Zdravotní péče u neregistrujícího praktického lékaře na dovolené | Medicína | Trendy zdraví

Hlavní strana » Medicína » Článek

Zdravotní péče u neregistrujícího praktického lékaře na dovolené

26. 7. 2023

Trávíte na chatě celé léto a potřebovali byste navštívit místního praktického lékaře?

Podle zákona o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.) může být pojištěnec registrován pouze u jednoho poskytovatele ambulantní péče. Pacient má právo na výběr registrujícího ambulantního lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství (v případě dětí praktického lékaře pro děti a dorost). K jinému praktickému lékaři se může pacient přeregistrovat nejdříve za 3 měsíce od předchozí registrace, v kratších intervalech to není možné.

Registrace pacienta u všeobecného praktického lékaře musí následovat vždy po tom, co lékař přijme pacienta do své pravidelné péče. Pacient podepisuje tzv. registrační list, který je potvrzením pro pacienta o tom, že je registrován do pravidelné dlouhodobé péče u daného praktického lékaře. Ten za každého registrovaného pacienta dostává od zdravotní pojišťovny tzv. kapitační platbu.

Distanční konzultace zdravotního stavu registrovaného pacienta

Jednou z možností řešení situace je využití možnosti distanční konzultace zdravotního stavu s registrujícím praktickým lékařem, kdy se pacient v případě potřeby může obrátit na svého registrujícího praktického lékaře. Výkon distanční konzultace může praktický lékař vykonat pouze v jasně indikovaných případech u svého registrovaného pacienta, který pravidelně navštěvuje jeho ordinaci a jehož zdravotní stav lékař detailně zná – tzn. provedl u něj v posledních dvou letech preventivní prohlídku nebo ho dispenzarizuje z důvodu chronického onemocnění (např. diabetes). V případě distanční konzultace se může jednat např. o náhradu jedné z návštěv při dlouhodobém sledování nějakého zdravotního problému, kdy lékař vyhodnotí, že není nezbytně nutná návštěva v ordinaci. Výsledkem zhodnocení zdravotního stavu na dálku může být i preskripce léků, pokud je pacient potřebuje, a to prostřednictvím eReceptu.

Zdravotní péče u neregistrujícího praktického lékaře

Pojištěnec, který se přechodně zdržuje mimo místo trvalého bydliště (např. na chatě), se v případě zdravotních obtíží může také obrátit na praktického lékaře v místě tohoto přechodného pobytu. Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče v případě, že zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí neodkladné péče.

U tohoto praktického lékaře pojištěnec není registrován a lékařem poskytnutá zdravotní péče o neregistrované pojištěnce se považuje za nepravidelnou péči.

Pacient s chronickým onemocněním a preskripce léků

V případě pacienta s chronickým onemocněním (např. diabetes) je vždy optimální postup, aby zdravotní péče včetně preskripce a kontrol chronické medikace probíhala u ošetřujícího lékaře, který má pacienta v pravidelné péči.

S ohledem na plánované období přechodného pobytu (mimo dosah lékaře, kterého navštěvuje pravidelně) by měl mít dispenzarizovaný pacient potřebnou zásobu léčivých přípravků zajištěnou. V určitých případech je možné, aby ošetřující lékař předepsal chronickému pacientovi stejný lék, aniž by pacient musel navštívit ordinaci lékaře – toto rozhodnutí je však v kompetenci ošetřujícího lékaře. Pokud lékař souhlasí, vystaví a zašle pacientovi eRecept, se kterým si pacient dojde do lékárny pro potřebný lék.

Dispenzarizovaný pacient se případně také může obrátit na praktického lékaře, u kterého není registrován, v místě přechodného pobytu. Pro potřeby informovanosti lékaře je doporučené, aby pacient měl k dispozici lékařskou zprávu. Lékař řeší aktuální zdravotní stav pacienta a posuzuje, zda je nezbytné předepsat medikaci v závislosti na tomto aktuálním zdravotním stavu pacienta. Má také právo na to stanovit léčebný postup.

Viktorie Plívová, tisková mluvčí VZP


publikováno: 26. 7. 2023, v rubrice Medicína
Štítky: dovolená, lékař

Další články v rubrice Medicína:

Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+