Jak ukončit pracovní poměr? | Poradna | Trendy zdraví


Poradna


↑ skryj ↑

Jak ukončit pracovní poměr?

Otázka:

Dobrý den, ráda bych ukončila pracovní poměr a chtěla bych poradit, jak na to. Děkuju. Radka V.

Odpověď:

Dobrý de, podání výpovědi je nejjednodušší ve zkušební době, která většinou trvá tři měsíce. Toto řešení je výhodné pro obě strany, zaměstnanec i zaměstnavatel mohou ukončit pracovní poměr bez udání důvodu ihned, musí to však učinit písemně. Pokud vám tedy nové pracovní místo z jakéhokoli důvodu nevyhovuje, můžete okamžitě a bez závazků odejít. Ukončování pracovního poměru po uplynutí zkušební doby je už složitější, jako zaměstnanec ale nemusíte na rozdíl od zaměstnavatele udávat důvod. Je však třeba si vše důkladně promyslet – výpověď můžete vzít zpátky jen se souhlasem zaměstnavatele. Pracovní poměr není ukončen okamžitě, výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi. Pokud se ale se zaměstnavatelem domluvíte na takzvané dohodě, může být pracovní poměr ukončen ihned či dle vzájemné domluvy. Nepodaří-li se najít vzájemný kompromis a rádi byste v práci skončili okamžitě, zvažte, zda se vám rozhodnutí skutečně vyplatí. Kromě toho, že po vás může zaměstnavatel vymáhat náhradu vzniklé škody, vám naskakuje neomluvená absence. Pokud trvá delší dobu, má zaměstnavatel právo okamžitě ukončit pracovní poměr, což se odrazí i v potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtovém listě). V takovém případě pak zaniká i nárok na podporu v nezaměstnanosti. A hlavně vysíláte na pracovní trh signály o vaší pracovní morálce. Nikdy nevíte, ke komu se dostanou.

Magdalena Vroblová, personální ředitelka Sony DADC
Zde můžete vložit vaši konkrétní otázku.
Design: Jana Pospíšilová, Kód: Karel Koliš | Prohlášení
(c) Trendy zdraví 2009+