každé dítě má nárok na včasné vyšetření sluchu, kvalitní diagnostiku sluchové vady, kompenzační pomůcku odpovídající světovým standardům a na rehabilitaci i vzdělání zohledňující jeho individuální potřeby,“ říká Mgr. Jana Fenclová, ředitelka Tamtamu, který poskytuje bezplatně rodinám s dětmi se sluchovým postižením komplex vzájemně provázaných služeb a realizuje i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem (ve spolupráci s NROS, Českou televizí, Nadací J&T, Nadací Sirius aj).

Když dítě nereaguje na volání

Stává se, že sami rodiče pojmou ohledně sluchu dítěte podezření – všimnou si, že miminko nereaguje na zvuky, batole se neotočí, když ho volají jménem, starší dítě nerozumí v kolektivu, opakovaně se ptá: „Cože? Co?“ apod. Svěří se proto svému okolí, ale to často v dobré víře nebere jejich obavy vážně. „Důležité je, aby rodiče této své intuici věřili a nenechali se ´uklidnit´ – diagnóza se tím může oddálit o několik měsíců či dokonce let. I proto je dobré konzultovat své pochybnosti v poradnách a ambulancích Tamtamu, kam mohou rodiče přijít a nepotřebují žádné doporučení ani žádanku,“ vysvětluje Fenclová.

Tamtam v souladu s výzvou WHO apeluje na rodiče, aby podezření na to, že jejich dítě špatně slyší, nenechali být. „Vyrovnat se s tím, že dítě neslyší, může být pro rodiče těžké. Ale s naší pomocí nejsou na tuto situaci sami,“ dodává ředitelka Tamtamu. Kompenzace sluchové vady a odborná péče o sluch je však důležitá nejen v dětském věku. Komunikovat s okolím potřebuje každý, děti, lidé v produktivním věku i senioři. Výzva proto platí pro všechny, kteří znají někoho s neléčenou ztrátou sluchu – přesvědčte ho, aby absolvoval odborné vyšetření. Osoby, které již mají sluchovou ztrátu diagnostikovanou, by si měly pravidelně nechat kontrolovat sluch u specialisty. Některým ztrátám sluchu lze předcházet preventivními opatřeními, jako je například ochrana před hlasitými zvuky.

V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, většinu z toho tvoří senioři. Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. Z toho asi 34 milionů tvoří děti.

  • Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571, 155 00 Praha 5, www.tamtam.cz, telefonická linka prvního kontaktu pro rodiče: 605 100 400, mail: poradna@tamtam.cz

publikováno: 7. 5. 2021, v rubrice Medicína
Štítky: dítě, sluch

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+